Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicat U.S.R.

        

În ziua de 18 iulie 2011 a avut loc şedinţa Comitetului Director al USR, cu participarea preşedinţilor de Filiale. Şedinţa a fost condusă de preşedintele USR. Cu acest prilej, au fost luate în discuţie o sumă de probleme importante, unele curente. Au fost trecute în revistă principalele programe ale USR din primul trimestru al anului. Au fost acordate două indemnizaţii de merit. A fost prezentat un raport de activitate la finele primului trimestru 2011, care poate fi citit pe site-ul USR. Au fost discutate propuneri de modificare a regulamentului premiilor USR, precum şi a unor prevederi statutare referitoare la juriile de nominalizare şi de premiere. S-a hotărât reluarea discuţiei la Consiliul din septembrie şi stabilirea unui termen pentru dezbateri privitoare la Statut.

Comitetul Director a discutat şi posibilitatea susţinerii financiare a publicării unor volume la „Cartea Românească”, alese de un juriu USR din opere ale scriitorilor români de azi.

S-a hotărât publicarea pe site a tuturor iniţiativelor şi proiectelor USR, spre informarea membrilor USR care au exprimat în vremea din urmă critici şi rezerve faţă de USR. S-a hotărât de asemenea iniţierea unui dialog cu aceştia, în vederea clarificării tuturor problemelor în discuţie.

© 2007 Revista Ramuri