Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi“

        


ediţia a XXXI-a, 19-22 mai 2010, TÂRGU-JIU  ŞI TÂRGU-CĂRBUNEŞTI, GORJ

Festivalul se adresează creatorilor de literatură şi exegeţilor în arghezologie din ţară, precum şi vorbitorilor de limbă română din comunităţile de peste graniţe.
În organizarea Festivalului îşi aduc contribuţia: Consiliul Judeţean Gorj, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Biblioteca Judeţean㠄Christian Tell“, Consiliul Local şi Primăria Târgu-Cărbuneşti, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu, Centrul Cultural şi Biblioteca „Tudor Arghezi“ Tg-Cărbuneşti, alte instituţii de cultură, din Gorj. Programul festivalului se desfăşoară în perioada 19-22 mai a.c., la Târgu-Jiu şi Târgu-Cărbuneşti, având colaborarea Uniunii Scriitorilor din România.

SECŢIUNI ŞI PREMII
I. PREMIILE NAŢIONALE DE LITERATURĂ „TUDOR ARGHEZI“ pentru Opera Omnia, atribuite pe criterii valorice unor scriitori români contemporani. Premiile vor fi acordate de Uniunea Scriitorilor din România, iar Consiliul Local şi Primăria Tg-Cărbuneşti vor atribui laureaţilor titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului.
II. Premiul TUDOR ARGHEZI, pentru Opera Omnia, atribuit unui scriitor  contemporan de prestigiu internaţional. Premiul va fi acordat de Consiliul Judeţean Gorj şi va fi însoţit de titlul de CETAŢEAN DE ONOARE al oraşului Tg.-Cărbuneşti.
III. PREMIUL PENTRU «OPERA PRIMA» (volum de debut în poezie), în valoare de 1000 lei, acordat de Centrul Judeţean pentru Conservarea Culturii Tradiţionale Gorj. Se atribuie un singur premiu.
IV. SECŢIUNEA „CUVINTE POTRIVITE“, pentru volum de poezie în manuscris, deschis autorilor români nedebutaţi, având vârsta maximă de 47 ani. Manuscrisele nu trebuie să depăşească 100 pagini. Se atribuie un singur premiu, în valoare de 1000 lei.
V. SECŢIUNEA «BILETE DE PAPAGAL», pentru grupaj de poezie. La această secţiune pot participa poeţii ce-şi aşteaptă consacrarea, cu un grupaj de minim 10 (zece) poezii dactilografiate, într-un singur exemplar. Se acordă următoarele premii:
Premiul I, în valoare de 800 lei, acordat de CJCPCT Gorj;
Premiul II, în valoare de 700 lei, acordat de Biblioteca Judeţean㠄Christian Tell“;
Premiul III, în valoare de 600 lei, acordat de Centrul Cultural „Tudor Arghezi“ Tg-Cărbuneşti.
La această secţiune vor mai fi acordate menţiuni ale unor edituri, fundaţii, reviste literare. Pentru această secţiune juriul are dreptul de a redistribui premiile. Câştigătorii locului I de la ultimele trei ediţii nu sunt acceptaţi în concurs.
VI. SECŢIUNEA DE ARGHEZOLOGIE, deschisă scriitorilor români pentru exegeze care au ca obiect de studiu viaţa şi opera lui Tudor Arghezi (studii publicate sau în manuscris). Premiul, în valoare de 1000 lei, este acordat de CJCCT - Gorj.
VII. SECŢIUNEA DE PROMOVARE A OPEREI ARGHEZIENE, deschisă participanţilor de peste hotare, cu merite în traducerea sau ilustrarea grafică a operei lui Tudor Arghezi. Se atribuie trei premii, în sumă de 1500 lei fiecare, acordate de Consiliul Judeţean Gorj.
Lucrările – dactilografiate, într-un singur exemplar, pentru secţiunile de concurs, precum şi volumele pentru Opera Prima, Cuvinte Potrivite, şi cele de arghezologie - se primesc până la data de 16 mai a.c., pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 210135 Târgu-Jiu, Calea Eroilor, nr. 15, judeţul Gorj, cod poştal: 210135, cu menţiunea „Pentru Festivalul «Tudor Arghezi»“. La expediere se vor respecta obişnuitele cerinţe: în plicul mare se introduce plicul mic cu motto, iar în interior se sigilează datele autorului, inclusiv un număr de telefon, la care poate fi contactat. Juriul va definitiva jurizarea în cursul zilei de 21 mai a.c., în aşa fel încât să poată fi anunţaţi laureaţii în timp util, în vederea participării la festivitatea de premiere, ce se va desfăşura la Târgu-Cărbuneşti, în 22 mai, începând cu ora 11.00. Cheltuielile de cazare, diurnă şi transport în interiorul judeţului pentru juriu şi invitaţi vor fi suportate de organizatori, cu menţiunea că pentru laureaţi nu se asigură decontarea cheltuielilor de transport. Laureaţilor din afara graniţelor li se decontează şi transportul de la intrarea pe teritoriul României.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica unele lucrări prezentate în concurs, fără să acorde drepturi de autor.
Informaţii suplimentare la telefon/fax: 0253/213.710 şi 0721.370057 (Centrul Jud. pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale).
Persoane de contact: dir. Ion Cepoi - (0721.370057); Constantin Popescu (0766715938); Viorel Surdoiu (0727930333); Biblioteca Judeţean㠄Christian Tell’’ - Persoana de contact: dir. Olimpia Bratu 0253/214904 e-mail: traditii_gorj@rdslink.ro , www.traditiigorj.ro

 

Nr. 04/2011
Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi“

„Porni Luceafărul...”

O temerară punere în scenă a piesei Matca
de Ioana Dinulescu

In memoriam Ion Pecie

Starea criticii (I)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (12)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Minimalizarea esteticului
de Adrian Popescu

Analfabetizarea
de Nicolae Prelipceanu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Matei Vişniec – toate ceasurile cîntăresc 30 de kilograme
de Nichita Danilov

Vitalitatea poeziei manieriste
de Dumitru Chioaru

Poezie despre spiritualitatea realităţii
de Paul Aretzu

Sinele: o poveste fără sfârşit
de Gabriel Coşoveanu

Moromete pentru totdeauna
de Ioan Lascu

Incursiune în „muzeul de antichităţi”
de Florea Miu

De re coquinaria, elogiul magiei şi nebuniei
de Daniela Firescu

Un poet al iubirii
de Bucur Demetrian

Antropologie sentimentală
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Andrei Zanca

Prigonitorul
de Viorel Dianu

Gheorghe Grigurcu, între lumea literară şi istoria literaturii
de Ana Blandiana

Grigurcu, singuraticul poet critic – un reper
de Liviu Ioan Stoiciu

Un Ianus bifrons
de Gabriela Gheorghişor

Lui Gheorghe Grigurcu
de Miron Kiropol

In Honorem Gheorghe Grigurcu
de Magda Ursache

Puiu s-a dovedit a fi un domn
de Aurelian Titu Dumitrescu

Biruinţa poeziei
de Petru Ursache

Cartea cu anluminură
de Mircea Bârsilă

Un lansonian filtrat prin Sainte-Beuve
de Ion Buzera

Un roman de referinţă al literaturii creştine
de Luiza Barcan

Ficţiunea ca iconicitate
de Florin Caragiu

Dreptatea cu capul spart
de Petre Ciobanu

O lirică situativă
de Ştefan Vlăduţescu

Facerea pâinii. Ritmurile vieţii
de Cornel Bălosu

Poeme
de Stefan George

© 2007 Revista Ramuri