Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dintr-o haltă părăsită

        de Cassian Maria Spiridon

* * *

necunoscutul

îmi caută sufletul

dispar în noapte

ca o felină

sacerdotal

se spânzură de mine timpul

 

* * *

părul e cald

prin firele lui

m-am alungat din uitare

sînt sărăcit în duhul meu

doar părul mă susţine

ce greu se duc

necăutate clipe/ de contemplare

a vechii naşteri

ce greu şi ce hazliu

m-am despărţit de mine

însinguratul susţinut de păr

acum a îngheţat

în părul meu e iarnă

nerăspuns

tu nu

nu întreba nimic

de ce?

tu nu întreba

ochii se-nvăluiesc în piatră

sînt marmură

© 2007 Revista Ramuri