Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Nicolae Petre Vrânceanu

Vânătorul de fluturi

Era păstor sau era prinţ

(nu asta are importanţă),

păduri şi munţi, de la părinţi

le stăpânea în transhumanţă

şi lacuri cu luciri de stea,

câmpiile foşnind bogate,

dar, dintre toate îndrăgea

poiana lui cu flori vârstate.

Aici, din drum se-ndepărta

şi se culca în iarba moale,

glasul pădurii asculta

cum se pierdea, departe-n vale.

Nu adunase mari averi

şi nici blazon cu spăngi şi scuturi,

liber trăia printre oieri.

Era doar vânător de fluturi.

Fluturii albi şi fluturi roz,

albaştri cum e numai marea,

stropiţi pe-aripi cu chinoroz

el îi ştia.Urmând cărarea,

îi culegea pe cei stingheri

privindu-le cu lăcomie

culorile, blânde poveri,

cum sânii fetelor sub ie.

Prin sate el îi arăta,

în târguri şi-n răzleţe case

şi tuturor le întindea

culori de aur şi mătase.

Toţi îi ziceau cu glas mirat :

„Aşa mulţi singur tu ai prins,

dar Fluturele Împărat,

nu-l ai?..Ţi-am da preţ necuprins !”

Plecă păstorul,mândrul prinţ,

purtând comorile-n desagă,

urcând spre zările fierbinţi…

Ducea cu el dorinţa-ntreagă

să prindă-n palmă dureros

în drumu-i lung şi necurmat,

uşorul trup şi mlădios

al Fluturelui Împărat,

cu- aripa lui, viu curcubeu

în alb,albastru, galben, roz,

un ochi de demon ori de zeu

încercuit cu chinoroz.

Şi, iată că, în codrul des,

sub poală neagră de pădure,

mişcă ceva neînţeles :

o zare de culori,subţire,

ce palpita din când în când

ca o chemare pe tăcute,

stăruitoare ca un gând

ce-ţi lasă simţurile mute.

Era o vrajă să priveşti

făptura de senin şi har

cu grijă ca să nu striveşti

alcătuirea de cleştar.

Atât de-aproape iată-l, viu,

cu-antena, sceptru triumfal,

aripa lui, cer siniliu

stropit cu roşu cardinal…

Stătea vrăjit în admirare

păstorul mândru ca un prinţ,

şi împietrit în nemişcare

doar îl privea ca scos din minţi !

Putea s-arunce plasa-n jur,

să ferece pentru vecie

steaua-i de aur şi azur

de glorie şi bogăţie,

dar mâna întinse, să-l ajungă

parcă-ar fi vrut să îl adoarmă

şi fluturele-n loc să fugă

i se-aşeză uşor în palmă.

Plecă păstorul către târg

din frunză şuierând voios,

de răsuna întregul crâng

şi codrul des şi rămuros.

Călca întins şi apăsat

ţinând în pumn prada uşoară

şi cum ajunse, le-a strigat :

— Cine m-atinge o să moară !

Făcură cerc în jur cu toţi,

şi negustori şi târgoveţi ;

— Ce vinzi, ne spune dacă poţi !?

— Un fluture, cel mai de preţ.

Cine îl vrea în stăpânire,

să-i cînte inima uşoară,

să aibă parte de iubire

cum teiul de parfum în vară?..

— Cât ceri pe el ? zise-n sfârşit

un slăbănog cu chip de cioclu.

un car cu bani dau, negreşit,

şi-ţi fac un monument cu soclu.

Adu-mi-l repede aici,

mi-e inima grea de păcate…

Îl ţin în pungă de arnici

şi în seif cu cinci lăcate…

Mâine ai carul plin cu bani

şi meşteru-ţi va face soclul;

dă-mi fericirea peste ani,

să mă-nsoţească-n veci norocul !

Hai, vino-aici, trist călător,

zâmbi păstorul, vin să-l iei,

prinde-l de poţi când este-n zbor,

dacă aşa de mult îl vrei.

Şi ridicând mâna spre-nalt,

deschise palma către soare.

Se duse-al zării împărat

furat pe-o aripă de boare…

— Ce ai făcut ? M-ai înşelat !

Iubirea eu de mult uitasem,

invidia şi lăcomia

şi nepăsarea le-nvăţasem…

L-aş fi ţinut doar pentru mine,

să-mi bucur inima doar eu,

m-aş fi simţit stăpân pe lume,

eu, mie însumi Dumnezeu !

— Lăsaţi-l singur peste fire,

îl vor căta buni şi netoţi,

lumina-i va pluti subţire,

speranţă vie pentru toţi…

Zise mândrul păstor sau prinţ

(nu asta are importanţă),

piezându-se-n păduri şi munţi

în ancestrală transhumanţă.

Primăvară craioveană

Şi alb şi roz şi violet

iar înfloreşte liliacul,

în jocul pur şi desuet

natura-şi încordează arcul

trăgând cu muguri moi de floare

în soare şi-n albastrul cald,

în orizonturi visătoare,

într-un impetuos asalt.

În versul de nou timp dorit

din poezia lui Tradem,

e verdele de malachit

al frunzelor un tainic semn,

chemarea lumii renăscute

sfidând trecutul adormit

şi lupta crâncen, pe tăcute,

până la viaţă, negreşit.

Pe la răspântii, din izvoare

tumultul vieţii-a izbucnit…

Veniţi, ne cheamă Macedonski

„şi liliacul e-nflorit !“

În lancea cuvântului

Legat de catargul existenţei,

rătăcind prin emisferele

străvechilor hărţi,

încerc să caut izbăvirea,

după un obicei strămoşesc,

în lancea cuvântului,

orientându-mă după semnele cerului,

sub colţul de lup al lunii.

Haina nopţii, prea strâmtă,

mă îmbracă în parfumuri

şi ridică din umeri

neputinţa de aripă a mânecilor.

Al III-lea val

Pregătiţi-vă de saltul icnit,

începe urcarea sevei în

arboreal răsărit în deşert

din nisipurile informaţiilor.

Turmele verbelor sapă galerii

spre apele freatice,

deasupra e secetă, mereu secetă.

Pustiul sunetelor şi imaginilor

acoperă încolţirile

cu arpegii, elegii şi omagii,

superb şi herb,

cer înalt şi canal,

în melanjul universal.

Pregătiţi-vă,

cântă orga cosmică.

Urcă spre noi vuietul

celui de-al treilea val.

Lied

Mi-am dorit toată viaţa o mansardă

aproape de stele

şi cărţi şi un pat,

în loc de inelul cu piatră brumată

sau drept reşedinţă

un mândru palat.

Din vrajă şi abur,

din centrul acelui

punct unic al lumii,

rotund univers,

fir de nisip, dureros să mă-nvălui

în taina rostirii sublimului vers.

Fecioare de aer cu plete de soare,

când ochii-obosiţi înspre ziuă se-nchid,

să-ngâne plutind pe largi coridoare,

un cânt pentru mine, al visărilor lied.

Stea dublă

Seninul dens coboară între noi

încât albastrul rece înfioară,

în spaţiul arid, setos de ploi,

şi frunzele de verde se uscară.

Ne regăsim sub bolta înstelată

îndepărtaţi, tu în Sud, iar eu în Nord,

o amintire, timpul de altă dată,

arar ne cheamă un himeric pod.

Ne-om întâlni pe arcada luminată

când de părinţi vom fi alături, poate,

îngemănaţi în steaua vinovată,

În strălucirea patimii de-o noapte.

Ocrotitor clipind lumina dublă

abia văzută între mii de astre,

o vor chema în carnea coapsei suplă

cupluri prelungi, vii siluete caste

şi, când nectarul pur din cupa albastră

sfârşit va fi pe buzele lor arse,

privească-ndrăgostiţii steaua noastră

cernând tăcerea-n razele întoarse.

Paştele Domnului

Au înflorit liliacul şi merii,

stânjeneii albaştri şi-un galben agriş,

zambile albastre şi bleu, parfumate,

gălbenele rotunde pe tije înalte…

Cântă natura întreagă un imn învierii,

izbânda rodirii, triumful vieţii, al primăverii,

străluceşte în turme blana curată a mielului,

sub caldele ploi ale razelor soarelui.

Un dor de încolţire, de ieşire la viaţă,

din luturi, tainice ceţuri înalţă,

se-aude sămânţa-n ogoare pocnind,

cartofii şi ceapa-n hambare-ncolţind…

E vremea de trecere-n noi germinaţii

A duhului sfânt din mitice spaţii,

e vremea Învierii din infernul lumesc,

a mielului, Fiu din Tată Ceresc,

a celui curat şi neîntinat,

jertfit prin trădare, pe cruce urcat.

Cu El şi prin El ne-am găsit mântuirea,

şi lui îi cinstim peste veac nemurirea

căci El e iubire şi sens, mai presus.

Urca-vom Golgota cu tine Iisus,

Tu eşti Învierea ce-n noi va să vie,

Lumină din Lumină de veşnicie!

În săptămâna patimilor mergeam la biserică,

plângeam când oamenii, preotul

cântau cu tristeţe prohodul

cu nădejde în suflet şi cu blândeţe,

înconjuram cu toţii lăcaşul sfânt

şi-n noaptea Învierii,

cu lumina în mâini şi în inimi ascunsă,

în zorii de ziuă, în casa mea veche adusă,

şopteam cu credinţă un gând repetat:

„Adevărat a înviat! Adevărat a înviat!

În lut şi în noi Iisus Luminat,

Adevărat a înviat, adevărat a înviat!”

Nr. 04/2010
Şedinţa Comitetului Director al U.S.R.

Lansare de carte la Craiova
Gabriela gheorghisor

Evocare Romulus Diaconescu

Marin Sorescu în documente şi scrisori inedite
Florea Miu

Revista revistelor

Pagini de jurnal (II)
de Gheorghe Grigurcu

Modele morale (I)
de Adrian Popescu

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (2003)
de Gabriel Dimisianu

Anul trecut la Paris
de Nicolae Prelipceanu

Formula personală a lui Romulus Bucur
de Dumitru Chioaru

Istoria are mereu nevoie de sînge
de Nichita Danilov

Feţele nesfârşite ale poeziei
de Paul Aretzu

Monografia străzii Mântuleasa
de Gabriela Gheorghişor

De la Est La Vest
de Daniela Firescu

Drumul spre Emaus
de Bucur Demetrian

Misterul simplităţii
de Bucur Demetrian

Evoluţia sfârşitului continuu
de Constantin M. Popa

Povestiri din „mica istorie”
de Constantin M. Popa

Partea de umbră a cuvintelor
de Florea Miu

Cum s-a impregnat modernismul de psihologie
de Ştefan Vlăduţescu

Cum s-a impregnat...
de Ştefan Vlăduţescu

Rugăciunea inimii, antidot la teroare
de Luiza Barcan

Note de lectură
de Dumitru Botar

Peştele pe uscat
de Marian Drăghici

Poezie
de Cassian Maria Spiridon

Poezia generaţiei 80
de Mircea Bârsilă

Un neloc unde eu scriu
de Ioan Lascu

„Nu îl cunosc pe acest om!”(I)
de Ion Militaru

Marea iubire
de Maria-Gabriela Constantin

Clasicism, romantism, artă creştină (II)
de Florin Caragiu

Lili Pancu – o viaţă dedicată artei
de Cătălin Davidescu

Poeme
de Nicolae Petre Vrânceanu

A fost o lume…
de Ion Floricel

Cadou de ziua lui Putin: asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaia
de Romulus Preda

Japonia: ritualuri de sfârşit şi început de an (II)
de Ruxandra Mărginean Kohno

© 2007 Revista Ramuri