Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Ion Maria

cu litere mărunte

voi scrie poeme cu litere mari

Dumnezeu a scris lumea cu litere mici

şi înghesuite

litere de om zgârcit care face economie

de cerneală

şi totuşi primăvara i-a ieşit frumoasă

în drum spre casă am scris multe poeme

pe care le-am îngropat

ca un câine

pe lângă copacii înfloriţi

apoi m-am transformat în piatră

şi nu am mai ajuns

în blocul meu comunist

pentru că scriu poeme cu litere mari

Dumnezeu mi-a contopit toate pedepsele

în pedeapsa cea mai grea

să scriu la galere

poeme mărunte

pe care nimeni nu mi le va citi

şi fiecare poem să fie

un bon-cadou

dat de sindicatul

din cer

praloaya

timpul se comprimă într-o sămânţă

din care va exploda iar

peste o kalpa

şi ne vom retrăi vieţile

iar şi iar

ca într-un joc

ale cărui reguli nu le cunoaştem

sau ca într-o pedeapsă

dată din dragoste

vom fi fragile vase de sticlă

în care un suflet asimetric

va retrăi bunele şi relele săvârşite

aşteptând ca timpul să se strângă din nou

într-o sămânţă

ce va exploda

peste o kalpa

într-un univers nou

poate mai bun

© 2007 Revista Ramuri