Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Constantin Abăluţă

UNDEVA DEPARTE

şi nici măcar nu ne sperie

lucrul acesta

Ofelia Prodan

1

Într-o seară un tren îţi covârşeşte respiraţia

făcându-te să crezi că ai ajuns departe

undeva unde prieteni tăcuţi te salută

iar tu nu-ţi mai aminteşti numele lor

nu ştii decât că sunt oameni din viaţa ta

şi uşile care se deschid brusc le valorifică umbra

odăile curg una din alta tot mai voalate ca-ntr-o radiografie

călcâiul drept mă doare cu el am parcurs distanţe mai mari

decât cu stângul şi-n semn de protest pantoful în care-i închis

calcă pe-o carte de vizită ilizibilă

deja călcată de sute de tălpi e semnul

că nu-s chiar atît de departe de mine însumi

şi floarea din vază luminează odaia cu tremurul scurt

al petalelor sale

orice-ai face dinspre casa scării vine curent

lipsa unui prieten te ţine treaz toată noaptea

şi lucrul acesta nici măcar nu te mai sperie ca altădată

2

Odăile prietenilor au depărtarea caldă

străzile care nu duc nicăieri te împresoară de cînd te ştii

în tinereţe te-ai străduit să iei interviuri statuilor

cele ce ţi-au răspuns au rămas cu o paloare anume

de parcă le-ai fi furat ceva din viaţă

Există cineva care îmi cunoaşte umbra în toate poziţiile

cineva care m-aşteaptă lângă biletul de tren

zvîrlit de furtună într-o prăpastie

un necunoscut ce m-a-nfiat de când eram de-o şchioapă

m-a dus la dugheana armeanului care punea un scăunel

pe scaunul de frizerie îmi lega un şervet la gât

mă mânjea cu spumă de ras pe toată faţa

şi-mi spunea râzând : Pornim spre ţara nimănui!

De-acum o să fii altul!

Există cineva care stăpâneşte depărtările calde

vreau să mi-l fac prieten

să-mi las întreaga viaţă-n voia lui

3

Acolo departe unde pun degetul pe o pată de soare

zicându-mi că nimeni nu mă ştie

prietenii au dispărut din viaţa mea

şi filele de calendar nu mai aşteaptă alţii

îmi amintesc cum după moartea fiecărui prieten

scriam câte-o poezie

mă uitam la norii care curgeau prin faţa ferestrei

şi-mi era ruşine

cei ce dispar au onestitatea

trompetei prăvălite într-o brână

şi-n care cresc flori de cîmp

4

Sunt semne mici pe geam

sunt seri în prelungirea odăii mele

întrerupătoarele automate sting lumina pe scări

tocmai când urci spre odaia unui prieten

şi luna nu se vede şi-s zgomote necunoscute împrejur

pipăi cu degetul cărţile de vizită de pe uşi

frica de-a fi altul şi de-a fi acelaşi

mama a murit de teamă să nu sufăr prea mult

mi-am împietrit inima

la moartea tatei am pornit pe-un drum contrar

nu pot înţelege zilele lipsă

iar pe cele în plus le dau de pomană

celor ce trec prin umbra mea

5

Sunt undeva departe

un bob de piper s-a ascuns în odaia mea

va fi găsit cândva de nu se ştie cine

care mă va ignora cu desăvârşire

poate că am destinul ferestrei zidite

care nu iese la iveală decît la cutremur

şi locatarul vede soarele

atâţia ani astupat

astrul mezozoic al inimii sale

soarele din cala unui nor

6

Poate nu trebuia să traversez strada

soarele n-ar fi avut de ales

ca un aztec ce joacă oina pe furate

şi însăşi mâna mea s-ar fi răsucit

s-atingă cupola de umbră

ce zbura deasupra ierbii

solemne acele timpuri

în care alungam orice asemănare

cu cel ce voi deveni

şi doar fereastra pe care o tot mustru azi

se zgâlţâia în vânt alungând

imaginea mamei

 

şi acea stradă bâjbâia de zor căutându-mi tălpile

o poate că nu trebuia să-i vin

în întâmpinare

7

Nu cred că am dreptul

să uit depărtările care m-au adus aici

fiecare frunză care mi-a negociat

culoarea şi frăgezimea buzelor

nu am dreptul să las neghicite

umbrele vălurite ale păsărilor pe acoperişul de olane

al casei bunicii

şi fumul care ieşind pe horn se dizolva

în norul cel mai apropiat

doar dacă mor mâine

sunt sigur că ziua de mâine fi-va o zi fericită

şi printre furnici şi comete

va rămâne

un exemplu demn de urmat

8

Zilele aleargă de la un capăt la altul al lumii

într-o doară unele îmi intră în odaie

altele mă ocolesc ca pe-un intrus

spăşit mă retrag atunci în umbra copacului

cu fărâma de nimicnicie în buzunarul de la piept

pot alerga pe toate străzile lumii

oricum nu se va şti de mine

tălpile mele nu vor avea niciodată

măreţia plutitoare a frunzelor tale copacule

tălpile mele-s legate de-un trunchi pe vecie

şi coboară cu el în pămînt

înalţ capul în sus şi privesc norii

cum aleargă de zor pentru nimeni

gratuitatea lor mă ţine în viaţă

© 2007 Revista Ramuri