Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezii

        de Miron Kiropol

13 martie 2009

Surâd din lăuntrul pământului

Cu ochii pe ceea ce se petrece

Dincolo de această nenumărată trecere.

Ea a fost cum a fost,

Fără prea mult sens,

Chemată să fie sens.

*

Trup fără trup,

Ochi fără ochi,

Auz fără auz,

Morţi fără morţi...

Unde s-a mai văzut

Aşa ceva?

În lună, în soare,

Dincolo de stea.

În pământ, în mine,

Chiar făcut sicriu,

Jucat la tombolă

Pe supliciul viu.

14 martie 2009

Cel ce mi-e sfârşit stăpâneşte culmea

Şi rădăcinile haosului

În acea nezămislire zămislire.

Cel ce mi-e sfârşit.

Umerii se pleacă sub povara

Pământului, silit să facă

Mătănii, primesc darurile

Chiar dacă nu meritate.

Căci fericită e inima când trăieşte

Ca în joacă fericirea şi leacul

De a striga spre puterile veşniciei:

„Iertaţi-mi prezanţa pe pământ,

Această pustiire a paradisului.”

*

Ceea ce am visat

Numai o clipă,

Visul ca palat,

Morţilor aripă,

Un palat în care

Zborul e convins

De a fi dezmierdare

Şi cer peste prinţ.

Ceea ce am visat

Nu s-a împlinit,

În acest palat,

Vis la nesfârşit.

*

De aceea mă târăsc

Aşa cum se târăşte geamătul

Celui părăsit în pustie.

De aceea nu am alt suflet

Decât al pustiei,

Cuvinte ale mătăniilor,

Cearşaf înfăşurând trupul celui mort

Ca veşmânt până la viaţă.

*

Am greşit trecerea

Către lumea cealaltă

Încă o dată, încă o dată,

Îmbrăcat în fluturi,

Visat de albine,

Toată aceată lume,

Moartă înainte de mine.

Pe buze cu spume

De venin cânt.

Dumnezeu îmi ţipă

În ureche gemând

Numele fericirii.

16 martie 2009

Ce a rămas din ziuă

În afară de această lacrimă

Ce se îmbujorează ca o rană?

Ce a rămas din morţii

Care m-au zămislit

Pentru a primi mort viaţa?

Ce a rămas din grădina

Unde ţi-am strigat numele

Fără să te găsesc?

*

Dacă ar veni iar pacea peste lacrimi

Ce au adunat stafii din Elemente,

În fără viaţa lumilor prezente,

Toate momite visului ce pierde.

Iubirea dată dintr-o lume veche

Dacă-ar veni în carne să mă nască

Pe când e luna plină-n strai de veghe

Şi peste chip divin întinde mască...

Atunci să-mi pui sărutul tău pe mână,

Când inima bătăile îşi cerne

Şi muşcătura tainei ne îngână.

Cuvânt mă simt pe el purtând un vierme

Atâta timp cât nu mai vrei să ieşi

Din moartea morţii şi rămâi un leş.

*

Am adunat întregul pământ al zeilor peste mine

Şi în primăvară am ieşit din el

Cu parfumul tău în nările avide

De a respira iar şi iar mirosul

Pământului în care înaintea mea

Ai găsit hrană şi adăpost.

Aveam o dorinţă de flăcări şi de mare

Dar cum să mă clădesc punte pe desupra lor

Pe care să te reîntorci fără fiere pe buze,

Fără putrezirea timpului peste noi?

Câte dureri poartă cele spuse

Într-o clipă de viaţă

Răsfrântă din moarte înapoi!

*

Când am venit

Pe lume, toate

Au tăcut legate

De infinit.

Cu geamăt mare

M-am apropiat

De mine înviat

Îndurare.

Cu geamăt mare

I-am cerut Domnului

Să-mi fie-ntrupare

În carnea somnului

Când în vis transpare.

În somn am fost

În adânc tras

La adăpost,

Domnului glas.

*

Să fiu întâmplător chemat de înger?

Aşa o întâmplare-i foarte curioasă

Din cerul viu atârnă greul uger

Al lacrimei şi-mi cade peste casă.

Şi mă loveşte somnul unui zid

În care am intrat de mic copil

Cu arborele paradisului, cu adierea

Ce m-a pietrificat în atitudine

De rugăciune şi vid.

17 martie 2009

Nu a revenit din minunile veşnice.

S-a arătat numai sub o formă suptă

De aer, o ceaţă de rouă peste iarba

Ce la atingerea ei s-a ofilit.

Aşa a fost pe când se tăinuia

În inima trecătorilor chipul

De altădată, de îmbrăţişare şi glorie,

Acum o întrebare adresată

Nu ştiu cărei alte întrebări.

Apoi se auzi cererea lui Dumnezeu

Căutând inima celei pierdute

Pentru a o pune să bată peste a sa.

*

Colind

Cât de aproape, cât de aproape,

S-a împlinit adevărul

Sub închisele pleoape

În visul ca mărul

Raiului. Aproape,

Cât de aproape

Vii să-mi dai vedere,

Vii să-mi dai glas,

Şi duhul ne cere

La sfântul pervaz

Al cărnii să fim

Ca flori într-o glastră,

Fată la fereastră

Privind cerul lin.

*

Pe lumea asta nu am nimic

De împărţit cu oamenii.

Doar lucrurile, cu neînsufleţirea

Mă înţeleg perfect

Şi sunt eu însumi.

Privind infinit infinitul

Din care primesc

Nume de Cuvânt,

Nume de stele ce refuză

Să cunoască sfârşitul.

Nasc de mii de ani,

De mii de ani zămislesc.

Carnea îmi e povară şi suflu

Din care tot ce e divin se hrăneşte.

*

Ce frumoasă este,

Ce frumoasă moare,

Şi nu putrezeşte.

Doar miros de floare.

Floare ce nu este.

Fericit am fost

Când mi-a aruncat

Nemoartea ca rost

Să o petrec prin vad.

Am trecut prin apă,

Am trecut spre ea

Când vie din groapă

La ceruri venea.

18 martie 2009

În sfârşit aflu un refugiu

În cimitirul Montparnasse,

Lângă Baudelaire, lângă mine.

E o pace piperată

Numai de răcnetele unui cerb.

Pleacă, revine...

Un adevăr viitor...

Doamne, câte morminte

Abandonate

Şi acolo în adâncul unei alei

O tânără fată citeşte

Scriitura de pe lespezi,

Şi mi se pare că poartă în trup

Crizantemele vii ale sicrielor

Şi pentru o clipă îi sărut de departe

Picioarele prelungi cu vin grecesc în ele.

Vrăjiţi se bucură morţii

De fericirea unor astfel de întâmplări.

Nevăzuţi printre crăpăturile sorţii

Mi se strecoară în nări

Şi respir fără grabă

Ca un ţăran ce-şi ară câmpul.

*

Pustie geneză,

Faptă a neputinţei,

Craniu...

Pustie geneză.

Nimeni cu noi,

Nimeni posedând

Vidul, nimeni.

Numai plinul

De neînvins...

Şi eu ca reminiscenţă a vieţii

Îi cer umil să mă umple

Din corpul ce l-am avut

În sufletul ce mă părăseşte.

*

În floarea vârstei am fost lovit de fulger

Ochii lui Dumnezeu m-au fărâmiţat.

De atâtea firimituri mi-e carnea înger.

Umblu prin foc, prin apa

Ce acoperă drumul

Din care îmi fac haină.

Umblu năuc, îmi adun scrumul

Încă nu ştiu în ce taină.

Nr. 05/2010
Situaţia Casei Monteoru
de Nicolae Manolescu

Lecturi la Institutul Blecher
de Gabriela Gheorghişor

Conferinţe la TRADEM
de Gabriela Ghoergişor

Revista revistelor
de Gabriela Gheorgişor

Lecturi publice
de Jean Băileşteanu

Din Jurnal (1998)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (3)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
e Gabriel Chifu

Modele morale (2)
de Adrian Popescu

O fi sau n-o fi, aceasta e întrebarea
de Nicolae Prelipceanu

Penitenţă
de Nichita Danilov

Cîmpul minat al poeziei lui Mircea Petean
de Dumitru Chioaru

„Marele eşec” sau contradicţia lui Marino
de Constantin de M. Popa

Primii paşi ai frontierologiei româneşti
de Gabriela Gheorghişor

La porţile Orientului
de Daniela Firescu

În ordinea sentimentelor
de Florea Miu

Istoria a trecut şi pe la Satu-Mare
de Ştefan Vlăduţescu

Daimonul lui Ioan Matiuţ
de Gheorghe Mocuţa

Mistica sterilităţii
de Paul Aretzu

Poezii
de Miron Kiropol

Articolul 96 (fragment)
de Horia Gârbea

Obscuritatea pactului cu lumina, în poezia lui Eugen Bunaru
de Mircea Bârsilă

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Toma Grigorie

Fenomenul Katyn n-a avut loc...
de Ionel Buşe

„Nu îl cunosc pe acest om!” (II)
de Ion Militaru

În căutarea celuilalt
de Gheorghe Dănişor

Poeme
de Petre Got

Poeme
de Anghel Gâdea

Viaţa unui artist
de Antonia Areţu

Poezie şi natură originară
de Florin Caragiu

Mihai Ţopescu şi lecţia sa de anatomie a sticlei
de Cătălin Davidescu

Viziuni, enigme, controverse
de Romulus Preda

Duhovnicia muzicii
de Luiza Barcan

Sala de aşteptare
de Nicolae Radu

Japonia: ritualuri de sfârşit şi început de an (III)
de Ruxandra Mărginean Kohno

© 2007 Revista Ramuri