Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
La Râmnicu-Vâlcea, în „Grădina Maicii Domnului” –prăznuirea Sfântului Antim Ivireanul

        de Ioan Razeş

La Râmnicu-Vâlcea, în organizarea Arhiepiscopiei Râmnicului şi a Primăriei Râmnicului, a avut loc, în zilele de 24-28 septembrie 2010 – cu prilejul celei de a XII-a prăznuiri a Sfântului Antim Ivireanul ca ocrotitor spiritual al Râmnicului – , un complex de acţiuni cultural-spirituale sub genericul „Grădina Maicii Domnului”.

Dintre manifestările spirituale, menţionăm: procesiunea cu icoana Sfântului Antim Ivireanul pe străzile din centrul municipiului, Sfânta Liturghie arhierească, aducerea moaştelor Sfinţilor martiri de la Niculiţel şi ale Sfântului Grigore Decapolitul, Festivalul de artă sacr㠄Grădina Maicii Domnului” (cuprinzând concertul de muzică sacră al Filarmonicii de Stat „Ion Dumitrescu”, „Monahism şi art㔠– expoziţie de artă religioasă din mânăstirile şi schiturile vâlcene, Seară de poezie şi muzică religioasă la Catedrala „Înălţarea Domnului”, precum şi o dizertaţie publică susţinută de artistul Dan Puric la „Grand Hotel Sofianu”, hotel-muzeu unic în ţară).

Între manifestările culturale, remarcăm: lansarea volumelor Femeia lui Yerutonga – versuri de Petre Tănăsoaica, şi Unde este Posada, studiu toponimic de Mioara Diaconu, la care au participat, din partea Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu, Irina Horea, Gabriel Chifu, Adrian Popescu; vernisajul expoziţiilor: de etnografie – „Lada de zestre” (în colaborare cu Muzeul Olteniei), de artă plastic㠖 semnată de Gheorghe Dican –, prilej cu care s-au lansat şi albumele de pictură Gheorghe Dican, în condiţii grafice excepţionale, şi Medi Wechsler Dinu, soţia lui Ştefan Roll (cu care ocazie, artista plastică în vârstă de 102 ani a primit titlul de „Cetăţean de Onoare al Râmnicului”) – şi de artă fotografică, semnată de dr. Trestian Găvănescu, multilaureat pe plan internaţional.

În context, s-a desfăşurat cea de a VIII-a Sesiune anuală de comunicări a Centrului de Studii Medievale „Antim Ivireanul”, în două secţiuni: „Sfântul Antim Ivireanul în memoria cultural-spiritual㔠(la biserica „Sfinţii Petru şi Pavel” din municipiu) şi „Cercetări de cultură medievală şi premodern㔠(la Biblioteca Judeţean㠄Antim Ivireanul” Vâlcea), urmată de colocviul pe tema „Actualitatea valorilor literare din Evul Mediu românesc” (la Primăria Râmnicului). Au participat scriitorii Dan Zamfirescu, Paul Aretzu şi Ion Soare, universitarii Mihai Moraru, Laura Bădescu, Ioan St. Lazăr şi Laurenţiu Avram, cercetătorii Doru Bădără, Gabriela Niţulescu, Nicolae Mihai, Simona Irimescu-Banciu, Florin Epure, pr. Ion Gavrilă, pr. Constantin Mănescu-Horezu şi pr. Nicolae Moga, precum şi un grup de masteranzi şi studenţi de la universităţi din ţară: Adriana Gorgos (Universitatea de Stat din Bucureşti), Cristina Beligăr, Romulus Mânecan şi Anamaria Vasian (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), Lavinia-Elena Diaconescu (Universitatea din Piteşti); a participat, de asemenea, prof. Dumitru Lazăr de la Liceul „Matei Basarab” din Râmnicu-Vâlcea. Totodată, s-au lansat noutăţi editoriale în domeniul culturii româneşti: ediţia definitivă a Învăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie (Bucureşti, Ed. „Roza Vânturilor”, 2010) cuprinzând versiunea românească de la Curtea-de-Argeş, îngrijită, cu prefaţă, note şi comentarii de Dan Zamfirescu, traducerea de către G. Mihăilă a fragmentelor păstrate din originalul slavon, precum şi Viaţa şi opera lui Neagoe Basarab, de Dan Zamfirescu; Octoihul ieromonahului Macarie. 1510-2010,  o nouă carte a arhim. Veniamin Micle demonstrând că primele tipărituri din Ţara Românească au fost tipărite de către ieromonahul român Macarie la Sfânta mănăstire Bistriţa; monumentala cercetare despre Muzica bisericească în ţinutul Vâlcii (Bucureşti, Ed. „Roza Vânturilor”, 2010) – teză de doctorat a preotului vâlcean Ion Gavrilă; Cartea tipărită la Târgovişte şi Renaşterea românească (Târgovişte, Ed. „Bibliotheca”, 2010), lucrare de sinteză tipărită de dr. Gabriela Niţulescu de la Muzeul Naţional „Curtea Domneasc㔠din Târgovişte.

Ca şi în ceilalţi ani, acest complex de acţiuni cultural-spirituale, desfăşurate în luna septembrie la Râmnicu-Vâlcea, a dobândit o rezonanţă naţională, devenind un autentic brand al Vâlcii şi al reşedinţei de judeţ. (Ioan Razeş)

© 2007 Revista Ramuri