Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
O anume delicată melancolie

        de Constantin Romulus Preda

O decentă poezie intelectuală, „cu multe accente religioase, cu o anume adoraţie chiar”, scrie Virginia Mircea în Vise, îngeri, amintiri (Editura „Cadran Politic”, Bucureşti, 2009), carte ce poate fi considerată una din cele mai importante apariţii editoriale din ultimul timp.

Tonuri estompate, sobrietate, o anume delicată melancolie, tăietură a versului îngrijită şi moderată aluzie livrescă (mărturisind o autoare instruită, care nu se repede ca atâţia alţii să-şi impresioneze cititorii cu motto-uri din ultimele lecturi) – iată ce caracterizează creaţia acestei remarcabile poete. Impresia ce ne-o dă este că Virginia Mircea îşi cunoaşte atuurile şi insuficienţele, de vreme ce nu forţează trasee ce nu-i sunt proprii. Presiunea instrucţiei asupra versurilor e una de substanţă, rar se întâmplă ca ea să fie fastidioasă. Exprimarea este una directă, făr㠄înflorituri”, fără surplus de metafore (vezi poemele Trădare, Eu sunt, La înviere, Mentorul meu, Oglinzi, Plângi, Basarabie etc.), neliniştea şi zbuciumul lăuntric devenind creatoare şi transmiţându-se cu forţă.

Greutatea lirismului stă în reprimarea discursului, păstrând doar cuvintele evocatoare, pline de sens şi de simţire, Noua eră, în economia ei de sunete, părând o excelentă elegie a vârstelor revolute şi, totodată, cea mai frumoasă poezie a plachetei.

Simplitatea versurilor sale, după cum subliniază şi Emilian Marcu, sinceritatea debordantă cu care sunt trecute pe coala albă denotă o anumită puritate şi curăţenie sufletească atât de absente poeţilor din ultima vreme. Descrierea, uneori aproape liniară, este „spart㔠de un lirism potolit, un lirism care se apropie mai degrabă de unul de citit la gura sobei.

Înclinaţia autoarei către sublim, către frumuseţe, către ceea ce ţine de marea (re)povestire a lumii, sărutul său palid (bacovian) pe inelarul vorbei etc., le deducem din sunetul grav al harfei pe care abia o atinge.

Virginia Mircea scrie o poezie intelectuală (fără exces), sobră şi concisă, rostită în şoaptă. Ea este o poetă de o rară sensibilitate care, aşa cum scria Gheorghe Tomozei, reface totul, pentru sine, dăruindu-se (sacrificându-se) generos si anonim cu siguranţa mai mult a utilităţii creaţiei sale decât a strălucirii ei.

Vise, îngeri, amintiri este un adevărat „tur de forţ㔠şi constituie afirmarea unei voci lirice inconfundabile.

Nr. 09 / 2011
In Memoriam Constantin Stan (1951-2011)

Festivalul naţional de poezie „Nicolae Labiş“ Ediţia a XLIII-a, 2011

Revista revistelor

Din jurnal (1996)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (17)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Am văzut şi ţigani fericiţi
de Adrian Popescu

Unghearele încă secrete ale Securităţii
de Nicolae Prelipceanu

Mircea Cărtărescu şi simfonia amorurilor sale
de Nichita Danilov

Testamentul poetic al lui Ion Zubaşcu
de Dumitru Chioaru

Un debut remarcabil
de Paul Aretzu

Jurnal berlinez
de Bucur Demetrian

Spre Creangă, pe uşa din dos
de Gabriela Gheorghişor

Teorii livreşti şi scenarii apocaliptice
de Daniela Firescu

Semnele echilibrului
de Florea Miu

Canonul axiologic
de Ştefan Vlăduţescu

Paraidis literatură de cuţit
de Silvia Oiţă

Poezie
de Anton Jurebie

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Să scriem în limba maternă ca şi când n-ar fi a noastră
de Manuel Cortés – Castańeda

Gabriel Stănescu
de Mircea Bârsilă

Mai aproape de Enescu
de Florin Caragiu

Poezie
de Gheorghe Vidican

Poezie
de Florin Costinescu

Poezie
de Simona Dumitrache

Poezie
de Rodica Şinca

Îngerul Willie, întâia epistolă
de Iulian Caragea

Unicitatea debutului (1)
de Ion Buzera

O anume delicată melancolie
de Constantin Romulus Preda

Valorile şi viaţa literară
de Daniel Mureşan

Tăcerea stihială
de Simona-Grazia Dima

„Vestitorii” comunismului
de Luiza Barcan

Poezie
de Lucian Mircea Nincu

Poezie
de Ana-Maria Lupaşcu

Prezenţa unui poet: Puiu Gheorghe Răducan
de Felix Sima

Povestea Umbrei (I)
de Ion Militaru

Costin Brăteanu şi arheologiile memoriei
de Călin Chincea

Poeme
de Pilinszky János

© 2007 Revista Ramuri