Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Nicolae Firuleasa

Jaju

Făcea legea. Sta pe un scaun la poartă.

Bă al lui Păsărel zicea Jaju ia şi tu

o găleată cu apă să udăm florile

ia şi tu o săpiţă

să smulgem iarba ce dracu faceţi mă

florile vă plac dar nici unul nu se înghesuie

să le ude şi să le plivească.

Florile stau pe răzoare crescuseră şi ele

şi se uitau la Jaju cum se ceartă cu

câte unul

care trecea pe drum şi zicea

Jajule ce flori frumoase ai tu şi florile

se uitau la Jaju, pufneau în rîs

după ce veneai cu găleata cu apă, le

udai

le pliveai dai să pleci unde aveai treabă

florile se strâmbau la tine, scoteau limba

una la alta, Jaju trăgea cu ochiul

pe furiş la ele

şi râdea râdea.

Un sâmbure de măr dincolo de gard

da să se înalţe, încolţise dar avea

un bolovan pe ochi ca o streaşină de casă,

fire-ai al dracu’ Jajule de nebun

zicea sîmburele dar el era ascuns

de bolovan şi vorbea cam peltic, Jaju

era un pic mai încolo ce auzea el

era doar un fîşîit de aripi de pasăre

sălbatică.

Trec raţele la Rotunda zicea Jaju, găleata

cu care ai adus apă şi ai udat florile

o s-o umplu cu ţipari mîine cu noaptea

în cap

când caut vîrşile lui Paflon în Rotunda,

fire-ai al dracu’ de nebun zicea sîmburele

de măr

şi scuipa de sub bolovan o să te găsească

Paflon şi o să-ţi găurească pielea ciur te

face.

Mai trecea cîte o femeie pe drum ia fă

şi tu o floare ia o floare

băga-ţi-aş mîna între picioare şi femeia se

aşeza lîngă el

pe şanţ. Jaju avea un scaun lucios

de la Armata Salvării: Bagă fă mîna

în buzunar, ia ştergarul ăla

şi dă-mi şi mie pe ceafă că m-am încălzit

tu mă încălzeşti de fiecare dată când treci

pe lîngă florile mele.

Femeia îl privea pe schilod şi da din cap

se ridica să plece

dinspre fîntîna lui Boceanu tunete îndepărtate veneau,

trece Sfântul Ilie cu căruţa pe cer zicea Jaju

şi

apa picura alene cu picături

calde şi mari

Sfîntul Ilie trecea mai departe către Dunăre

se auzeau roţile căruţei cum scîrţîiau

scîrţîiau.

Bă Iancule striga Jaju, Iancule ce faci

striga el peste drum aşezat între roţile

de aluminiu

ale scaunului

bă pe noi cînd ne ia la război?

Ce război pufnea Iancu, dă-l dracului

de război

că suntem oameni bătrîni din război ai

scaunul pe care îl frec eu cu gaz

dimineaţa şi străluceşte ca soarele.

Dar Mareşalul ce face Mareşalul Iancule

cum trecem noi Prutul fără bărci,

fără cai, fără îngeri că şi îngerii

au plecat în cer.

Se lăsa seara, Iancu ieşea la Jaju

din curtea de peste drum

dinspre Valea Mare veneau cu sapele

pe umăr

cîteva femei, bună seara nea Nicolae

ziceau ele, bună seara, bună seara

răspundea Jaju,

bă care rămîi cu mine la noapte striga

Jaju în urma lor

Dar ele nu auzeau decît gîlgîitul unui guguştiuc

şi treceau mai departe.

Bă Iancule Gelă zicea Jaju cînd

se culcă florile să mă duci şi pe

mine în casă

mă urci pe pat şi tragi scaunul

la uşă

să nu-l fure Gheorghe Dragavei.

Nr. 07/2011
In Memoriam Mircea Iorgulescu

Comunicat de presă al Consiliului U.S.R.

Premiile „Porni Luceafărul…”

Congresul Naţional de Poezie

A X-a ediţie a Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatur㔠s-a încheiat

Literatura și exilul
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (15)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Praful orbitor
de Adrian Popescu

Atac la rege
de Nicolae Prelipceanu

EX PONTO nr. 1, ianuarie – martie 2011
de Florea Miu

Mama şi Securitatea în viziunea lui Ion Zubaşcu
de Nichita Danilov

Cartea lui Vale-Deal
de Dumitru Chioaru

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poezie maximalistă
de Paul Aretzu

Lumini şi umbre italo-transilvane
de Ioan Lascu

Unelte de adormit spaima
de Gabriela Gheorghişor

Poveste din Bucovina
de Gabriel Coşoveanu

Spaimă, dezgust, ură
de Bucur Demetrian

Iubirile şi aventurile unui gambler
de Daniela Firescu

Un etnolog îndrăgostit de Bucovina
de Luiza Barcan

Un salt în altar
de Adam Puslojic

Poeme
de Dragoliub Firulovic

Englezeşte cu profesor sau Domnişoara Margareta
de Constantin M. Popa

Poeme
de Ion Munteanu

Ştefan Drăghici (II)
de Mircea Bârsilă

Invitaţie la introspecţie
de Florin Caragiu

Comedia sexualităţii
de Octavian Soviany

Poezie
de Constantin Preda

Poezie
de Nicolae Firuleasa

Un antiteoretic
de Ion Buzera

Kant, contemporanul nostru
de Adrian Niţă

Pedeapsa
de Constantin Pădureanu

Ramuri bate Luceafărul şi balurile guvizilor neptunieni
de Marius Ghica

Un excelent parcurs istorico-diplomatic
de Florea Miu

Elementele de actualitate ale filosofiei lui Iosif Brucăr
de Ştefan Vlăduţescu

Mihail Trifan şi Silviu Bârsanu la Muzeul de Artă din Arad
de Cătălin Davidescu

Semnal editorial
de Mihai Duţescu

Poeme
de Munir Mezyed

© 2007 Revista Ramuri