Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Miruna Mureşanu

Motto:

nici urmă de durere pe chipul timpului senin

doar o singurătate luminoasă pe care o împărtăşim

o ramă vremelnică îmi pare-amintirea

şi fără rod

arzând ascunsă sub o pleoapă

frântă de pod

un refuz al pietrelor îmi pare tăcerea

şi fără dor

curgând ascunsă sub întinsele ape

când stelele mor

o pulbere vânăt-albastră îmi pare cărarea

şi fără ecou

veghind ascunsă sub drumul care

o-nghite din nou

 

un corb îmi memorează-n taină plânsul

ştiu că-i acolo în adânc cu multă vreme-n urmă

când într-o iarnă obosită-ncet mi-a povestit

că-n miezul sufletului meu e cald

de-aceea şi-a aflat acolo cuib printre ruine

şi în absenţa mea stă agăţat de umbră

cum de un zid de ceaţă amorţit şi mut

şi-mi despleteşte în tăcere plânsul

din iarna sumbră-n care totul a început

 

când înserarea vânătă-i pe drum

simt foşnetul duios al sărbătorilor de fum

mireasma pâinii calde ce-ntârzie în noi

sau mierea care luminează-n taină masa

misterul arămiu al fructelor ce povestesc

apropiind prin rugăciune depărtarea

când aşteptarea încă îmi ascunde plânsul

în vraja unui clopot precum o inimă ce bate

purtând trecute bucurii spre miazănoapte

 

multe aş vrea mamă să-ţi povestesc

când dealul din spatele casei

pare împietrit cum o inimă

iar pereţii ei sunt plini de glasuri albastre

sub cerul ascuns în icoane e frig

ca şi cum ai pleca încet pretutindeni

te strig obosită cu toată câmpia din suflet

cu toată grădina cu merii cu nucii

toate îmi lasă libertatea de a fi disperată

iar cucii îmi bat în fereastră încă o dată

 

sub tâmpla casei tot mai îngheţată

ai încă roua dimineţilor pe pleoape

iar ochii-nchişi cum pentru rugăciune

par nouri cenuşii lovindu-se de noapte

încerc atunci să inventez altă pădure

alt suflet de copil în care totul să rămână cum a fost

acelaşi rost să-l regăsesc în toate

să fie mamă totul cum a fost

 

simt cum o luntre fiinţa mamei

care mă poartă înapoi în timp

complice cu ninsoarea dintr-o iarnă blândă

atunci când sufletu-mi era la pândă

şi-n vocea ei aproape obosită

simt o chemare care mă adună

complice cu ninsoarea dintr-o iarnă bună

când sufletu-mi era lumină rătăcită

acum pe pragul cum o prevestire rece

în glasul ei îngălbenit şi sfânt

m-ascund cum într-o iarnă care nu mai trece

când păsările amorţesc pe câmp

 

mi-e sufletul târziu şi descompus

într-o chemare cum din altă parte

ce desenează ochii mamei spre apus

lumina lor albastră încă ne-o împarte

aproape e un drum ce ne desparte

şi ne măsoară paşii ce ne-au dus

pe fiecare-n altă neştiută parte

cu sufletul târziu şi descompus

Nr. 03/2010
Rezultatele Concursului de manuscrise al USR şi Ed. Cartea Românească

Manuscrise noiciene
de Gabriela Gheorghişor

Gaudeamus la Craiova
de Gabriela Gheorghişor

Concurs de dramatizare

Revista revistelor

Odiseea unui jurnal
de Gabriel Dimisianu

Uitarea şi obsesia memoriei
de Nicolae Prelipceanu

Versuri
de Gabriel Chifu

Întâmplări imaginare pe străzile bucureştiului
de Constantin Abăluţă

Jurnalul unui eminent universitar
de Adrian Popescu

Pornind de la Ionesco
de Nichita Danilov

Dreptul la timp al lui Ioan Radu Văcărescu
de Dumitru Chioaru

Pagini de jurnal (1)
de Gheorghe Grigurcu

Mai mult decât un critic
de Gabriela Gheorghişor

Despre exil şi nu numai
de Ioan Lascu

Splendida menajerie
de Constantin M. Popa

Mai departe ... şi mai încet
de Ştefan Vlăduţescu

Spiritul poeziei
de Florea Miu

Drumul poetului
de Mircea Moisa

Şansa şi restul gândirii
de Ion Hirghiduş

Mircea Cărtărescu în limba italiană
de Margareta Dumitrescu

Clasicism, romantism, artă creştină (I)
de Florin Caragiu

Existența reloaded
de Paul Aretzu

Căderea în cer
de Bucur Demetrian

Mâinile
de Elda Grin

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Prostia la origini. Prometeu şi Epimeteu
de Ion Militaru

Poeme
de Petruț Pârvescu

Desprinderea de clasici
de Jean Băileşteanu

Pașii mici ai istoriei
de Nicolae Firuleasa

A fost o lume…
de Ion Floricel

Matei Vişniec – Teatrul scurt
de Toma Grigorie

Comunismul în fustă
de Mircea Ghiţulescu

Dimitrie Vârbănescu - schiță de portret
de Cătălin Davidescu

Ratarea noastră cea de toate zilele
de Horia Dulvac

Poeme
de Miruna Mureşanu

„Operele lui Constantin Brâncuşi nu ajută cu nimic la edificarea socialismului în România!“
de Felix Sima

Demers de excepţie al cercetătorului Cezar Avram
de Romulus Preda

Versuri
de Iulian Caragea

Japonia: ritualuri de sfârşit şi început de an (I)
de Ruxandra Mărginean Kohno

© 2007 Revista Ramuri