Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Cea de-a cincea Conferinţă panarmeană a scriitorilor

        de Madeleine Karacaşian

În zilele de 28 iunie-2 iulie, în staţiunea montană Dzaghcaţor, în capitala Erevan şi în oraşul Gyumri din Armenia, a avut loc cea de-a cincea Conferinţă panarmeană a scriitorilor, desfăşurată sub deviza „Literatura armean㠖 fortăreaţă a armenilor”. Manifestarea a fost organizată de Ministerul Diasporei din Republica Armenia şi Uniunea Scriitorilor din această ţară, în cadrul celui de-al patrulea Festival cultural panarmean „O naţiune, o cultură”, la care au participat peste optzeci de scriitori din douăzeci de ţări, inclusiv din Armenia şi Arţakh (Karabaghul de Munte). Această acţiune s-a desfăşurat cu sprijinul Ministerului Culturii din Armenia, al Congresului Mondial Armean, al Uniunii Armenilor din Rusia şi al Uniunii Generale Armene de Binefacere. Din România, a participat o delegaţie alcătuită din scriitorul Varujan Vosganian şi traducătoarea Madeleine Karacaşian.

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în cadrul a patru secţiuni - „Noua realitate şi noua literatură (tendinţe noi)”, „Literatura armeană în contextul lumii moderne”, „Internaţionalizarea literaturii armene contemporane” şi „Presa literară în Armenia şi în Diaspora”, în cadrul cărora au luat cuvântul numeroşi participanţi din ţară şi din străinătate, inclusiv d-l Varujan Vosganian. La începutul lucrărilor Conferinţei, au fost transmise mesaje de salut din partea d-lui Levon Ananyan, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Armenia, apoi a d-lui Serj Sargsyan, preşedinte al Republicii Armenia, a Sanctităţii Sale Karekin II, Catolicos şi Patriarh Suprem al tuturor armenilor, a Sanctităţii Sale Aram I, Catolicos al Marii Case de Cilicia, a d-nei Hranush Hacobyan, ministru al Diasporei. Aceasta din urmă a înmânat cu acest prilej Certificate de Excelenţă unui număr de şapte scriitori din Iran, Liban, Siria, Turcia, România (Madeleine Karacaşian), Arţakh şi Georgia, „pentru deosebita contribuţie la stabilirea şi consolidarea activităţii de dezvoltare a legăturilor literar-culturale dintre Armenia şi Diaspora.”

Apoi, d-l Ara Aprahamian, preşedinte al Congresului Mondial Armean şi al Uniunii Armenilor din Rusia, a înmânat premiile pentru câştigătorii concursului „Proza armeană a secolului XXI”. Din Armenia au fost premiaţi scriitorii Anahit Topciyan şi Hovhannes Eranyan (pentru roman), Susanna Harutyunyan (pentru nuvelă), Samvel Kosyan ( pentru proză scurtă), precum şi Norayr Adalyan şi Natella Lalabekyan (premii speciale), aceasta din urmă din SUA. De menţionat că cei mai mulţi dintre cei premiaţi sunt cunoscuţi în limba română, graţie volumului „Pe aici a trecut Dumnezeu”, o antologie de proză contemporană armeană, apărută în 2009 la editura „Ararat” din Bucureşti.

În continuare, d-l Levon Ananyan, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Armenia, a înmânat diplome şi medalii de aur ale Ministerului Culturii din Armenia scriitorilor Seda Vermişeva (Rusia), Varujan Vosganian (România) şi Norek Gasparyan (Arţakh). În zilele Conferinţei, un grup de scriitori (printre care şi d-l Varujan Vosganian) a avut o întâlnire cu d-l Serj Sargsyan, preşedinte al Republicii Armenia.

De asemenea, toţi participanţii la Conferinţă au fost primiţi la Palatul Patriarhal din Ecimiadzin de către S.S. Karekin II, Catolicos şi Patriarh suprem al tuturor armenilor. Pe parcursul zilelor Conferinţei, scriitorii armeni au asistat la numeroase lansări de cărţi, expoziţii de carte şi de fotografii, la seri literar-muzicale şi au vizitat casele memoriale ale poeţilor Avetik Isahakyan şi Hovhannes Şiraz din oraşul Gyumri. Totodată, scriitorii din Diaspora au depus flori la Monumentul Genocidului Armean de pe colina Dzidzernacabert şi au vizitat Muzeul-Institut al Genocidului Armean din Erevan.

În încheierea lucrărilor Conferinţei, a fost adoptată o Declaraţie finală, în care, între altele, s-a subliniat c㠄scriitorii din Armenia şi din Diaspora, participanţi la Conferinţă,s-au întâlnit din nou în Patria-Mamă, uniţi cu acea conştiinţă că literatura armeană este fortăreaţa spirituală a poporului nostru şi purtătoarea flăcării spiritului său naţional, a viselor de făurire a patriei, a valorilor şi a aspiraţiilor morale, spirituale.”

 

© 2007 Revista Ramuri