Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Ale tinereții valuri… poetice

        Luminița CORNEANU

Volumul de debut al Denisei Mirena Pișcu (Pufos și mecanic, Editura Vinea, 2003) este alcătuit din patru secțiuni, așezate, se pare, în carte în ordinea inversă scrierii lor. Cele din prima parte, Imagini capabile să-mi păstreze ochii deschiși, citite în cenaclul „Euridice” în 2003 și publicate în Ziua, sunt nu doar cele mai recente, dar și cele mai consistente din punct de vedere estetic. Este o diferență notabilă între acestea și cele din a treia parte, intitulată Azi toate femeile poartă pulovere roșii, care au mai fost publicate și ele, în 2002, cu titlul actualului volum, Pufos și mecanic, sub formă de carnet underground xerografiat. Pe măsură ce a trecut timpul, maturizându-se și devenind pesemne mai exigentă cu propriile-i texte, poeta și-a abandonat stângăciile, inevitabile într-o fază incipientă, fixându-se pe o expresie minimală, bazată, din câte se vede, pe o tehnică literară împrumutată din haiku: imagini fulgurante, asocieri de imagini puse în cuvinte seci, minipoeme de câteva versuri. Totuși, ajunsă la această vârstă literară (în principal), este greu de înțeles toleranța poetei față de textele mai vechi, unele, producții din clasa a VIII-a (!), care dăunează mult volumului, arătând ca niște grefe neinspirate pe ceea ce ar fi putut fi un volum consistent și o voce poetică personală, foarte puțin tributară pieței literare românești a momentului.

Astfel construit, volumul începe bine, continuă într-o manieră care nedumerește și sfârșește rău, ceea ce este cu totul regretabil pentru prima jumătate a volumului, cu adevărat interesantă și proaspătă, nouă în peisajul nostru literar. Întâia secțiune speculează tema somnului, relația eului liric cu acesta fiind una sinuoasă; când spațiu privilegiat, al visului, când metonimie a morții, somnul fascinează imaginația poetică: „Sunt îngrozită în fiecare noapte/ de sunetul ceasului deșteptător./ Prea repede a trecut martie,/ înainte să mă pot da/ încă o dată pe gheață. / Dimineața mă trage cu colții ei transparenți,/ îmi oferă otravă pe tavă.” Sau: „Încântătoare imaginea omului adormit:/ genele i s-au lipit/ sufletul horcăie,/ îmbujorarea pomeților e semn bun. Cu nerăbdare așteaptă aceștia / adormirea/ (dispariția lui temporară/ din colectiv)/ Somnul, ca o lipitoare uriașă/ ce îți acoperă ochii și nasul și gura/ aducându-le lor/ satisfacție.” Poemul scurt este o soluție bună pentru poetă, ea știind să noteze, minimalist, acele două-trei senzații care să transmită o stare interioară complexă: „Îmi ascund cu părul ochii obosiți,/ Privirile celorlalți, ca niște sulițe tocite,/ Zgâriindu-mă fără să doară.”

A doua secțiune a volumului, Am intrat în corpul iubitului meu, propune o aventură erotică sui generis: simbioza iubirii este concepută ca o călătorie în corpul iubitului, aventură de cunoaștere deci, în același timp, încercare de înțelegere a celuilalt „pe dinăuntru”; Denisa Mirena Pișcu reușește, în plin și înfloritor mizerabilism, să scrie o poezie de dragoste în care până și umorile sunt cerebralizate, oarecum în descendența Angelei Marinescu: „Am intrat în corpul iubitului meu/ cu un soi de scepticism/ că voi ieși de acolo lipicioasă, / plină de sângele și sperma lui./ Aveam pe mine o rochie cu flori/ și tot ce am găsit în timpul plimbării a fost / aer dulce”. Odată „situația poetică” găsită, poeta reușește să o exploateze astfel încât să obțină efecte surprinzătoare: „Iubitul mi-e în pat, corpul lui gol/ mă închide/ ca pe-o sămânță”; „Am intrat în corpul iubitului meu/ cu toți copiii de mână./ Făceam gălăgie,/ tropăiam pe oasele picioarelor sale/ dar eram veseli/ și nu ne era/ deloc frică.” Este oarecum reconfortant pentru cititorul de poezie contemporană să vadă că se mai scrie și altfel decât în formula biografistă, utilizată până la epuizare, că există și poete cu imaginație și fler literar și care refuză să meargă cu valul, adică refuză statutul de „gagici literare”, după cum numea, într-un articol, Marius Chivu, poetesele momentului aflate într-o continuă uimire în fața propriei sexualități.

Partea a treia a volumului, Azi toate femeile poartă pulovere roșii, descumpănește însă, în special prin seninătatea cu care sunt așezate alături texte interesante și texte total neinspirate. Denisei Pișcu ar fi trebuit să-i spună cineva că nu orice asociere neobișnuită e poetică și nici cool, că gratuitul poate fi și banal, nu numai insolit, și că nu orice epitet care ultragiază regulile semanticii e util poeziei. Astfel, mi-e greu să înțeleg logica după care pot coexista în același volum o poezie realmente „vizitată de idee” precum aceasta: „Poezii scrise pe plase de cumpărături,/ plase de plastic pentru promovarea/ artistului/ fie el la tinerețe sau/ pe patul de moarte” și una precum cea care deschide secțiunea (dar care nu e, din păcate, singulară), care începe cu un vers de forță: „Plouă cu aur peste dulapul meu cafeniu” și care continuă astfel: „În reflexul geamului îl văd pe tata/ cum își caută bricheta./ Am avut ceapă cu mămăliguță/ la masă/ fratele meu a mâncat/ două porții.” Parcă e ceva, dar… prea puțin. Iată încă un text de acest fel: „Un ceas bun ticăie permanent –/ aceeași permanență cu care/ un câine normal/ latră cu întrerupere.” Poftim? Ne aflăm aici, din păcate, în plin kitsch, care se poate pune, fără a o-ntoarce ca la Ploiești, pe seama tinereții poetei.

Totuși, revenind la prima jumătate a volumului, mă-ncearcă un regret la gândul că din 2003 această poetă nu a mai publicat nici un volum și nici nu a fost vizibilă în revistele literare cu grupaje de poezie. În ciuda defectelor primului volum, acesta arată însă o individualitate lirică din ce în ce mai greu de găsit astăzi, când poeții tineri sunt mai preocupați de existența unei generații literare decât de calitatea propriului lor scris. Un minipoem precum: „…când te plimbi cu degete goale/ prin părul meu/ ca un vizitiu cu cai orbi” este semnul neîndoielnic al unei trăiri poetice veritabile, necăznite, care, odată cu trecerea timpului și cu experiența, se poate turna în vers în maniere din ce în ce mai fericite. Scrisul este și el chestiune de exercițiu (desigur, nu numai!) și sper că premiul Asociației Scriitorilor București nu a încurajat-o în așa măsură pe poetă încât să-i ofere certitudini. Asta pentru că experimentele ei literare, interesante până acum, pot duce la rezultate remarcabile.

Nr. x/200x
Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2006

Lada de zeghe
de Anton JUREBIE

„Scriitorul și criticii săi“

Rezerve de entuziasm
de Gabriel Chifu

Mircea Eliade și gândirea mitică
de Ionel BUȘE

Trecerea Rubiconului
de Gabriel Dimisianu

Între trei continente
de Ioan LASCU

Urletul exasperării
Gabriela GHEORGHIȘOR

Lucrare întru rostul poeziei
Florea MIU

Paradigma feminității
Paul ARETZU

Centura de castitate
Bucur DEMETRIAN

O nație fantastă
Dania-Ariana MOISA

...și peste toate sunt o carte...
Ioana DINULESCU

Chenare cu îngeri
Valeria Manta TĂICUȚU

În căutarea fericirii (pierdute?)
Gabriel COȘOVEANU

Ale tinereții valuri… poetice
Luminița CORNEANU

Arta și știința
de Nicolae Prelipceanu

Aprilie, o aniversare, o carte
de Adrian Popescu

Teama
Anahit TOPCHYAN

Dimoviana (II)
de Dan Cristea

G. Călinescu, prozatorul
Marian Victor BUCIU

Corintul începe seria poeților. Primul pe listă, Ioan Es. Pop
de Horia Gârbea

Vladimir Dobocan
Emil Mladin

Inefabilul melancoliei
Petre CIOBANU


Daniel MUREȘAN


Iulian CARAGEA

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(I)
Ion MILITARU

Nu poți să pleci
Horia DULVAC

Adânc pe adânc
Ioana DINULESCU

Pământul văzut de sus
Mircea GHIȚULESCU

Mihai Stănescu între trecut și prezent
Cătălin DAVIDESCU

Henri Zalis - la ceas aniversar semnificativ
Mircea MOISA

Flori duhovnicești pentru mitropolitul Nestor Vornicescu
Tudor NEDELCEA

Patriotismul azi
Toma GRIGORIE

Vasili KANDINSKI (1866–1944)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri