Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Mihai Măceş

RAITĂ PRIN VIAŢĂ

1....du-te, atunci, îmi zise soarta,

trage o raită prin viaţă şi, când te saturi,

te-ntorci şi vedem, stăm de vorbă...

2. ...deodată, deveniră adânci,

adânci,

ochii mamei, oglindă sau

poartă

a Hăului,

dincolo

de care nu-ndrăznii să mă uit

deşi,

cum se zice, mama

şi-a trăit traiul,

se duce,

am timp

destul, altădată,

să văd

imaginea asta...

...apoi, tot mai des mi se pare

că timpul nu-mi mai ajunge

pentru câte mai sunt de trăit

şi nu ştiu ce să

trăiesc mai întâi...

3. ... zilele au început să semene una

cu alta de-ţi vine să crezi

că nici aripa de pasăre nu va veni

iar noi suntem bolnavi de singurătate

lângă

izvorul din care apa nu mai curge femeia

tace şi ascultă soarele pe jumătate

adormit şi-i vine s-o taie pe câmp

spre cerul fără stăpân că altfel

cum să înţelegi golul de care spânzură

lampa aceasta

păsările vazduhului binecuvântă curtea

şi casa femeia dă la o parte cu mâna gândurile

rele şi în sufletu-i

s-aşează păsări ce nu mai ştiu să zboare

se reazemă de o floare a soarelui şi-şi închipuie

că-i mângâie umbra păsările urcă sătule

spre cer ca o cumpănă a lumii.

4. ... bărbatul obosise de-atâta întuneric

tăcerea mai înaltă decât negura îl făcu să se reazeme

de copacul cu rădăcini ca o taină nedesluşită

aşteptându-şi femeia se gândi la copilul rămas lângă

zare şi îşi spuse în gând

rugăciunea

s-auziră în aer bătăile de aripi ale păsării

celuilalt tărâm

oriunde se-ntoarse întuneric

îi rămase parcă un vis pe cărarea spre casă

şi-l prinse în pleoape să nu-l scape

luă cu mâini tremurânde un vreasc apoi altele

şi puse sub crucea lor o urmă de foc scăpărându-şi

sufletul chinuit

atunci văzu cerul şi de bucurie plânse

îndepărtând

din cărarea spre casă

pietrele şlefuite de vântul

singurătăţii din care pleca să se odihnească

5. ... femeia şi bărbatul se priviră cu grijă să nu-şi încurce

gândurile şi dorinţele apoi cu ochii

spre cerul sprijinit de păsări sătule de zbor

strigară

copilul plecat s-adune din râu fulgii

cazuţi din aripi de pasăre ce nu mai ştie să cânte

aşezară masa şi scaune sub salcia amiezii frânseră

pâinea rotundă ca o lună plină şi aşteptară

să vină feciorul de la apa în care spălase

zborul frânt al păsării tărâmului celuilalt în liniştea enormă

se auziră lătrând răguşiţi

de sub masă căţeii pământului

scăpaţi din lanţurile ruginite de vreme

cerul mai înalt decât aerul pe care-l respiri

e sprijinit de razele soarelui căci cumpenele

căzuseră-n fântânile adânci fără apă

copilul veni şi sparse pustiul

femeia îi mângâie pe amândoi cu privirea

uşoară să-i apere de gândurile rele

taină şi tăcere în gânduri şi glasuri ca la începuturi

la care nu ajungi fără să pleci

© 2007 Revista Ramuri