Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
FLORIAN SAIOC – 80

        

Florian Saioc  s-a născut la 27 ian. 1931, în comuna Seaca, jud. Teleorman, într-o familie de țărani, tatăl – Ionel Saioc – supranumit Moțu, și mama, Catrina, născută Dorcescu. Studiile primare le face în comuna natală, apoi, Liceul Comercial în Turnu-Măgurele și București. Este absolvent al Școlii de Literatură și Critică Literar㠄Mihai Eminescu”, în prima sa promoție. Debutează la revista Flacăra și, după absolvirea școlii, în 1950, este repartizat ca redactor la revista Viața Românească. În acelaș an, la Concursul Național de Literatură, organizat de Editura Tineretului, primește premiul al III-lea din mâna lui Mihail Sadoveanu, premiul I nefiind acordat.
Din cauza divergențelor dintre ceea ce învățase în școală și realitatea comunistă, în 1952 și-a dat demisia de la Viața Românească, și este trimis sub escortă la muncă forțată în batalioanele D.G.S.M. 2 Constanța (Mangalia, Medgidia). După toate acestea, se dorește reeducarea lui prin muncă și este trimis ca necalificat la uzinele Semănătoarea, după care devine redactor la Semănătoarea. Nu-l mai publică nimeni și, în 1965, este exclus din Uniunea Scriitorilor, fiind reprimit imediat după Revoluție.

 La Editura Litera îi apare volumul Baladă pe rug și, în 1973, volumul Motive istorice. În 1979, la Editura Albatros, apare volumul Cerul perfect. Urmează Ștefăniță Luminiț㠖 Editura Ion Creangă, 1979, Arborele de sânge – Editura Cartea Românească, 1986, Cartea cu ferestrele deschise – Editura Albatros, 1988, Coșmarurile din carcera comună - Editura Omnia, 1993, În ogradă la bunici – Editura Diogene, 1997, Dragoste la vârsta întâi, dragoste la vârsta a treia – Editura Semne, 2001, Imaginara paranghelie – C.J.C.C. Gorj, 2002, Psalmul cenușii (holocaustul perpetuu) – Editura Rhabon, 2003, Revelații sacre (poeseuri) – Editura Corgal Press, Bacău, 2003, Divina Creație (poeseuri) – Editura Semne, 2003, Cu diktatul și ucazul ne-am înlăcrimat obrazul – Editura Clusium, Cluj, 2004, Fericirea infinitei mirări – Editura Clusium, Cluj, 2004, Anotimpurile cuvântului – Editura Clusium, Cluj, 2004, Nocturnele – Editura Măiastra, 2007, Slugă la zădărnicie – Editura Măiastra, 2008, Carte de indentitate – Editura Măiastra, 2009, 101 poeme – Editura Biodova, 2010. În 2006, scriitorul apare în Antologia scriitorilor gorjeni.
Colaborează la diferite ziare și reviste, Ramuri, Măiastra, Columna, Ecouri Dunărene.

Despre opera sa au scris Gh. Grigurcu, Al. Balaci, Mircea Ciobanu, Pan M. Vizirescu, Zenovie Cârlugea și alții.
 În 17 septembrie 2010, este învestit cetățean de onoare al comunei sale natale, Seaca, pentru  oglindirea în opera sa a frumuseții Teleormanului.
Este căsătorit cu Zefira Victoria, căreia îi dedică mai multe volume de versuri.
În prezent, locuiește la Târgu-Jiu.

Îi urăm viață lungă, multă sănătate și cărți inspirate.
La mulți ani!

Nr. 02/2011
Reunirea Comitetului Director al U.S.R.

Premiile ARIEL

Dinu Flămând, laureatul Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” pe anul 2010

Revista revistelor
de Gabriela Gheorghișor

FLORIAN SAIOC – 80

Din Jurnal (2005)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (10)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

O vizită la Cernăuți
de Adrian Popescu

Ani murdari
de Nicolae Prelipceanu

Cu padre Mărginean despre Anotimpul din Patmos
de Nichita Danilov

Sînge în „pulberile” cuvintelor
de Dumitru Chioaru

Patria poeziei
de Paul Aretzu

Existența din semne
de Florea Miu

Scriitorul și forul său interior
de Ioan Lascu

Sentimentul non-apartenenței
de Gabriel Coșoveanu

Teatralitatea romanului sub comunism
de Gabriela Gheorghișor

Mainimicul cel de toate zilele
de Bucur Demetrian

Tainele și spaimele inimei
de Daniela Firescu

Aurel Rău: Darul adus de fiecare zi
de Ștefan Vlăduțescu

Prin Castelul Obersdach la bucătărie1
de Gheorghe Schwartz

Poeme
de Virgil Diaconu

Ion Cristofor. De la fiorul liric la starea de spirit
de Mircea Bârsilă

Faptă și trezie
de Florin Caragiu

Avangardistul perpetuu (2)
de Octavian Soviany

Poem
de Cristian Belodan

În deal la Lilieci
de Toma Grigorie

Postume
de Marin Sorescu

Ratarea – sau idiotul sublim
de Claudiu Soare

Poem
de Simona Grazia Dima

Poeme
de Philip Michael Ondaatje

Eminescu și realsemitismul
de Constantin Romulus Preda

Bisericile de lemn în actualitate
de Luiza Barcan

O anumită justificare
de Octavian Anuța

Petre Tănăsoaica și „femeia lui Yerutonga”
de Ioan St. Lazăr

Poeme
de Sayumi Kamakura

© 2007 Revista Ramuri