Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Parodii

        de Lucian Perţa

Gabriel Chifu

În râs timpul a trecut

(din Ramuri, nr. 9/2011)

Noi, optzeciştii, râdeam de orice. Era destul să-i fie

cenzurat unuia un poem, că, imediat,

râdeam în prostie

de ce s-a întâmplat.

Realul eruptiv din noi ţâşnea

precum un gheizer şi nu-şi găsea

sălaş decât în inima unor poeme,

închise ulterior cu lacăte de aur în sertare,

pentru a nu cădea pe mâna securităţii.

Cine se temea atunci, şi acuma se teme.

Eu, însă, şi mai apoi, în capitalism,

râdeam cu o neţărmurită poftă,

ca un om neţărmurit în optimism.

Râdeam de se cutremurau codrii, cum se spune,

de cădeau ramuri din copaci

şi stâncile unde se odihneau vulturii,

râdeam de s-a auzit până la Uniune

şi m-a întrebat domnul Manolescu:

Ce vrei ca să taci?!

Anton Jurebie

lumina nu este aici

(din Ramuri, nr. 9/2011)

să-ţi faci astăzi o casă

într-un sat numit Balta Verde

şi mai ales într-o comună numită Gogoşu,

e o faptă suspectă şi curioas㠖

toată lumea ar crede

că vrei să speli nişte bani,

şi, nu că reproşu’

lor te-ar urmări peste ani,

dar în această Românie-file de poveste,

toate neamurile şi prietenii, iniţial,

apoi tot poporul,

te-ar fila şi-ar năvăli peste tine fără veste,

doar-doar vor afla,

pe căi directe, fără altă întrebare,

de ce faci tu pe subvieţuitorul

cu atâtea cărţi şi premii literare?!

Gheorghe Vidican

după tăierea frânghiei am descoperit

cât de desculţ e sărutul

(din Ramuri, nr. 9/2011)

încă din nouăzeci şi doi, câteva doamne simandicoase

de ofiţeri superiori m-au acuzat că eu trag sforile,

de fapt, frânghiile groase

ale Festivalului „Paşii Profetului’’ şi gurile

lor nu le-am putut închide până ce n-am tăiat

frânghiile bârfelor din faşă,

stabilind un tratat de neagresiune şi de linişte imediat

cu respectivele doamne nărăvaşe

şi, în general, stimabile,

explicându-le, de multe ori desculţ, cu un sărut,

că ar fi păcat, după ce că avem sărbători puţine,

şi acelea să fie la intrigi vulnerabile

Rodica Şinca

Deasupra colinei

(din Ramuri, nr. 9/2011)

M-am tot rugat la direcţiunea

Bibliotecii Brukenthal

să-mi mărească indemnizaţia şi lunea

să-mi acorde zi liberă,

că am ajuns într-un hal fără de hal

de când fac şi pe ghidul şi pe translatorul.

E drept că-mi place, să fiu sinceră,

că luminez tot vizitatorul,

dar nu mai am timp de scris poeme

şi fără ele sufletul mi se face cenuşiu.

Cu salariul mărit, nu m-aş mai teme,

mi-aş cumpăra un dictafon

şi n-ar mai trebui să scriu!

© 2007 Revista Ramuri