Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Praful orbitor

        de Adrian Popescu

Mulţi autori, membri sau din afara Uniunii Scriitorilor, simpli veleitari, aspiranţi oneşti sau candide talente, mai ales aceştia, aflaţi la început de drum literar, iau de bune toate acuzele adresate conducerii Uniunii Scriitorilor, clamând deterioararea demnităţii condiţiei de scriitor, neştiind că există lecturi publice, plătite, iniţiate tot de Uniunea Scriitorilor, încă din anii trecuţi, lecturi literare, inclusiv la tv., toate pentru o vizibilitate publică mai mare, sau apreciate lecţii de literatură, ţinute în licee, cu participarea unor autori bucureşteni cunoscuţi, târguri sau saloane de carte etc. Sunt fapte, nu praful orbitor al unor vorbe. Drepturi ale tuturor membrilor, obţinute greu, cu tenacitate, după ani sau luni de discuţiii, rugăminţi, argumentări, intervenţii la Parlament, inclusiv în mandatele preşedinţilor anteriori, toate acestea ignorate de cei care deplâng soarta Uniunii, cunoscând-o aproximativ, din auzite. Iar numeroasele indemnizaţii la pensie şi indemnizaţiile de merit, toate conform statutului, plătite de stat, dar obţinute de Uniunea Scriitorilor, sau ajutoarele sociale, de boală, achitate de Uniune etc. sunt oferite scriitorilor, prin Comisiile Uniunii. Destinul social al scriitorului e, cum se vede, important în mentalitatea echipei de conducere, nu e chiar o glumă să ai grija membrilor Uniunii, numeroşi, orgolioşi, unici, talentaţi, arivişti, altruişti, principalul e să-l ajuţi, concret, pe colegul orb aproape, din cauza vârstei, să nu-i uiţi pe cei care au douăzeci de ani şi-s nerăbdători să publice, cum eram şi noi, dar să-i cinsteşti şi pe cei care, autori de recunoscută valoare, au împlinit optzeci de ani. Frazele generale, umanitariste, ascund deseori resentimente. „Iluziile şi mistificările“ sunt specifice resentimentarului, observa, acum mai bine de o sută de ani, Max Scheler, vezi Omul resentimentului, traducere de Radu Gabriel Pârvu, Humanitas, 2007. „Specificitatea fenomenelor de mistificare a valorilor cauzate de resentiment, particularitatea trăirilor proprii atitudinii interioare a unui om care, de exemplu, defăimează valorile altora, apăsătoare pentru el, nu constă în faptul că el nu ar simţi valorile pozitive ale altora, ca pe nişte valori pozitive…“ (pag. 35), ci doar că le mistifică… Inaccesibilitatea la unele valori produce o deformare a lor în mintea resentimentarului. Nu dau lecţii nimănui, nu am calitatea aceasta, dar constat.

Festivaluri şi recitaluri, colocvii, simpozioane, conferinţe, în Sala cu oglinzi a Uniunii, proiecte literare propuse Comitetului Director, venite din toată ţara, sunt susţinute financiar de Uniunea Scriitorilor. De ce nu se iau în calcul şi lucrurile de asemenea calibru intelectual, temeinic făcute, care dau prestigiu şi ţinută imaginii scriitorilor români, munca eficientă a preşedintelui, calmul organizatoric al vicepreşedintelui Gabriel Chifu, mereu disponibil, soluţiile economice ale primvicepreşedintelui Varujan Vosganian, corectitudinea minuţioasă a lui Nicolae Prelipceanu, ideile Irinei Horea, ale lui Mircea Mihăieş, Horia Gârbea, Nicolae Oprea, Vasile Dan etc. Chiar nu contează că avem un sindicat, un club al elitelor literare şi un mediu al dezbaterilor de idei, pe care nu le interzice nimeni, doar să fie decente, în aceeaşi hulită Uniune a Scriitorilor?…

La noi, dihonia dintre scriitori, dacă va continua, e posibil să facă irespirabil climatul literar, şi aşa marginalizat mediatic, cu foarte puţini cititori fideli unei linii axiologice, cu mulţi grafomani autodeclaraţi scriitori. Unii pun foc unei cetăţi imaginare, imaginale, doar pentru că nu pot accede la locurile care, cred ei, li s-ar cuveni. Nu cred, desigur, că preşedintele Uniunii Scriitorilor este unul perfect, dar este unul credibil. Îl prefer barbarilor culturali, care ar vota, democratic, şi să ia ei decizii, abolirea aristocraticului talent, atât de nesupus corectitudinii politice. Vom fi toţi egali atunci şi vom scrie numai despre eul nostru gonflat, ridicat la rang de principiu absolut. Nimicurile noastre vor fi considerate capodopere de către prieteni şi aliaţi. Simţul critic va fi interzis, tot prin vot. Uniunea va fi considerată de noua lume a polemiştilor justiţiari un vestigiu, o slăbiciune a secolelor trecute.

Nr. 07/2011
In Memoriam Mircea Iorgulescu

Comunicat de presă al Consiliului U.S.R.

Premiile „Porni Luceafărul…”

Congresul Naţional de Poezie

A X-a ediţie a Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatur㔠s-a încheiat

Literatura și exilul
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (15)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Praful orbitor
de Adrian Popescu

Atac la rege
de Nicolae Prelipceanu

EX PONTO nr. 1, ianuarie – martie 2011
de Florea Miu

Mama şi Securitatea în viziunea lui Ion Zubaşcu
de Nichita Danilov

Cartea lui Vale-Deal
de Dumitru Chioaru

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poezie maximalistă
de Paul Aretzu

Lumini şi umbre italo-transilvane
de Ioan Lascu

Unelte de adormit spaima
de Gabriela Gheorghişor

Poveste din Bucovina
de Gabriel Coşoveanu

Spaimă, dezgust, ură
de Bucur Demetrian

Iubirile şi aventurile unui gambler
de Daniela Firescu

Un etnolog îndrăgostit de Bucovina
de Luiza Barcan

Un salt în altar
de Adam Puslojic

Poeme
de Dragoliub Firulovic

Englezeşte cu profesor sau Domnişoara Margareta
de Constantin M. Popa

Poeme
de Ion Munteanu

Ştefan Drăghici (II)
de Mircea Bârsilă

Invitaţie la introspecţie
de Florin Caragiu

Comedia sexualităţii
de Octavian Soviany

Poezie
de Constantin Preda

Poezie
de Nicolae Firuleasa

Un antiteoretic
de Ion Buzera

Kant, contemporanul nostru
de Adrian Niţă

Pedeapsa
de Constantin Pădureanu

Ramuri bate Luceafărul şi balurile guvizilor neptunieni
de Marius Ghica

Un excelent parcurs istorico-diplomatic
de Florea Miu

Elementele de actualitate ale filosofiei lui Iosif Brucăr
de Ştefan Vlăduţescu

Mihail Trifan şi Silviu Bârsanu la Muzeul de Artă din Arad
de Cătălin Davidescu

Semnal editorial
de Mihai Duţescu

Poeme
de Munir Mezyed

© 2007 Revista Ramuri