Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Prezenţa unui poet: Puiu Gheorghe Răducan

        de Felix Sima

Sub redacţia poetului Vasile Barbu din Uzdin, Serbia, la Editura „Tibiscus” apare, în 2011, cartea de versuri Orpheus a autorului vâlcean Gheorghe Puiu Răducan, ediţie în limbile română, franceză, engleză şi sîrbă avînd, în total, 131 de pagini cu versuri bine ticluite şi prefaţate de Florian Copcea, un alt împătimit al poeziei şi frate, totodată, cu Dunărea şi cu munţii înconjurători.

Cităm din prefaţa intitulat㠄O geografie a inimii sau despre un poet încrâncenat”: „Regăsesc - în poemele adunate din cioburi de clepsidră - o panoramă a creaţiei sale, poetul fiind mereu preocupat de temele omniprezente, şi ele culese, din istoriile clipei pe care o trăim şi ale lucrurilor înconjurătoare, împovărătoare. Modernitatea şi uşurinţa cu care accentuează reflexele (deşi ar trebui, uneori, să le controleze) confirmă, dacă mai era nevoie, avatarurile unui poet calofil, receptiv, mai ales, la rănile provocate de realităţi lirice repetabile: «ACUM/ când vârsta tăcerii/ îşi înnoadă puterile,/ iar dăltuitorul / şi cel ce trage/ clopotul de limbă/ se întreabă:/ Ce facem cu omul...»”.

În cartea de versuri ce urmează celei de la Uzdin, Un Orpheus cu cartea-n mână, Editura „Silviana”, 2011, 160 p., prof. univ. dr. Florentin Smarandache - Universitatea Statului New Mexico, U.S.A. - în prefaţa intitulat㠄Poeme din sufletul nostru vâlcean”, face următoarele mărturisiri: „L-am întâlnit pe scriitorul Puiu Răducan pe Internet, dar am aflat din biografia sa că este din zona Bălceştiului, din satul Ţepeşti. Am trecut de multe ori prin Tetoiu, comuna sa, şi nu m-am gândit că s-ar naşte scriitori atât de prolifici şi pasionaţi care să descrie viaţa noastră vâlceană în mod natural, direct. Are în lucru un program ambiţios, ca orice oltean care se respectă: tetralogia poetică Orpheus..., antologii despre personalităţi vâlcene dar şi nevâlcene şi, mai ales, o istorie de peste 1000 de pagini intitulat㠄Istorie şi Credinţ㔠(cuprinzând, deocamdată, 2 episcopii, 10 cetăţi, 10 catedrale, peste 60 mânăstiri, peste 25 schituri, peste 30 de biserici din Eparhia Râmnicului, din eparhii româneşti şi din afara graniţelor româneşti, toate bisericile româneşti din Serbia, precum şi viaţa a 18 sfinţi...)”.

Poetul Florentin Smarandache a ales, de la Puiu Gheorghe Răducan, pentru Antologia Paradoxistă Internaţională, vol. VII, poemul „Iubito”; iată prima strofă: „Iubito,/ de vrei s-o ducem bine/şi să nu ne prindă tristeţea de mucegai,/când vorbeşti cu mine -/ să taci.../”.

Încheiem acest scurt excurs prin versurile lui Puiu Răducan cu urările transmise lui de către Florentin Smarandache: „Puiu Răducan este un poet format la şcoala vieţii, iar versurile sale curg limpezi, neartificial, spre inima cititorului. Cu ocazia împlinirii vârstei de şaizeci de ani, îi dorim: «La mulţi ani în Literatură»”.

Ne permitem să adăugăm, din cartea Păzitorul de vise, Editura „Lumina”, 2009, a autorului prezentat, un fragment din prefaţa semnată de academicianul Mihai Cimpoi: „În multe cazuri poetul Puiu Gheorghe Răducan a dovedit că are har şi un filon poetic care necesită exploatat. Îl descoperim pe poet când romantic, când îndurerat, când protestatar, când însingurat. Evident, toate aceste măşti fac parte din recuzita unui poet care, aici, îşi joacă la ruletă destinul”. Este, în fapt, în joc, vorba despre destinul fiecărui creator în parte. Doamne ajută...

Nr. 09 / 2011
In Memoriam Constantin Stan (1951-2011)

Festivalul naţional de poezie „Nicolae Labiş“ Ediţia a XLIII-a, 2011

Revista revistelor

Din jurnal (1996)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (17)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Am văzut şi ţigani fericiţi
de Adrian Popescu

Unghearele încă secrete ale Securităţii
de Nicolae Prelipceanu

Mircea Cărtărescu şi simfonia amorurilor sale
de Nichita Danilov

Testamentul poetic al lui Ion Zubaşcu
de Dumitru Chioaru

Un debut remarcabil
de Paul Aretzu

Jurnal berlinez
de Bucur Demetrian

Spre Creangă, pe uşa din dos
de Gabriela Gheorghişor

Teorii livreşti şi scenarii apocaliptice
de Daniela Firescu

Semnele echilibrului
de Florea Miu

Canonul axiologic
de Ştefan Vlăduţescu

Paraidis literatură de cuţit
de Silvia Oiţă

Poezie
de Anton Jurebie

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Să scriem în limba maternă ca şi când n-ar fi a noastră
de Manuel Cortés – Castańeda

Gabriel Stănescu
de Mircea Bârsilă

Mai aproape de Enescu
de Florin Caragiu

Poezie
de Gheorghe Vidican

Poezie
de Florin Costinescu

Poezie
de Simona Dumitrache

Poezie
de Rodica Şinca

Îngerul Willie, întâia epistolă
de Iulian Caragea

Unicitatea debutului (1)
de Ion Buzera

O anume delicată melancolie
de Constantin Romulus Preda

Valorile şi viaţa literară
de Daniel Mureşan

Tăcerea stihială
de Simona-Grazia Dima

„Vestitorii” comunismului
de Luiza Barcan

Poezie
de Lucian Mircea Nincu

Poezie
de Ana-Maria Lupaşcu

Prezenţa unui poet: Puiu Gheorghe Răducan
de Felix Sima

Povestea Umbrei (I)
de Ion Militaru

Costin Brăteanu şi arheologiile memoriei
de Călin Chincea

Poeme
de Pilinszky János

© 2007 Revista Ramuri