Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Un salt în altar

        de Adam Puslojic

Sub pământ

Către Adam

Eu sunt un tânăr

pământean şi sunt nebun.

Mama mea, natura

verde şi neagră, îmi

spune la fel.

Tatăl meu, Cerul

m-a condamnat

la viaţă şi moarte

(Ori plâng, ori nu plâng).

Dar mai am un frate,

doi, trei, patru… el

şi ei îmi spun lejer

şi dureros că nu

exist. Există pământul,

ca până acum. Ah, ah, da,

da, da, da… aşa

şi este aici, din nou

sunt un pământ.

Bucureşti şi Belgrad,

Martie şi aprilie 2005

 

Lumânări de Serbia

Din Tismana la Hobiţa

din Hobiţa la Tismana

doar un pas de Nicodim

doar un strop de Brâncuşi

cei doi cărturari de lemn

cei doi cerşetori de piatră

cei doi migratori de lumină

ei doi se căutau în întuneric

ca două lumânări aprinse

de al treilea al patrulea om

sau de Unul singur şi veşnic

am ajuns aici cu întârziere

în lumina zilei de Constantin

şi de maică-sa Sfânta Elena

ca două lumânări din Serbia

abia aici aprinse de bucurie

abia acum aprinse de lacrimi…

mai-iunie 2006

Cine suntem, unde mergem

Eu sunt sârb şi foarte mult

un român, un român şi jumătate.

Aşa simt eu, frate! Aşa mă doare.

Dar acum doresc să tac, să tac exact,

din gura mea de aur, de dor de Blaga,

de un cal, de un nor şi de un taur.

De Valea mea neagră, de acasă,

unde nimeni nu grăieşte româneşte

ci numai aşa: valaha mea, mama

moartă din mine şi sora mea, viaţa…

Eu sunt un sârb, un foarte sârb –

al vostru, de pretutindeni, de casă,

de prăvălie, de cuşcă şi colivie, de văzut

cu ochii şi de dat în cap cu piatra mare

din ceruri şi cu apa neagră, alburie

care ne vine drept în sus din prăpastie

aici, numai aici vie, unde nimeni nu mai moare,

ci doreşte să viseze şi să zboare.

Numai asta, numai atât?

Numai atât. Eu sunt un sârb de valah şi un valahosârb.

Novi Sad, 21.10. 1996

Laser trilobum

Aerel mă numesc, atunci când sunt adânc chemat la o lasî din ceruri prin pădure.

Am să vă vin eu

şi nechemat, cu o

singură condiţie albă:

să nu tăceţi când tot

adorm pentru vreun vis

etern şi magic, nu prea

zăbovit la mine-n gură

şi acasă, ah, acasă…

bre, fraţilor uitaţi pe cruci

ori neuitaţi pe cruci

şi drumuri, grele de suportat!

(2010)

Primul sărut de tot.

Mă tem de umbra

soarelui nemuritor,

cu atât mai mult

atunci când zboară

şi pluteşte prin cameră

înainte de culcare,

bucuros ca la o nuntă

sau la un botez de munte

mai pot eu atunci muri

în liniştea de sară uitată,

cu primul sărut de tot

neaşteptat şi răzbunător

iubito, din nou mă priveşti

din partea sălbatică, străină

ca un înger de ieri spânzurat

cu un fir de iarbă înspăimântată

4.2.2011

Dezgroparea obişnuită

Acest tren marfar

plin de oameni şi de viaţă,

a venit la noi, la timp

bre, ce bucurie

pre lume, azi,

ce veselie turcească,

câte cuţite încrucişate

şi câtă dragoste

la un singur loc,

aruncă şi tu un ochi

mult mai deştept

şi, hai, să trecem

la muncă…

să începem fulgerător

cu dezgroparea

lumii

 

Broderie de sârbă

Sunt bucuros şi vesel

dar spaţiul

cel trist

mă obligă

din nou acum

să te iubesc

o mare risipă

de timp

şi sărăcie curată

o frunză vie

de absenţă şi tăcere

un strop de insomnie

adevărata mea şansă

de fugă liberă la tine

de broderie sârbească

acum mă strigă la joc

La anevoie

În curând

am să scriu

un sicriu şi un potop

privind spre

arca lui Noe,

de mine închiriată

nu promit mai mult decât

o salvare barbară

care de fapt

va fi ceva

altceva…

poate chiar

o călătorie biblică,

civică şi istorică

la anevoie, urc eu

imediat în ea,

strigând: Noeee!

Nr. 07/2011
In Memoriam Mircea Iorgulescu

Comunicat de presă al Consiliului U.S.R.

Premiile „Porni Luceafărul…”

Congresul Naţional de Poezie

A X-a ediţie a Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatur㔠s-a încheiat

Literatura și exilul
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (15)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Praful orbitor
de Adrian Popescu

Atac la rege
de Nicolae Prelipceanu

EX PONTO nr. 1, ianuarie – martie 2011
de Florea Miu

Mama şi Securitatea în viziunea lui Ion Zubaşcu
de Nichita Danilov

Cartea lui Vale-Deal
de Dumitru Chioaru

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poezie maximalistă
de Paul Aretzu

Lumini şi umbre italo-transilvane
de Ioan Lascu

Unelte de adormit spaima
de Gabriela Gheorghişor

Poveste din Bucovina
de Gabriel Coşoveanu

Spaimă, dezgust, ură
de Bucur Demetrian

Iubirile şi aventurile unui gambler
de Daniela Firescu

Un etnolog îndrăgostit de Bucovina
de Luiza Barcan

Un salt în altar
de Adam Puslojic

Poeme
de Dragoliub Firulovic

Englezeşte cu profesor sau Domnişoara Margareta
de Constantin M. Popa

Poeme
de Ion Munteanu

Ştefan Drăghici (II)
de Mircea Bârsilă

Invitaţie la introspecţie
de Florin Caragiu

Comedia sexualităţii
de Octavian Soviany

Poezie
de Constantin Preda

Poezie
de Nicolae Firuleasa

Un antiteoretic
de Ion Buzera

Kant, contemporanul nostru
de Adrian Niţă

Pedeapsa
de Constantin Pădureanu

Ramuri bate Luceafărul şi balurile guvizilor neptunieni
de Marius Ghica

Un excelent parcurs istorico-diplomatic
de Florea Miu

Elementele de actualitate ale filosofiei lui Iosif Brucăr
de Ştefan Vlăduţescu

Mihail Trifan şi Silviu Bârsanu la Muzeul de Artă din Arad
de Cătălin Davidescu

Semnal editorial
de Mihai Duţescu

Poeme
de Munir Mezyed

© 2007 Revista Ramuri