Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
In memoriam Mircea Ivănescu

        

Uniunea Scriitorilor din România anunţă cu profundă tristeţe încetarea din viaţă a ilustrului poet şi traducător Mircea Ivănescu. Personalitate de mare valoare a literaturii române contemporane, Mircea Ivănescu s-a născut la 26 martie 1931. A absolvit Facultatea de Filologie, secţia franceză, a Universităţii Bucureşti, în anul 1954. A lucrat ca redactor la Agerpres, la revista Lumea, la Editura pentru Literatură Universală şi la revista Transilvania. Traducător prodigios, Mircea Ivănescu a alternat traducerea unor opere majore din literatura universală în limba română (ale unor autori precum Joyce, Kafka, Musil, Fitzgerald, Rilke, Faulkner etc.) cu publicarea propriilor volume de poezie, care au însemnat pentru literatura noastră o avanpremieră a postmodernismului liric românesc. Traducerile sale din poezia americană au reprezentat un important aport la cunoaşterea acesteia şi la influenţa exercitată de ea asupra poeţilor Generaţiei ’80. Poezia lui Mircea Ivănescu a consacrat personaje lirice memorabile între care celebrul „Mopete”, după unii anagrama cuvintelor „poet” sau „poem”, iar după alţii o autohtonizare a cuvîntului englez „muppet”. Viaţa şi opera lui Mircea Ivănescu reprezintă un model pentru autorul dedicat integral literaturii, vieţuind în afara jocurilor conjuncturale ale breslei. Opera sa vastă cuprinde numeroase volume de poezie precum Versuri (EPL, 1968), Poeme (Eminescu, 1970), Poesii (Cartea Românească, 1970), Alte versuri (Eminescu, 1972), Poem (Cartea Românească, 1973), Alte poeme (Albatros, 1973), Amintiri (Cartea Românească, 1973), Alte poesii (Dacia, 1976), Poesii nouă (Dacia, 1982), Poeme nouă (Cartea Românească, 1983), Alte poeme nouă (Cartea Românească 1986), Poeme vechi, nouă (Cartea Românească, 1989), Versuri (Eminescu, 1996). Originalitatea profundă a operei lui Mircea Ivănescu a avut consecinţe esenţiale asupra evoluţiei liricii româneşti din ultimele decenii ale secolului XX.

Slujba de înmormîntare a regretatului poet a avut loc sîmbătă, 23 iulie, ora 12, la locuinţa sa din str. Vasile Aaron nr. 3, apoi, în jur de ora 13, la Cimitirul Central din Sibiu, a fost aşezat la locul de veci de lîngă soţia sa, doamna Stela Ivănescu.

Prin dispariţia lui Mircea Ivănescu, literatura română suferă o grea, ireparabilă pierdere.

© 2007 Revista Ramuri