Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Petre Got

Vinietă

Doamne, simt tot mai mult

Că te ascunzi de mine

Sau devin orb

Când Tu eşti prea aproape?

Nimic nu se încheagă, parcă,

În zbaterea-mi târzie,

Rămân în faţa Ta

Cum un fluture

Pe pragul înserării.

Drumul

Îmi daţi pâine de cenuşă

Şi apă neagră îmi daţi,

Aerul este de iască,

Îmi ascundeţi steaua vie.

Numai sufletul şi visul,

Doar cuvântul

Mi-au rămas,

Geometria netrucată

Nu puteţi s-o biruiţi.

Îmi duc înainte crucea,

Fiecare pas suspină,

Lacrima devine rază

Şi drumul îl simt soldat.

Fragment de vis

Pe cerul părinţilor

Trei curcubee

Se jucau ca nişte copii,

Uimirea mea, bucuria

Respirau culorile vii.

Mă vindecau, întineream,

Altoi în primăvară,

Doream să nu se mai termine mirajul,

Să nu mai simt

Cum clipele zboară.

Nu mă încercau răni,

Nu mai pulsa

Negrul ritm –

În diabolicul azi

Nu mă grăbeam

Să revin.

Şi totuşi...

Tu vrei să trecem prin interjecţiile limuzinelor

Cum albinele prin gene albe de tei,

Să atingem faţa caldarâmului

Cu paşi de felină

Desăvârşiţi în Ţara bătrânului Will.

Numai întinsele grădini pricep,

Ne înfiază tăcut,

Ne confundă uneori vocile

Cu puii de raţă sălbatică

Ai lacurilor de cleştar.

Şi totuşi cu cât umblăm

Prin lume mai mult,

Îmi este tot mai dor de tine,

Îmi pare că doar azi ne-am cunoscut.

Hiat

Nu trebuie să şopteşti

Niciun cuvânt, nicio silabă,

În numele tău vorbesc trandafirii,

Roua întrupată şi

O privighetoare auzită prin vis.

Nu-i nevoie să arunci

Nicio privire în preajmă,

Un pui de luceafăr deduce

Dorinţele tale.

Presimt, vai, mirajul

Cum se destramă,

Mă rog zorilor să zăbovească,

De ziua de mâine începe să-mi fie

Tot mai teamă.

Ecou

Dansai alături de mine

Ca o flacără în munţi,

Lumina zăpezii

Şi se prelingea pe chip.

Când ai plecat?

Unde te-ai dus?

Îţi aud glasul de pasăre

Trezită din vis,

Îţi mai văd chipul

De floare de colţ.

Ca o ploaie

Ne vor însoţi cerbi selenari

Pe plai molcom şi verde,

Izvorul îşi va reaminti

Paşii noştri dintâi.

Vom întineri odată cu gândul,

Nunta noastră din florar

Florar va rămâne,

Primăvară neînvinsă de viscol.

Atâtea drumuri am împletit

Într-un singur drum sângerând,

Pe el vor merge visători

Cei care vin în urmă

Ca o ploaie de vară.

Fără glas

Îţi voi bate în geam

Cu inima, numai tu mă vezi auzi,

Vei deschide fără să scoţi

Vreo silab㠖

Va fi un noiembrie

Frânt de vârtejuri.

Ca o mască de ceară

Îmi vor fi faţa şi mâinile,

Nu-ţi voi reproşa

Decât crinul

Smuls din colţul privirii

Şi inelul

În care nu mai încap amintiri.

Unde să mă duc?

Nu am ţel, nu am val.

Copiii noştri nenăscuţi ne strigă

Cum stelele nopţii

Fără glas, fără glas.

Pe umărul dealului

Pe umărul dealului

Teii răspund

Orelor treze –

Învaţă de zor

Să schieze.

Sufletul meu

Devine prunc.

Revenirea curcubeului

Ai revenit ca un vis

De mulţi ani nemaivisat,

Dor ivit undeva la răspântii,

Ai sosit cum vindecarea-surpriză.

Sorbeai viaţă din râu,

Aveai ceva din spiritul nordului.

Privindu-ţi chipul

Simţeam că sufletul meu

Redevine copil,

Te rugam să nu pleci,

Te rugam să cânţi.

Nr. 05/2010
Situaţia Casei Monteoru
de Nicolae Manolescu

Lecturi la Institutul Blecher
de Gabriela Gheorghişor

Conferinţe la TRADEM
de Gabriela Ghoergişor

Revista revistelor
de Gabriela Gheorgişor

Lecturi publice
de Jean Băileşteanu

Din Jurnal (1998)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (3)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
e Gabriel Chifu

Modele morale (2)
de Adrian Popescu

O fi sau n-o fi, aceasta e întrebarea
de Nicolae Prelipceanu

Penitenţă
de Nichita Danilov

Cîmpul minat al poeziei lui Mircea Petean
de Dumitru Chioaru

„Marele eşec” sau contradicţia lui Marino
de Constantin de M. Popa

Primii paşi ai frontierologiei româneşti
de Gabriela Gheorghişor

La porţile Orientului
de Daniela Firescu

În ordinea sentimentelor
de Florea Miu

Istoria a trecut şi pe la Satu-Mare
de Ştefan Vlăduţescu

Daimonul lui Ioan Matiuţ
de Gheorghe Mocuţa

Mistica sterilităţii
de Paul Aretzu

Poezii
de Miron Kiropol

Articolul 96 (fragment)
de Horia Gârbea

Obscuritatea pactului cu lumina, în poezia lui Eugen Bunaru
de Mircea Bârsilă

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Toma Grigorie

Fenomenul Katyn n-a avut loc...
de Ionel Buşe

„Nu îl cunosc pe acest om!” (II)
de Ion Militaru

În căutarea celuilalt
de Gheorghe Dănişor

Poeme
de Petre Got

Poeme
de Anghel Gâdea

Viaţa unui artist
de Antonia Areţu

Poezie şi natură originară
de Florin Caragiu

Mihai Ţopescu şi lecţia sa de anatomie a sticlei
de Cătălin Davidescu

Viziuni, enigme, controverse
de Romulus Preda

Duhovnicia muzicii
de Luiza Barcan

Sala de aşteptare
de Nicolae Radu

Japonia: ritualuri de sfârşit şi început de an (III)
de Ruxandra Mărginean Kohno

© 2007 Revista Ramuri