Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Miron Kiropol

11 februarie 2010

Fructul în mine

Nu se mai coace.

Carnea e suflet ce zace

În vierme.

Se aud voci blestemate.

Totuşi către mine întinzi

Nevăzuta bătaie de aripi

Şi respiraţia ta o simt

Amestecată cu a mea în beznă.

*

Caută-mă pe mine cel niciodată căutat,

Caută-mă pe când sunt, pe când nu mai sunt,

Pe când toate destrămându-se întregesc

Viaţa şi morţii muzicieni

Deasupra visului mormintelor.

Caută-mă pe când mă scufund

În întrebare, în hohot de suspin după tine,

Fericire a supliciului,

Inimă ce baţi între lacătele

După care gem sufletele celor vii

Pentru a te înţelege.

Şi iată adoraţia va fi

Groaznic amant peste o groaznică lege

A cărei tandreţe va supune

Inima în veşnic, în străvechea minune

A fiinţei...

14 februarie 2010

Totul e abia scris, neînvăţat,

Doar ceea ce a fost răstălmăcit trăieşte,

Vântul cu domnia sa de praf

Înnebuneşte leacul.

Ascultă corul vrăjitoarelor

Străbătând valpurgic,

Vezi cum universul roade din el însuşi

Pe când ţi se năzare

Amintirea sub forma unor plete de tânără carne

Atât de spumegândă de fericire

Că te simţi transportat în cuvinte

De nimeni rostite, în acest vânt

De la mijlocul negru al lui februarie.

*

Dacă ascult de veşnica tânguire,

Mă reîntorc adevărat în mine,

În ceea ce am lăsat mort în urmă,

În ceea ce am rămas viu.

Cuvinte fără cuvinte,

Rostire fără rostire,

Doar gemând un Cantic

Mai şoptit decât orice şoaptă.

Ceva din sufletul antic

Intră astfel în faptă.

*

Din vid în vid aştept,

Din tine în mine,

Divinul concept.

Voi, duhuri feline

Veniţi dându-mi trup

În clipa căzută

Din care mă-nfrupt

Ca salvat de o plută

Ce din moarte mă scoate,

Mă poartă pe sare

Până când mi-apare

Divinul pe coaste,

Cu chip înfăşat

Din mine cu sine,

Vecini de arat

Chiar şi suspine,

Suspine cu smulgeri

Din carne la cer

Până unde fulgeri

Inimă şi pieri.

15 februarie 2010

Din muţenia de flori

M-am ales cu apropierea

Celor duşi între hotare ascunse.

Pământesc celestul îi aţine

În prăpastia ce mi-e carne.

Câte cuie, şi toate sunt pentru mine!

Câtă logică de arme

Ce mă nasc pentru a mă pune la încercare.

Le primesc în piept odată la încercare.

Le primesc în piept odată cu leagănul

Pe care maica veşniciei îl împinge

În blând sprijin de la un zid la altul.

Şi iată lumea, universul, joaca

De-a v-aţi ascunselea, şi iată

Lumina înspăimântată

De cunoaşterea de sine începe

Să cânte răguşit. Aşa am crescut

Până în ultima zi cea dintâi bucurie.

*

Cum de am putut să cad,

Cum de am putut

Să nu fiu? când a trecut

Păzitor de vad

Am fost şi înger

Chiar dacă fără aripi?

Cum de am putut să mint

Viaţa întreagă,

Să mă fac alint

De patimi negre ce au uitat să treacă?

Şi acum mă primeşte un hohot de plâns

Cu trimiteri, la cer,

Acum când e ora

Surâzând să pier.

*

Mă cheamă fericirea să mă fac

Cântecul ei chiar dacă e plin de fiere.

Acum sunt lacrimi unui tăiat copac

Crucificat în înviere.

Atât mă doare coloana vertebrală

Că numele lui Dumnezeu îl cânt,

În zdrenţe sau în costum de gală,

Împodobind ieşirea din mormânt.

16 februarie 2010

Îmi caut fericirea în viaţa viitoare,

Acolo unde apariţii angelice se coc.

Azi fericirea calcă dând ţâţă spaimei

Şi îngropării mele loc

Veşnic de odihnă

Unde să umblu altfel decât lacrima

Sunt condamnat la viaţă.

*

Fruct şi îngeri,

Îmi sunteţi rod,

Acum doar plângeri

Din viermele tot.

Cad, mă ridică

O adiere gemând

Din cuvânt în cuvânt

Şi o străpungere

De fulger mă doboară

În haosul tainelor

Făcute aseară.

În ele mă schimbă

Ceaţa din mine.

A inimii limbă

Tace-n pietre divine.

*

Mă smulge vântul din pământul supt de morminte.

Ies din prelegerea urletului, ascult, suspin neînvăţat,

Ca un copil abia dus la şcoală. Câtă surpare

Şi nimic altceva; sau poate numai o şoaptă

De nu ştiu unde, din clipa agoniei,

Singură, adevărată spovedanie.

*

Dacă revin la Veşnicul dintâi

Pe când aveai dragostea căpătâi,

Pe când nu eram mort şi erai carne

Ce m-aşteaptă făcută duh în arme

Ce ucigaşe atingeau în aer

Doar gingăşia fertilă dintr-un vaier

Al unui suflet încă fără corp

În care pipăiam cu mâini de orb...

Aştept să vii târându-mă din mine

Spre scopul încercărilor divine,

Dacă revin la veşnicul dintâi

Pe când aveai dragostea căpătâi...

*

În această întrebare

Nu ştiu dacă sunt viu.

Poate sunt stâlp de sare

Când cu inima scriu.

Nu-mi aduceţi aminte

Că sunt un sicriu

În care se adună

Cel mort şi încă viu.

Curând vor începe

Clopotele să bată

Cu limba atârnată

De inima din Verb.

În această întrebare

În care sunt viu

Chiar dacă stâlp de sare,

Când cu inima scriu.

2 martie 2010

Lui Hölderlin

Nimicul strălucitor, de printre zei îl aflăm,

Străluceşte ca abisul când naşte divin.

Bate cu orice inimă, acolo din vârful unui turn

Cu nenumărate clopote, iar noi, copii,

Sau căzuţi în mintea copiilor, cu mâna dreaptă pe piept

Completăm fiinţele tăinuite ale aerului.

Ce altceva să se înfăptuiască în afara gustului

De a pleca în zbor de ciripit către patrie?

Ce alt somn greu de faraon în sarcofag?

Cine îşi pune urechea pe tâmpla iubitei aude

Lumea cealaltă cum iese din letargie

Şi încolăcită peste neant se caţără către lumină,

Veşnic în centrul ţintei.

În aşa fel se vesteşte surâsul şi lacrima,

Podoabe ale aceluiaşi har.

© 2007 Revista Ramuri