Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dinu Flămând

        de Adrian Popescu

Dinu Flămând, membru fondator, din 1968, al revistei „Echinox“, poet, eseist, redactor la Radio France International, coleg cu Mircea Iorgulescu, Alexandru Papilian, printre alții, are mereu „poezia, mod de existență“, pentru a parafraza titlul unei cărți din perioada afirmării sale. Cu volumul de început  de la C.R., „Apeiron’“, el caută principiul  poetic care să unifice experiențe diverse, de la copilăria aspră, mitic-rurală, dar  deloc idilică, mai mult, cu un pretimpuriu sentiment de înstrăinare, la  mediul urban, cu angoasele sau nostalgicele sale proiecții.

Volumele sale, „Poezii“, 1974, „Altoiuri“,1977, „Stare de asediu“, 1983, apoi „Viață de probă“,1998, „Grădini“, ne propun un aliaj inspirat de senzații primordiale și livresc foarte bine, intim  asimilat, metabolizat. „Natura naturans“ e triumfătoare, ideea, viziunea domină senzualitatea, mediată de cultură,  sentimentul, unul complicat, de drama unui exil interior și exterior. Un expresionist de o factură intelectual - rafinată. Dinu Flămând e, apoi, în consens cu firea sa, cu sinele lui, un mare iubitor de muzică simfonică. Entuziasmul studentului, de prin  anii 68, 69, pentru muzica nordicului Grieg, nu-l pot uita, nici bucuria de a-mi fi pus, pentru prima oară, un disc, să ascult  „Carmina Burana“, în apartamentul poetului dintr-un  București întunecat de lipsurile ultimului deceniu comunist.

Amintiri, discuții aprinse, idealism, tabere studențești, Costinești, cenacluri, dar mai cu seamă cărți, volumele uimitoare, pe care Dinu le scotea din buzunare hainelor sale elegante, un Roland Barthes, titlul cel mai recent, un Camus, un Pavese, Holan cu Toscana,  poeziile sale ample, Jurnalul pavesian..... Citeam, mai ales, Boisdeffre, Huizinga, Jean Pierre Richard, Poulet, Starobinski, acestea erau lecturile predilecte ale generației noastre. Cam  pe aceleași pagini ne-am format aproape toți echinoxiștii primului val. Dinu se va dovedi, repede, un eseist extrordinar de inventiv, de liber în „Însemnările lui Lafcadio“, gestul gratuit, propus de el, temerar, se opunea celui ideologic-util, rubrica sa trecea de cenzură, ce noroc, se răsfăța în paginile „Echinoxului“ acelor ani de relativ dezgheț, anii studenției noastre, ai lui Eugen Uricaru, Petru Poantă, Ion Mircea, anii neiertători cu Olimpia Radu sau cu Marcel Runcanu.

Anii când Marian Papahagi se întorcea, vara, acasă, din Italia studiilor sale, să ne uimească, iar Ion Pop era asistentul sobru, care impunea, nu foarte diferit de  profesorul de-acum.

 Critica lui Dinu Flămând impunea printr-o „intuiție totalizatoare“ cu sintagma unui eseist spaniol drag nouă, așa în volumul lui din 1979, „Introducere în opera lui G. Bacovia“, unde descoperă o trecere de la „un antropocentrism la un heterocentrism dizolvant, modern“. Eseurile din „Intimitatea textului“ sunt analize subtile ale textelor unor Arghezi, Macedonski, Geo Bogza, Baconsky, Petre Stoica, Mircea Ivănescu, analize dinăuntrul unui mecanism familiar poetului doct care e Dinu Flămând.

 

Despre traducerile lui din Fernando Pessoa, poezii, dar și „Cartea neliniștirii“, după care am identificat locurile unei Lisabone misterioase, împreună cu Nicolae Prelipceanu, urmând traseele descrise de autorul lusitan, ar mai fi multe de spus. Nu le spun aici.

 

La o vârstă matură, rotundă, Dinu Flămând are cu ce ieși în lumina tare a judecăților severe ale criticii  care contează, cea cu bătaie lungă, în  perspectiva istoriei literare. Un intelectual lucid, un poet care-mi amintește, în versurile mai recente, uneori, de Lorand Gaspar, de stilul lui extrem de subtil-dezincarnat, de francezul trăind în nordul  Africii, dar cu antecesori din Ardeal, cu, aflu,  rude chiar în Clujul studenției lui Dinu. Procesul de universalizare a poeziei, de liberă circulație dintr-o limbă în alta, la cotele de sus, are un reprezentant de ținută în Dinu Flămând, obișnuit cu simpozioanele literare internaționale, cu plajele sau cu saloanele lumii literare europene. Publică, de altfel, la edituri selecte, în pretențioase reviste din Hexagon.

Un cosmopolit, Dinu Flămând,  un călător rafinat prin culturi, pe verticală.

 

Nr. x/200x
Strepezeli și strapazane
de Nicolae Prelipceanu

Dinu Flămând
de Adrian Popescu

Festivalul Național de Literatură Sensul iubirii la cea de-a XII-a ediție
Ioana Dinulescu

Din Jurnal (1995)
de Gabriel Dimisianu

Ultimul metafizician
de Ionel Bușe

Dimoviana (IV)
de Dan Cristea

Poeme
de Ioana DINULESCU

Râsul, tristețea și scena
de Gabriel Coșoveanu

În căutarea puterii
de Dania-Ariana Moisa

Textul ca „luminare“
de Gabriela Gheorghișor

Un roman familial
de Bucur Demetrian

Astăzi, despre cărțile de înțelepciune
de Ioan Lascu

D-ale carnavalului literaturii
de Paul Aretzu

Un roman caleidoscopic
de Petre CIOBANU

„Patriarhul“ și memoria culturală
de Ștefan VLĂDUȚESCU

Centenar Mircea Eliade

De ce să epilăm spre Vest
de Mircea GHIȚULESCU

Poeme
de Javier Bozalongo

Amandament la Zorba plăsmuitul (II)
de Maria - Gabriela CONSTANTIN

Poeme
de Olga ȘTEFAN

Poeme
de Andrei NOVAC

Relatare despre moartea mea
de Gabriel Chifu

Tradiție și originalitate
de Nicolae BALOTĂ

Kirillovnele
de Marina Țvetaieva

Cea de-a 60-a EDIȚIE A FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE FILM DE LA CANNES
Marc CHAMBOST și Cornelia CIOLAC

Ion BARBU:
de Mirela GIURA

Arte parțiale
de Horia Gârbea

Poeme
de Elisabeta PREDA

Carnet plastic
de Ema Mărculescu și Constantin Urucu

Motive ale poeziei victoriene
de Victor Olaru

Lumini de neocolit ajunse urgențe
de Henri ZALIS

Rezistența la enclavizare
de Florea MIU

Mirabila natură umană
de Paul ARETZU

Vocație poetică și ființă creatoare
de Mircea MOISA

„Clocotrism“ feminin
de Petre CIOBANU

Pictorul Ioan MIREA

Poeme
de Petruț PÂRVESCU

Poeme
de Cristian-Liviu BURADA

Este vreme…
de Daria DALIN

La vie en rose
de Valentin DASCĂLU

Animalul totemic în povestirile „ Șarpele“ de Mircea Eliade și „Lostrița” de Vasile Voiculescu
de Nicolae Petre VRÂNCEANU

Iubire și lege morală. Suferințele tânărului Werther(III)
de Ion MILITARU

Serghei ESENIN (1895 – 1925)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri