Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Gheorghe Vidican

Ipostaze tridimensionale

ipostazele tridimensionale sînt lucrate de mînă

precum mirosul de măr copt un deal arzînd de sîngele meu

foamea trage pămîntul ca pe o curată tortură din gamela soldatului

în forma unei flăcări mîna ei arde fără scăpare zborul îmbobocit

pe marginea tranşeului. pîinea în cuptorul de companie

înăuntrul foamei un anonim se şterge la ochi cu mirosul pîinii.

zborul fluturilor e devorat de lentila microscopului

lumina unei lanterne incendiază tălpile lacrimilor.

am şters dangătul clopotului de ceaţa ce-i rugineşte cîntecul

lumina prinde frunze şi rădăcini şi mişună prin tranşee

ceasornicul de pe mîna soldatului prin timp şi el

orgoliul trage pe nas praful de puşcă în acest război al răbdării

cu toate femeile smintite ale tranşeelor.

se retrage respiraţia întretăiată a lunii în creştetul pictorilor

anonimi. culorile curcubeelor adăpostesc tranşeele la sînii femeilor

războiului.

îndărătul oglinzii clipa îşi bălăceşte geniul în lighean

copilăria mi se face imponderabilă.

ascult rezonanţa cuvintelor sîngele se încredinţează fluturilor

din lanul cu maci. bocancii de noroi ai femeii din cimitir dau buzna

în sîmburii poemului.

copia fidelă a oglinzii iscă un zbor de foc

cu un sîsîit fluturii ferestrei se topesc în eter.

nu avem ochi pentru elicopterele ce mută gîndul în coleoptere vii

avem ochi pentru lătratul cîinilor în genunchii girafei

pasul întors se smulge ca o toamnă pripită

fluturii din tranşee inventează apoi colţul străzii.

nu am să uit niciodată înflorirea evului mediu privită într-o lamă de spadă

Damocles, pornirea în atac a soldaţilor, roiul de fluturi pe post de cenzură

pîinea lor amară.

mă refugiez în micile tunete ale morţii

apoi numai mîngîierile mamei

îmi înfăşoară scîrţîitul ferestrei din pridvor foşnetul fructelor

patimi răstignite în zboruri de fluturi. ţeava de puşcă în frigul

ce se înalţă din tranşee

în bernă.

în tranşee merele ionatane putrezesc în praful de puşcă

soldatul poartă mîndru incendiul din sîngele iubitei el singurul

pompier. sudoarea se rostogoleşte pe mersul melcului pe la geamuri

cocoşii ard dimineaţa în trîmbiţe pe funcţie de înger.

după tăierea frînghiei am descoperit

cît de desculţ e sărutul

diamantele doamnei general sînt meteoriţi

puşi să cineze cu morţii-n tranşee pline de ochi şi

pline de guri pline la rasul pămîntului. adolescenţi cu

mîini fosforescente. tăieturile de pe aripile fluturilor

credinţa soldaţilor arsă, un rug.

tranşeele s-au hotărît să devină cer, fluturii răstălmăcesc

dorul morţii se ridică în capul oaselor. copilăria invadează nunţi

cu văpăi de maci. praful de puşcă are riduri în lumină

viaţa şi moartea, un armăsar alb, rod întunericul.

Nr. 09 / 2011
In Memoriam Constantin Stan (1951-2011)

Festivalul naţional de poezie „Nicolae Labiş“ Ediţia a XLIII-a, 2011

Revista revistelor

Din jurnal (1996)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (17)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Am văzut şi ţigani fericiţi
de Adrian Popescu

Unghearele încă secrete ale Securităţii
de Nicolae Prelipceanu

Mircea Cărtărescu şi simfonia amorurilor sale
de Nichita Danilov

Testamentul poetic al lui Ion Zubaşcu
de Dumitru Chioaru

Un debut remarcabil
de Paul Aretzu

Jurnal berlinez
de Bucur Demetrian

Spre Creangă, pe uşa din dos
de Gabriela Gheorghişor

Teorii livreşti şi scenarii apocaliptice
de Daniela Firescu

Semnele echilibrului
de Florea Miu

Canonul axiologic
de Ştefan Vlăduţescu

Paraidis literatură de cuţit
de Silvia Oiţă

Poezie
de Anton Jurebie

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Să scriem în limba maternă ca şi când n-ar fi a noastră
de Manuel Cortés – Castańeda

Gabriel Stănescu
de Mircea Bârsilă

Mai aproape de Enescu
de Florin Caragiu

Poezie
de Gheorghe Vidican

Poezie
de Florin Costinescu

Poezie
de Simona Dumitrache

Poezie
de Rodica Şinca

Îngerul Willie, întâia epistolă
de Iulian Caragea

Unicitatea debutului (1)
de Ion Buzera

O anume delicată melancolie
de Constantin Romulus Preda

Valorile şi viaţa literară
de Daniel Mureşan

Tăcerea stihială
de Simona-Grazia Dima

„Vestitorii” comunismului
de Luiza Barcan

Poezie
de Lucian Mircea Nincu

Poezie
de Ana-Maria Lupaşcu

Prezenţa unui poet: Puiu Gheorghe Răducan
de Felix Sima

Povestea Umbrei (I)
de Ion Militaru

Costin Brăteanu şi arheologiile memoriei
de Călin Chincea

Poeme
de Pilinszky János

© 2007 Revista Ramuri