Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Spiritul poeziei

        de Florea Miu

Poet, traducător şi eseist, de o admirabilă discreţie în viaţa publică dar cu atât mai adunat în sine, mai convingător, ca prezenţa spirituală, Ştefan Melancu ilustrează aria unui rafinament intelectual şi creator din ce în ce mai restrânsă astăzi. Volumul de versuri Elegiile toamnei (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2009, Colecţia „Poeţii Urbei”) vădeşte îndelunga sedimentare şi decantare a materiei lirice până la forma cristalină de acum.

Dedublarea eului poetic din poemul „Chipul” dă sens acestei strădanii de limpezire artistică, de ieşire din echivoc şi sporire a necesarei ambiguităţi, prin eliminarea oricărei retorici. Textul devine, astfel, umbra gândului, conturul unui conţinut foarte complex pe care îl sugerează aceste poeme, prin care pot fi identificate „cuvinte-sfinx, cuvinte-crepuscul”, „cuvinte-punct, cuvinte-rugă“, a căror rostire are ca şi consecinţă să auzim tăcerea din ele!

Starea elegiacă este asemenea tăcerii din cuvinte, este ceea ce nu se poate rosti şi se exprimă în „substantive tăcute”, în „ascunse tristeţi / ale cărnii” sau în sfâşietoare întoarceri spre sinele pustiit: „mă întorc în mine şi te tot număr / şi tot învăţ zarea în care aluneci / unde toţi zeii-au pierit - // acum când nu mai e loc / pentru niciunul când ne lipim viaţa / doar de neloc şi de netimp” (p.64). Mai mult decât melancolia şi cântecul vârstelor, eul – neîmpăcat sau resemnat – resimte frigul bacovian al pierderii, al disoluţiei existenţiale: „E frig în amândoi, cade curând iarna / şi-ncepem să ne uităm numele - // chipul nici pe atât, e o fantasmă chircită / în marea de amăgiri pe care o înghite / îngheţul din noi” (p.65). De aici se întinde imperiul singurătăţii, unde „Dumnezeu însuşi e un vârtej înfrigurat de timp / singur cu cerul lui” (p. 65).

Risipire, pierdere, răstignire, înghet, înfrângere, uitare, absenţă, teamă, vinovăţie, prăbuşire şi mulţi alţi termeni de acest fel sugerează universul destrucţiei, al degradării fiinţei sub crusta de frunze şi arbori a realului efemer. Poemele, în această viziune, sunt expresia unei conştiinţe bântuite de furtuna devastatoare a îndoielii de sinele răscolit de spiritul interogativ („Cu totul cobori / în propriul tău trup”), sunt semnul răzvrătirii fără obiect, fără reper, cu evident reflex în spaţiul disperării („Strigătul trupului iată reazemă / răzvrătirea / ascunsă în carnea ta”). Aceleaşi elemente, însă, constituie suportul supravieţuirii în „pustiul nefiindului”, un veritabil obstacol faţă de disoluţie, „cât să nu devenim puncte sub păsări / abstrase în zarea / de mâine”.

„Intrarea sub toamnă”, primul ciclu al volumului, realizează tensiunea inexorabilei treceri în anotimpul desfrunzirii şi al rememorării lucide. De la Elegii întâmplătoare (cum se numea volumul din 1995), poetul ajunge la elegiile autocontemplării, iscate de constatarea dureroasă că înăuntrul fiinţei încă mai stau păsări „neumblate încă, nezburate”, de unde şi aerul de litanie al unor secvenţe: „Ci uite la capătul zilei / ne aflăm / înfrigurat unul, înverzit altul / căzuţi în muguri de ieri // rugându-ne / să nu murim înainte de moarte / să nu ne desfrunzim - ” (p. 13). Invocarea fiinţei-pereche, frecventa folosire a pluralului, ca şi seria de portrete au rostul de a reanima şi oglindi o lume de aşteptări, aproape inertă, vidată de impulsurile iniţiale, precum „cuvintele golite de suflet”.

Celelalte două cicluri se intitulează Postscriptum I şi II, luându-şi ca repere simbolurile lui Ulise şi al Troiei, rămase eterne în memoria omenească prin spiritul vagant sau tragismul înfrîngerii. Parcurgerea acestui segment de trăire este un semn al asumării sensului, oricât de temerar sau de trist ar fi el: „pământul va deveni coaja ta de fiinţă / cu care să-ţi înalţi oasele / descojite de aer - / aerul se va face nod / în gândul tău neumblat înc㔠(p. 71).

Dincolo de sincope, de aerul tare al înălţimilor gândului, de maxima lor concentrare, poemele se subsumează vibraţiei autentice, atât de duios transpuse în motto-ul volumului: „vară-toamnă strecurată-n frunze / lângă trupul nostru fără vreme - / floare de lumină şi de umbre / nu pleca n-apune nu te teme” (Dintr-un gând amintit).

Nr. 03/2010
Rezultatele Concursului de manuscrise al USR şi Ed. Cartea Românească

Manuscrise noiciene
de Gabriela Gheorghişor

Gaudeamus la Craiova
de Gabriela Gheorghişor

Concurs de dramatizare

Revista revistelor

Odiseea unui jurnal
de Gabriel Dimisianu

Uitarea şi obsesia memoriei
de Nicolae Prelipceanu

Versuri
de Gabriel Chifu

Întâmplări imaginare pe străzile bucureştiului
de Constantin Abăluţă

Jurnalul unui eminent universitar
de Adrian Popescu

Pornind de la Ionesco
de Nichita Danilov

Dreptul la timp al lui Ioan Radu Văcărescu
de Dumitru Chioaru

Pagini de jurnal (1)
de Gheorghe Grigurcu

Mai mult decât un critic
de Gabriela Gheorghişor

Despre exil şi nu numai
de Ioan Lascu

Splendida menajerie
de Constantin M. Popa

Mai departe ... şi mai încet
de Ştefan Vlăduţescu

Spiritul poeziei
de Florea Miu

Drumul poetului
de Mircea Moisa

Şansa şi restul gândirii
de Ion Hirghiduş

Mircea Cărtărescu în limba italiană
de Margareta Dumitrescu

Clasicism, romantism, artă creştină (I)
de Florin Caragiu

Existența reloaded
de Paul Aretzu

Căderea în cer
de Bucur Demetrian

Mâinile
de Elda Grin

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Prostia la origini. Prometeu şi Epimeteu
de Ion Militaru

Poeme
de Petruț Pârvescu

Desprinderea de clasici
de Jean Băileşteanu

Pașii mici ai istoriei
de Nicolae Firuleasa

A fost o lume…
de Ion Floricel

Matei Vişniec – Teatrul scurt
de Toma Grigorie

Comunismul în fustă
de Mircea Ghiţulescu

Dimitrie Vârbănescu - schiță de portret
de Cătălin Davidescu

Ratarea noastră cea de toate zilele
de Horia Dulvac

Poeme
de Miruna Mureşanu

„Operele lui Constantin Brâncuşi nu ajută cu nimic la edificarea socialismului în România!“
de Felix Sima

Demers de excepţie al cercetătorului Cezar Avram
de Romulus Preda

Versuri
de Iulian Caragea

Japonia: ritualuri de sfârşit şi început de an (I)
de Ruxandra Mărginean Kohno

© 2007 Revista Ramuri