Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
...și peste toate sunt o carte...

        Ioana DINULESCU

Versurile care îmi par emblematice pentru noua carte – a cincea- a părintelui Sever Negrescu sunt urmă­toarele: ...și peste toate sunt o carte/deschisă între lut și cer. Ele reușesc să definească explicit starea emoțională și intelectuală a autorului volumului Nespusele tăceri apărut într-o sobră, dar elegantă ținută grafică la Editura Mitropoliei Olteniei. Având în față antologia intitulată Adânc pe adânc- sacerdoțiu liric , carte ce reunește pagini memorabile din creația poetică a clerului ortodox de azi, lucrare post-fațată de criticul literar Cornel Ungureanu, ne este ușor să contextualizăm universul liric al poetului Sever Negrescu. El aparține unei familii ce numără 10 slujitori ai Domnului și ai poeziei în același timp, scriitori profesioniști, remarcați de critica literară, dar și de publicul iubitor al versului sobru și ardent. Din cei zece preoți-poeți-trei sunt membri ai Filialei Craiova a USR: Nicolae Jinga, Mihalache Tudorică și, cel mai tânăr dintre ei, însuși autorul Nespuselor tăceri.

Remarcat de la debutul său editorial din 1995, cu volumul Clopotul de rouă , distins cu Premiul Filocalia al Patriarhiei Române, părintele Sever Negrescu, consilier cultural al Mitropolitului Olteniei, începând din dec 2001, este și autor a două substanțiale lucrări de istoriografie literară : Ecouri bizantine în literatura română veche( 1998)  și Biserică și societate (1999). Poetul așează în fața noii sale cărți două elocvente citate referitoare la relația dintre credință-erudiție și poezie: un moto poartă semnătura regretatului teolog și scriitor D. Stăniloaie, celălalt este un citat din Schmemann. Și fiindcă citatul din D Stăniloaie ni se pare o remarcabilă definiție a implicitului mesaj divin al poeziei , îl vom reproduce pe acesta: Dumnezeu este atât de mare încât singură poezia încearcă să-L exprime. Nu avem limbaj pentru măreția lui Dumnezeu. Bogăția poeziei, mai complexă decât limbajul logic, distinctiv, limitativ, a fost totdeauna folosită pentru a-L exprima pe Dumnezeu. Singur limbajul poetic se apropie de Dumnezeu pentru a-I sluji exprimându-L. Un adevăr pe care-l resimte intuitiv orice poet cu har, iar părintele Sever Negrescu, prin toată comportarea sa în societate, prin faptele și scrisul său probează dubla sa înzestrare: pentru sacerdoțiu și pentru poezie.

Volumul Nespusele tăceri cuprinde peste 150 de texte lirice grupate în cinci cicluri: Ca un ceaslov, Îndoieli de lumănare, Știute veșnicii, Moartea sau a opta taină și Permanențe, cartea fiind completată și de un binevenit apendice de referințe critice.

Majoritatea textelor sunt veritabile dialoguri cu divinitatea purtând pregnante accente psalmice, ca în poemul intitulat Cina: al cui sunt doamne eu/rădăcină-n cer cu fructe în pământ/al Neamului sau poate-al Tău/sau poate nici nu sunt/ pășesc de parcă stau pe loc/ unii îmi spun că sunt alții că nu/în zori de noapte plânge un foc/al cui sunt eu al cui ești TU.   Poetul resimte acut nevoia de a se defini pe sine ca operă a lui Dumnezeu, oglinda în care el își caută chipul lăuntric fiind chiar propriul suflet  Conștient asumate sau nu, prin cele mei frumoase texte ale cărții alunecă subtile influențe rilkeene, fiorul ardent al credinței în Dumnezeu fiind  ceea ce oferă autenticitate existenței în lume a poetului: Îmi pare rău de Tine Doamne /ori nu mai știu cum este bine / îmi vine-așa un dor și-o foame/ de parcă n-ai mai fi cu mine / îmi pare rău că te-am uitat/ și în blesteme-njunghiat/of clipele nu plâng nu râd/ doar mie-mi pare rău pe rând/și dacă nu te caut îmi ești Tată/ și dacă te găsesc ți-s fiu/ o doamne vino și îmi iartă/ păcatul de-a rămâne viu.           

Remarcabile sunt și în această nouă carte a preotului-poet,  sobrietatea  stilistică a textelor, acuratețea liniilor, concizia, sinceritatea și transparența confesiunii. Delicatețea, smerenia cu care poetul privește către frumusețea lumii create de bunul Dumnezeu pentru bucuria ochiului celor care știu să vadă grăuntele divin în cea mai umilă floare sau  gâză,  marchează benefic multe dintre poemele cărții, a căror economie lexicală se învecinează cu cea a haiku-urilor nipone: în sufletul meu /tremură o frunză (Peisaj de toamnă) sau poemul initulat Tablou: firul de iarbă/ se tot certa/ cu fulgul de zăpadă.

Într-un peisaj literar asurzitor  prin  zgomotul de surle și trîmbițe al celor dornici să atragă rapid atenția eventualilor cititori de poezie sau, mai degrabă, pe cea a criticilor,  cei 10 preoți-poeți  antologați în volumul adânc pe adânc/ sacerdoțiu liric și, desigur, printre ei Sever Negrescu,   ne picură în urechi și suflete acei stropi de frumusețe pură, nesofisticată,  din care izvorăște adevărata poezie.

Nr. x/200x
Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2006

Lada de zeghe
de Anton JUREBIE

„Scriitorul și criticii săi“

Rezerve de entuziasm
de Gabriel Chifu

Mircea Eliade și gândirea mitică
de Ionel BUȘE

Trecerea Rubiconului
de Gabriel Dimisianu

Între trei continente
de Ioan LASCU

Urletul exasperării
Gabriela GHEORGHIȘOR

Lucrare întru rostul poeziei
Florea MIU

Paradigma feminității
Paul ARETZU

Centura de castitate
Bucur DEMETRIAN

O nație fantastă
Dania-Ariana MOISA

...și peste toate sunt o carte...
Ioana DINULESCU

Chenare cu îngeri
Valeria Manta TĂICUȚU

În căutarea fericirii (pierdute?)
Gabriel COȘOVEANU

Ale tinereții valuri… poetice
Luminița CORNEANU

Arta și știința
de Nicolae Prelipceanu

Aprilie, o aniversare, o carte
de Adrian Popescu

Teama
Anahit TOPCHYAN

Dimoviana (II)
de Dan Cristea

G. Călinescu, prozatorul
Marian Victor BUCIU

Corintul începe seria poeților. Primul pe listă, Ioan Es. Pop
de Horia Gârbea

Vladimir Dobocan
Emil Mladin

Inefabilul melancoliei
Petre CIOBANU


Daniel MUREȘAN


Iulian CARAGEA

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(I)
Ion MILITARU

Nu poți să pleci
Horia DULVAC

Adânc pe adânc
Ioana DINULESCU

Pământul văzut de sus
Mircea GHIȚULESCU

Mihai Stănescu între trecut și prezent
Cătălin DAVIDESCU

Henri Zalis - la ceas aniversar semnificativ
Mircea MOISA

Flori duhovnicești pentru mitropolitul Nestor Vornicescu
Tudor NEDELCEA

Patriotismul azi
Toma GRIGORIE

Vasili KANDINSKI (1866–1944)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri