Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Gheorghe Vidican

Garda regală

ea, în copitele cailor, istoria.

tunicile răvăşind a sânge proaspăt tulburarea.

naivitatea tânărului cavaler pozează cu călătorii prin timp

la marginea lui îmi plezneşte obrazul bogat de toamnă

cavalerii gărzii regale bucuria poetului

ascunsă într-o scoică azvârlită în apa

tamisei.

Teama Cavalerului

teama cavalerului

îi mistuie armura, virmele mistuie roşul mărului

îşi adăposteşte în cort demnitatea

asmute castitatea femeii împotriva umbrei câinelui

fricos, lacom de glorie

prin inimile cailor răniţi de

surâsul negresei rătăceşte

umbra solemnă a trădării.

pâinea coaptă din palmele negresei e împărţită

soldaţilor din garda regală

acest sfârşit de noiembrie pătimeşte în galopul cailor.

ploaia umezeşte foamea din ruginiul toamnei

mirosul pâinii, interioarele curţii.

scârţâie în nechezatul cailor răcoarea ceţii

apa tamisei foamea unei haite de lupi

agonia din bucuria armăsarului

răspândeşte strălucirea lacrimei în ochii negresei.

se aude nechezatul cailor

în copitele pline de nechezat.

în mâinile plânse ale negresei

se răsfrânge docilă dorinţa

de a sparge veghea de lumina lunii.

duhneşte londra a nechezat de cai

acum soldatul din garda regală

se rostogoleşte în oul de şarpe al opiniei

publice

simt virtutea îmbrăcată în tăcerea

surdo-muţilor ce-şi reazimă rădăcinile de scâncetul de copil.

s-a copt toamna pe străzile londrei

se revoltă iarba pe rugina ei ca într-o ceremonie vântul se furişează printre dinţii populaţiei

coama cailor poartă colaje de cer.

curţi interioare

îmi locuieşte în palme parada gărzii regale

înfloreşte spada cavalerului în murmurul curtezanei

plin de vicleşuguri şi cântec de ocnă se aude

în partea cealaltă a lanţurilor corabiei.

stăteam de vorbă cu big ben. are implicaţii

existenţiale. elimină stresul. pe furiş trage de limbi

timpul.

cavalerul din garda regală învaţă mersul pe role stând

de vorbă cu cuiul din capul lui

ben.

braţul meu e rupt de nechezatul cailor. e

greu să ascunzi crucile de piatră în fântâni

sunt nişte linii.

fântânile nu au margini

ascultă o rugă venită din cimitirul unde dorm

caii după ce îmbătrânesc

o ruină a nechezatului mută aproape marginea

fântânii umezind plânsul.

© 2007 Revista Ramuri