Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Inspirat de heruvini

        Geo VASILE

Noul Legământ al poemului ebriac-român (Editura Cronica, Iași, 2006, 404 p.) nu este doar o sinteză estetică a cărților de poezie pe care Martin Abramovici le-a scris până-n prezent, ci și o profesie de credință a unui om între oameni, cu miză personală, dar și internațională. Un evreu român taie nodul gordian al opțiunilor, pledându-și expressis verbis ecumenica sa confesiune religioasă, filosofică și umană, atestată de poemul ebraic-român, al cărui întemeietor și legatar se consideră pe drept cuvânt. Chiar dacă această temă a noii alianțe interconfesionale este predominantă, cele șase secțiuni ale masivului op abordează și dezbat complementar alte obsesii ale autorului, dovadă și această artă poetică: „protejat de idei ai să pătrunzi în / microcosmosul poemului / cu macrocosmosul limbii / care cedează în fața mesajului corect / nu forța nota în fața puterii / absolute a naturii / căci «Deus sive nature» și el te va proteja / să-ți înfrângi pornirile dichisite din / spate, / și să simți presiunea ciudată“. Redescoperim același nemântuit spectacol al provocării, regizat în chip de terapie consolatoare, cu ludică frenezie plastică și autoironică.

Familiarizat cu lexicul și frazarea hrisoavelor și predicilor creștine, poetul își autocalifică scrisul: „înfulec cuvintele ca sfânta cuminecătură / e șansa mea perversă să-mi curgă / strofele din gură“. Secvențele autobiografice, mai mult sau mai puțin deghizate, nu sunt doar pretexte pentru oarece ziceri umoristice sau deocheate, ci și emoționante stări persuasive ce denunță simptomele saturației și vlăguirii omului aflat pradă păcatului. Cel ce face din eros și scenele de fornicație un laitmotiv și o obsesie estetică, își recunoaște în fine natura sfruntat libertină a limbajului poetic în care mijește, abundă sau colcăie fizicitatea, senzualitatea, sexualitatea: „cuvintele guvernează-n poezie ca / Neptun cu mâna de fier / rechinul fraier vesel fărâmă crabul / crocant cu vorbe pure și simple / mestecate copios nu se rușinează / să pozeze goale / ajutând poetul la elaborarea unei / opere nude“.

Continua, mistuitoarea febră a regenerării cu care ne-au obișnuit celelalte volume, nu se desminte nici în Noul legământ..., îmblânzită însă de simbolismul despătimirii omului, prezent în multe poeme ca element de noutate. Foarte izbutită ni se pare reluarea și folosirea unor texte preexistente (în spiritualitatea universală) în chip de intertext, ne referim la numeroasele citate din Vechiul și Noul Testament, din Evanghelii, Talmud, din cărțile sfinte ale altor religii monoteiste: „jur și promovez valorile frăției / iudeo-creștine / fără să ies din frăție căci Ieșua a zis / «omul nu trăiește numai cu pâine / ci și cu orice cuvânt care iese din gura / lui Dumnezeu»“ Scriind versuri cum ar fi: „am sfătuit credincioșii să nu respire / adânc / când dracul mascat apare din ceruri / în chip de terorist mahomedan“, se poate înțelege că ambiția secretă a lui Martin Abramovici este să calce pe urmele unui Salman Rushdie al poeziei române și europene.

Poetul care sare de la „fetele străzii“ la „computerul revoluționar“, își acreditează și în această carte tehnica dictatului off limits, cu dislocări, juxtapuneri și lovituri de grație, totul ținând de hazardul pur, controlat de talentul poetului îmblânzitor de idei, ducându-ne cu gândul la valențele profetice din tablourile lui Victor Brauner: „am înțeles atunci că un semn din cer / și acuzarea de vrăjitorie constituie / o unitate narativă / și i-am cerut iubitului «călărește-mă, cowboy, ca pe o hologramă / virtual㻓. Structura duală ce l-a consacrat pe Martin Abramovici operează liber în câmpul imaginarului, surpriza ideatică a acestei cărți fiind aspirația poetului către omul universal al marilor mituri planetare, de vreme ce „plin de energie sinaitică și mioritică / lunec prin terra inocenței / unduind de la răsărit la apus“.

Custode peste cuvinte ce denumesc patrimoniul natural, filosofic și religios al lumii, hermeneut al credinței, Martin Abramovici semnează unul din cele mai umane și emoționante texte mărturisitoare ale iubirii investite în poezie: „acum aflu în monomania dragostei / pentru poem / că printre simbolurile albe se află și / unul negru / ca o lebădă neagră printre cele albe / care mă însoțește în momentul de / adevăr al artei /
și-n compromisul comun / rămâne / afecțiunea pentru el ca o aprindere / răcoritoare“. Noul legământ al poemului ebraic-creștin se face în subînțeleasă sau fățișă polemică cu ateismul, marxismul, nazismul, terorismul, învestitura ecumenică fiind totuși tema centrală și probând o lecțiune comparată a Sfintelor Scripturi și a Torei: „strâns de Biblie ca de ancora onoarei / libertății mele / mi-am scris preceptele ei în inimă și-n poem / și la cartea vieții mele privesc ca la călăuza / viitoare / chiar dacă nădejdile lumii sunt înșelătoare / viața trăiește și mlădițele ei nu vor muri / niciodată / ca Moise trăiește-n idei tot astfel Hristos / trăiește în creștini / învelind cuvântul sfânt în prospețimea / Noului Legământ“.

Scriind versuri demne de „gândiristul“ V. Voiculescu (p. 235), egalând parfumul dicțiunii duhovnicești (p. 220), Martin Abramovici (premiul Benjamin Fondane) este aici mai poet ca în oricare carte a sa, mai ales atunci când reușește să renunțe la elanul eseistic sau la năravul împerecherii facile de cuvinte producătoare de efecte îndoielnice. Cel dintâi evreu român care, simultan cu propria confesiune, își recunoaște credința în Domnul Nostru Isus Cristos, se înalță la cote imnografice și apologetice atunci când învederează obârșia comună și continuitatea iudeo-creștinismului. Iată modelul uman, etic și estetic al autorului Noului Legământ...: „poetul ce nu a intrat în casa deșertăciunii / și a urât pe cei vicleni / vărsători de sânge și necredincioși / ca un arhanghel cu ochii pururea / spre Dumnezeu / cu trâmbița slavei fermecătoare / a scris în versuri ca David în psalmi / «iată că El vine pe nori și orice ochi / îl va vedea / va face să răsară mântuirea și lauda / pentru rămășițele poporului său» / (Is.8,5)“.

Preluând ca titlu al incitantei sale prefețe unul din cele mai frumoase versuri ale cărții, „Oftatul pescărușului în liniștea dintre talazuri“, Valeriu Stancu observă că „autorul este obsedat de rădăcinile comune ale celor două religii tradiționale și de continuitatea „cultului iudeo-creștin“. Din examenul critic pertinent și aplicat al prefațatorului mai reținem că Martin Abramovici și-a propus să „zdruncine letargia spirituală pe care o traversează omenirea.“ Același critic precizează că asistăm la „nașterea unui unificator poem iudeo-creștin, care să aducă pace nu doar în sufletele cititorilor, ci și între oameni, între religii, între seminții“. Volumul are privilegiul și al unei postfețe semnate de Bogdan Mihai Mandache. Citindu-i printre alți mulți autori (învățați, poeți, sfinți, teologi) pe Paul Beauchamp și pe Paul Claudel, învățatul comentator scrie: „Cu mijloace poetice și cu lecturi temeinice din Biblie și Talmud, Martin Abramovici pledează pentru o nouă sinteză, nu în sensul strict al demersului teologico-reflexiv, ci în primul rând al raporturilor interumane, interconfesionale, al comuniunii celor care au rădăcini comune“. Nu există, credem, încheiere mai potrivită pentru aceste impresii de lectură, decât un citat din cartea poetului în rodnic dialog cu Dumnezeu: „ne rugăm după Vechiul și Noul Legământ / ca-n epistolele sobornicești ca El să ne / împlinească onestele cereri / potrivit cu nevoile noastre pe care bunătatea / cerească le poate da / căci viața pământească nu-i decât un abur / dintâi / ce ajunge cel mai de pe urmă / și slujitorul tuturor arătându-și putința / și apoi pierind cum a scris apostolul / Iacov“.

Nr. 1/2008
Nominalizãri pentru Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2006

Douã zile la un castel din Polonia, o zi la Dresda
de Gabriel CHIFU

dumnezeu la abator
de Anton JUREBIE

Dimoviana
de Dan CRISTEA

Din jurnal (1992)
de Gabriel DIMISIANU

Dupã un faliment (IV)
de Alexandru GEORGE

„Viata Româneascã“
de Florea MIU

Memoria provizorie
de Nicolae PRELIPCEANU

Academia de pe Gianicolo (II)
de Adrian POPESCU

Versuri
de Ion Maria

La portile Orientului
Daniel Cristea - Enache

Festivalul Comediei Românești
Mircea GHITULESCU

Etnicul românesc și ideea europeană
Ionel Bușe

Matei Vișniec Scenografia așteptării
Iulian BOLDEA

Matei Vișniec
Iulian BOLDEA

Către nemurire
de Horia GÂRBEA

poeme nouã
Mihai ENE

„Trecutul nu trebuie uitat….”
Sonia CUCIUREANU

Funigei
Julio CORTAZAR

Încă o dată, clasic și modern
Ioan LASCU

Romanul neîntâlnirilor
Gabriela GHEORGHISOR

Rocambolescul în haine postmoderniste
Gabriel COȘOVEANU

Carte de recitire
Bucur DEMETRIAN

Nepieritoarea utopie a poemului
Paul ARETZU

Poezie dintr-un întuneric luminat
Luminița CORNEANU

„Ce citeau, cum citeau” locuitorii secolului 19
Dania-Ariana MOISA

Inspirat de heruvini
Geo VASILE

Ipostaze creatoare
Petre CIOBANU

Câteva impresii ale unui cititor meloman
Mircea MOISA

Arta de a fi discipol mereu
Paul ARETZU

Alexandru Păsat

Un poet al câmpiei
Bucur DEMETRIAN

Mihail Sebastian – magia paginii și a condeiului spornic
Henri Zalis

Sub semnul melancoliei
Florea MIU

Literatură și istorie la Thomas Babington Macaulay
Victor Olaru© 2007 Revista Ramuri