Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Marin Sorescu în documente şi scrisori inedite

        Florea Miu

Graţie sprijinului financiar al Primăriei şi Consiliului Local Craiova, care, de un deceniu, organizează în fiecare an Zilele Marin Sorescu, a apărut un nou volum de Documente şi scrisori inedite (Fundaţia-Editura Scrisul Românesc, 2010) îngrijit şi prefaţat de George Sorescu, fratele mai mare al poetului. Cartea cuprinde un substanţial corpus de scrisori adresate lui Marin Sorescu de scriitori din toată lumea în perioada 1969 – 1996, ca o reflectare a numeroaselor relaţii literare, recunoaşteri internaţionale şi peregrinări pe care le-a realizat marele poet în timpul vieţii. Corespondenţa relevă un impresionant traseu al promovării operei sale în Anglia, Germania, Suedia, U.S.A., Italia, Franţa, Spania, Mexic, Chile, Argentina etc., prin intermediul unor cunoscuţi creatori, editori şi traducători de pe toate meridianele (John Fairleigh, Oskar Pastior, Alain Bosquet, Adam Sorkin, Michael Hamburger, Omar Lara, Edna Longley, Brenda Walker, Florica şi Jean-Louis Courriol, Mimmo Morina, Neil Astley, W.D. Snodgrass şi mulţi alţii).

Textele publicate aduc noi consideraţii şi clasificări despre ceea ce a însemnat Marin Sorescu pentru elita intelectuală de pretutindeni. Astfel, susţinându-i prezenţa în S.U.A., Allen Ginsberg îl numeşte „un mare poet european”; în 1992, Stuart Friebert afirmă, ca şi alţii, c㠄Sorescu este de câtăva vreme finalist la Premiul Nobel pentru literatură”; Peter Maiwald vorbeşte de poetul „cu braţele deschise, gata să îmbrăţişeze întreaga lume”...

Nu lipsesc, desigur, referirile la revista Ramuri, unde M.S. era redactor şef, sau la viaţa literară craioveană, un moment aparte constituindu-l proiectul sorescian de traducere în limba engleză, la Belfast, a unor tineri poeţi craioveni. Alte documente privesc participările poetului la congrese şi simpozioane internaţionale, precum şi distincţiile primite (premiul Herder; cooptarea sa în Comitetul Congresului Mondial al Poeţilor, ediţia a VIII-a, Corfu, 1985; Festivalul Internaţional de Poezie de la Struga, Macedonia, 1992 etc.).

Volumul se adaugă, de altfel, seriei de manuscrise inedite publicate de-a lungul anilor, prin grija profesorului George Sorescu, după moartea poetului.

Nr. 04/2010
Şedinţa Comitetului Director al U.S.R.

Lansare de carte la Craiova
Gabriela gheorghisor

Evocare Romulus Diaconescu

Marin Sorescu în documente şi scrisori inedite
Florea Miu

Revista revistelor

Pagini de jurnal (II)
de Gheorghe Grigurcu

Modele morale (I)
de Adrian Popescu

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (2003)
de Gabriel Dimisianu

Anul trecut la Paris
de Nicolae Prelipceanu

Formula personală a lui Romulus Bucur
de Dumitru Chioaru

Istoria are mereu nevoie de sînge
de Nichita Danilov

Feţele nesfârşite ale poeziei
de Paul Aretzu

Monografia străzii Mântuleasa
de Gabriela Gheorghişor

De la Est La Vest
de Daniela Firescu

Drumul spre Emaus
de Bucur Demetrian

Misterul simplităţii
de Bucur Demetrian

Evoluţia sfârşitului continuu
de Constantin M. Popa

Povestiri din „mica istorie”
de Constantin M. Popa

Partea de umbră a cuvintelor
de Florea Miu

Cum s-a impregnat modernismul de psihologie
de Ştefan Vlăduţescu

Cum s-a impregnat...
de Ştefan Vlăduţescu

Rugăciunea inimii, antidot la teroare
de Luiza Barcan

Note de lectură
de Dumitru Botar

Peştele pe uscat
de Marian Drăghici

Poezie
de Cassian Maria Spiridon

Poezia generaţiei 80
de Mircea Bârsilă

Un neloc unde eu scriu
de Ioan Lascu

„Nu îl cunosc pe acest om!”(I)
de Ion Militaru

Marea iubire
de Maria-Gabriela Constantin

Clasicism, romantism, artă creştină (II)
de Florin Caragiu

Lili Pancu – o viaţă dedicată artei
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Nicolae Petre Vrânceanu

A fost o lume…
de Ion Floricel

Cadou de ziua lui Putin: asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaia
de Romulus Preda

Japonia: ritualuri de sfârşit şi început de an (II)
de Ruxandra Mărginean Kohno

© 2007 Revista Ramuri