Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dintr-o haltă părăsită

        de Cassian Maria Spiridon

* * *

am săpat şaizeci de trepte în trupul timpului

şaizeci de cazemate blindate

ca pentru un măcel atomic

am adunat clipe zile luni săptămîni

de viaţă continuă

cu inima pe sfoara umilinţei

suspendată

într-un balans nestăpînit

cît mă iubeşte disperarea

cu venele umflate

– am martor doar pe Faust

cînd sînge se revarsă pe altar

şi pîinea/ nedospită/

e din carne –

din Septentrion/ în avalanşă vin

fulg după fulg

sînt alungaţi de vînt

peste întreaga mea alcătuire

sînt desenat în aerul de piatră

cu nepăsare

fizică-ngheţată

rup/ cu lopata inimii/ din zidul cazematei

sap în tranşeele clepsidrei

un drum către tine

Beatrice

îndrumătoarea prin lungul labirint

© 2007 Revista Ramuri