Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Pilinszky János

Prezentare şi versiune în limba română: Csiki Attila

Pilinszky János (Budapesta, 1921 – Budapesta 1981), ca absolvent al unei şcoli piariste, a beneficiat de o educaţie umanistă specială. Încă din adolescenţă a scris primele poezii care au fost publicate în reviste de literatură modernistă şi de atitudine antifascistă. Ca majoritatea tinerilor din perioada interbelică a început să studieze dreptul, dar a renunţat şi a urmat cursuri de literatură maghiară şi italiană, desăvârşindu-şi cultura umanistă. A manifestat o atitudine antifascistă încă din timpul studiilor piariste, a menţinut-o şi în timpul facultăţii; adevărul despre ororile războiului, despre lagărele de concentrare l-a aflat abia după 1944, când a fost înrolat în armată şi a participat la campaniile de întrajutorare din vest. Aici a văzut prima oară ce înseamnă dezumanizarea, mutilarea; a văzut gropile comune din lagărele de concentrare. S-a întors acasă, la Budapesta, în 1945, când a fost lăsat la vatră. Această experienţă a războiului l-a marcat pentru tot restul vieţii, iar trăirile acumulate (sentimentul culpabilităţii, vina cosmică, singurătatea, frica, resemnarea) le-a transpus în majoritatea poeziilor.

Primul volum de poezie, Trapez şi limită (Trapéz és korlát), a fost publicat în 1946. Pentru acest volum, în anul următor, a primit cea mai importantă distincţie literară din Ungaria: Premiul Baumgarten. Din cauza viziunii sale moderniste şi a refuzului categoric de a se înregimenta politic, a fost ţinut departe de viaţa publică şi nu a mai putut publica nimic, începând din 1949, timp de aproape zece ani. Foarte greu a reuşit să-şi asigure un serviciu şi multă vreme a lucrat corector. După 1956, când tensiunile politice s-au mai diluat, a devenit lector la editura Magvető, de unde a început munca de redactor la mai multe reviste de cultură. Ca poet a fost apreciat de cititori, iar critica a văzut în el un continuator al ideilor mişcării culturale Nyugat, şi totuşi o voce unică, extrem de puternică, ce anunţa o poezie esenţializată, „dezbrăcat㔠de podoabele inutile ale stilisticii. S-a ţinut departe de politica momentului, atât în viaţa de zi cu zi, cât şi în poezie. Temele fundamentale pe care le-a abordat au fost: credinţa în Dumnezeu, analiza conştiinţei împovărate de vina cosmică, moartea eliberată de teamă. Viziunea care nuanţează fiecare temă este pesimistă, şi totuşi oferă soluţii: din această tensiune vine şi dramatismul liric al creaţiei lui Pilinszky János. Creştinismul său nu este unul dogmatic, nu este cel al unui poet-preot sau profet. Scriitorul nu era nici un habotnic, doar, după cum mărturisea despre sine într-un interviu: „sunt simplu poet şi catolic”.

 

Din volumul Aşchii - Szálkák (1971-1972)

Pe marginea unui secret

Acoperă bine ce ai comis,

şi apoi trăieşte liber, ca

un asasin de succes. Fapta

ta va supravieţui şi singură, ascunsă,

mai apoi, ca un plâns de copil,

ca ultima sentinţă,

prima oară te va depăşi

atunci când va striga mielul.

Sărbătoarea nadirului

În căldura sângeroasă a cuştilor

cine îndrăzneşte să citească?

Şi cine îndrăzneşte

prin câmpul de aşchii al soarelui ce apune,

în timp de flux al cerului şi

reflux al pământului,

să pornească la drum, oriunde?

Cine îndrăzneşte

să se oprească cu ochii închişi

în acel nadir,

acolo, unde

veşnic mai apare un ultim gest,

un acoperiş,

un chip frumos sau

o singură mână, un dat din cap, o mişcare?

Cine se poate

contopi împăcat

cu somnul, ce bate peste amărăciunile

copilăriei, iar marea,

ca pe un pumn de apă, şi-o toarnă peste faţă?

Din volumul A treia zi – Harmadnapon (1946-1958)

Catren

Cuie adormite în nisipul îngheţat.

Nopţi plouate în solitudinea afişelor.

Ai lăsat lumina aprinsă în coridor.

Azi îmi vor vărsa sângele.

Pe ţărmul mării

Marea se alungeşte pe ţărm,

În capătul lumii se odihneşte iubita,

ca un soare îndepărtat îmi străluceşte inima,

toţi suntem umbre ale ei.

Din volumul Trapez şi limită - Trapéz és korlát (1940-1946)

Schiţă de toamnă

De sub grădina-n ascultare

pomul adulmecă-ntre stele,

liniştea-i goală şi fragilă,

lunca îşi caută margini.

Inima ţi se strânge speriată,

drumul se grăbeşte furişându-se,

iar cu un surâs neliniştit

trandafirul priveşte în sine:

în depărtate locuri îndoielnice

se pregăteşte durerea.

Nr. 09 / 2011
In Memoriam Constantin Stan (1951-2011)

Festivalul naţional de poezie „Nicolae Labiş“ Ediţia a XLIII-a, 2011

Revista revistelor

Din jurnal (1996)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (17)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Am văzut şi ţigani fericiţi
de Adrian Popescu

Unghearele încă secrete ale Securităţii
de Nicolae Prelipceanu

Mircea Cărtărescu şi simfonia amorurilor sale
de Nichita Danilov

Testamentul poetic al lui Ion Zubaşcu
de Dumitru Chioaru

Un debut remarcabil
de Paul Aretzu

Jurnal berlinez
de Bucur Demetrian

Spre Creangă, pe uşa din dos
de Gabriela Gheorghişor

Teorii livreşti şi scenarii apocaliptice
de Daniela Firescu

Semnele echilibrului
de Florea Miu

Canonul axiologic
de Ştefan Vlăduţescu

Paraidis literatură de cuţit
de Silvia Oiţă

Poezie
de Anton Jurebie

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Să scriem în limba maternă ca şi când n-ar fi a noastră
de Manuel Cortés – Castańeda

Gabriel Stănescu
de Mircea Bârsilă

Mai aproape de Enescu
de Florin Caragiu

Poezie
de Gheorghe Vidican

Poezie
de Florin Costinescu

Poezie
de Simona Dumitrache

Poezie
de Rodica Şinca

Îngerul Willie, întâia epistolă
de Iulian Caragea

Unicitatea debutului (1)
de Ion Buzera

O anume delicată melancolie
de Constantin Romulus Preda

Valorile şi viaţa literară
de Daniel Mureşan

Tăcerea stihială
de Simona-Grazia Dima

„Vestitorii” comunismului
de Luiza Barcan

Poezie
de Lucian Mircea Nincu

Poezie
de Ana-Maria Lupaşcu

Prezenţa unui poet: Puiu Gheorghe Răducan
de Felix Sima

Povestea Umbrei (I)
de Ion Militaru

Costin Brăteanu şi arheologiile memoriei
de Călin Chincea

Poeme
de Pilinszky János

© 2007 Revista Ramuri