Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Povestiri din „mica istorie”

        de Constantin M. Popa

Derutantă recenta carte a lui Dan Ciachir, Derusificarea şi „dezgheţul” (Ed. Timpul, Iaşi, 2009), încă înainte de a fi citită. Judecând după titlu, am crede că ne găsim în faţa unui studiu de istorie recentă, cu analize, documente, aparat critic şi celelalte ingrediente presupuse de o lucrare ştiinţifică. Nimic din toate acestea. După primele pagini, de altfel excelentă reconstituire a atmosferei anilor 60, când sunt radiografiaţi locatarii blocului dâmboviţean de pe „Bulevardul 6 Martie”, beneficiari ai unor biografii spectaculoase, chiar exotice, se prefigurează promiţătorul roman al unei epoci în care „urmele” trecutului interbelic încă nu s-au şters. Din păcate, doar o promisiune! Atunci, în definitive, ce este această carte?

Alcătuită din cinci secvenţe memorialistice, volumul restituie, prin amintiri directe, flash-uri narative, bârfă superioară, faţa văzută a perioadei din trecutul comunist apropiat, cuprinsă între „faza falsei destalinizări”, cum o numeşte Eugen Negrici, şi etapa înşelătoarei liberalizări (1953 – 1971).

Ochiul adolescentin al elevului de atunci înregistreaz㠄istoria vieţii private” inventariind piese de mobilier („În toate locuinţele existau ceasuri deşteptătoare cu o sonerie sau două, cele mai frecvente fiind acelea cu inscripţia CFR pe cadran. Cafeaua era măcinată în râşniţe lungi de fier cu capac de alamă. Cutiile radiourilor Telefunken, Philips, Blaupunkt, excelente pentru ascultat Vocea Americii şi Europa Liberă, erau din lemn lăcuit. De culoare cafenie sau neagră erau comodele cu picioare curbate, servantele, bufetele din sufragerie în care se păstrau servicii de masă Rosenthal, pahare de cristal, ceşti cu scene de vânătoare sau peisagii, din porţelan de Saxa, iar în şifonierele din lemn de nuc putea să zacă vreun frac sau smoking pe care stăpânul său nu avea unde să-l mai îmbrace… În sertarele birourilor se păstrau numere din jurnale de modă de altădată, almanahuri, publicaţii mondene lipsite de conotaţie politică, precum Je sais tout de Bucarest…”), detalii vestimentare, modificări în peisajul urban.

De interes, pentru noile generaţii, sunt şi paginile care consemneaz㠄evenimentele” timpului (concertele unor interpreţi străini, mai mult sau mai puţin cunoscuţi: Yves Montand, Vico Toriani, Domenico Modugno, Claudio Villa, filmele de success: Hoţii de biciclete, Nu-i pace sub măslini, Rocco şi fraţii săi, primul om – sovietic – în Cosmos). Se observ㠄orientarea” spre acele zone în care comunismul părea că deţine poziţii solide (Italia, Franţa).

Derusificarea este percepută concret, prin dispariţia din programele radio a emisiunilor de limba rusă, a Librăriei „Cartea rusă”, a Institutului „Maxim Gorki” şi a Muzeului Româno-Rus, condus de scriitorul Scarlat Callimachi, „autentic os domnesc” cu vederi rusofile. Victime colaterale sunt câteva soliste de muzică uşoară (Alla Baianova, Ilinca Cerbaceff) şi soţiile rusoaice ale românilor „trimişi la studii în Uniune”. Pe ecrane apar westernuri americane (Cei şapte magnifici), pelicule istorice (Miracolul lupilor, Contele de Monte Cristo) şi musicaluri (Umbrelele din Cherbourg), apar, în magazine, parfumuri, stofe, băuturi, ţigări, până şi hulita gumă de mestecat, aduse din Occident.

Viaţa, văzută superficial, are aparenţa normalităţii. Există baruri de noapte, automobilul devine certificat „de prestanţă socială”, oamenii petrec. Se mimează, de fapt, un mod de existenţă, accesibil doar unor privilegiaţi: activişti, scriitori, artişti „adaptaţi” regimului, femei de lume, beizadelele vremii. Cititorul noului mileniu participă la o imensă farsă tragică.

Dan Ciachir „culege” şi „îndreapt㔠folclorul politic ori eclezial al acelui timp, dându-i expresie confesivă. Aflăm multe amănunte anecdotice din culisele Puterii, picanterii, date revelatoare despre lideri politici, oameni de încredere ai burgheziei roşii, intelectuali importanţi (fuga lui Petru Dumitriu), înalte feţe bisericeşti (patriarhul Teoctist).

Mistificare şi versatilitate sunt doar doi dintre termenii definitorii ai momentului. Se apropia „mica revoluţie cultural㔠impusă de Ceauşescu.

Scriitor cu un îndelungat exerciţiu publicistic, Dan Ciachir relatează întâmplările „micii istorii” cu dezinvoltură şi nostalgie, oferindu-ne o lectură agreabilă, chiar dacă uneori contrariantă.

Nr. 04/2010
Şedinţa Comitetului Director al U.S.R.

Lansare de carte la Craiova
Gabriela gheorghisor

Evocare Romulus Diaconescu

Marin Sorescu în documente şi scrisori inedite
Florea Miu

Revista revistelor

Pagini de jurnal (II)
de Gheorghe Grigurcu

Modele morale (I)
de Adrian Popescu

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (2003)
de Gabriel Dimisianu

Anul trecut la Paris
de Nicolae Prelipceanu

Formula personală a lui Romulus Bucur
de Dumitru Chioaru

Istoria are mereu nevoie de sînge
de Nichita Danilov

Feţele nesfârşite ale poeziei
de Paul Aretzu

Monografia străzii Mântuleasa
de Gabriela Gheorghişor

De la Est La Vest
de Daniela Firescu

Drumul spre Emaus
de Bucur Demetrian

Misterul simplităţii
de Bucur Demetrian

Evoluţia sfârşitului continuu
de Constantin M. Popa

Povestiri din „mica istorie”
de Constantin M. Popa

Partea de umbră a cuvintelor
de Florea Miu

Cum s-a impregnat modernismul de psihologie
de Ştefan Vlăduţescu

Cum s-a impregnat...
de Ştefan Vlăduţescu

Rugăciunea inimii, antidot la teroare
de Luiza Barcan

Note de lectură
de Dumitru Botar

Peştele pe uscat
de Marian Drăghici

Poezie
de Cassian Maria Spiridon

Poezia generaţiei 80
de Mircea Bârsilă

Un neloc unde eu scriu
de Ioan Lascu

„Nu îl cunosc pe acest om!”(I)
de Ion Militaru

Marea iubire
de Maria-Gabriela Constantin

Clasicism, romantism, artă creştină (II)
de Florin Caragiu

Lili Pancu – o viaţă dedicată artei
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Nicolae Petre Vrânceanu

A fost o lume…
de Ion Floricel

Cadou de ziua lui Putin: asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaia
de Romulus Preda

Japonia: ritualuri de sfârşit şi început de an (II)
de Ruxandra Mărginean Kohno

© 2007 Revista Ramuri