Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dimoviana (IV)

        de Dan Cristea

Lui Dimov îi place să-și pună personajele, incluzând aici și propriul „eu”, în situații conflictuale, adesea fără ieșire, care să le solicite deciziile și opțiunile și care să le sublinieze, în același timp, dedublarea. Astfel, naratorul care își povestește aventurile în Poemul întristărilor, aventuri care merg pe scara psihologică de la „pioșenie și sfială” la „rușine și durere”, bate la poarta mănăstirii pentru că zărește, stând cocoțată pe zidul acesteia, pe fata care arată precum iubita din tinerețe, „cea de la douăzeci de ani”. Există, în ce privește personajul feminin, câteva caracteristici ale înfățișării pentru care se manifestă predilecția: prospețimea, inocența, candoarea, fragilitatea, aerul minion, dar și o anume nostalgie, reperabilă în privire, și care complică, în sensul că intelectualizează prin mister, prin indicibil aspectul pur copilăros al făpturii. Prototipul femeii ideale ar fi de găsit, exprimat poate cel mai sugestiv, în portretul din poemul Cumpărături: „Erai mică, aveai privirea grea,/ Stăteai, desculță și trandafirie,/ Ca-ntr-o poză din copilărie”. La polul opus se află firește femeia ispititoare, experta în amor. În Poemul întristărilor, obiectul ispitei e întrupat astfel de „femeia negricioasă, cam plinuță, dar foarte frumoasă” care își face apariția, la un moment dat, pe „coridorul nesfârșit” de-a lungul căruia naratorul-eu aleargă zadarnic după fata de dragul căreia pășise pragul mănăstirii. Femeia brună, ivită din subteranele labirintului, e lascivă, deșucheată, abordabilă, gata de a răspunde poftelor personajului care, între timp, a uitat de scopul fugii sale prin subsolurile locului sfânt. Clipele de derută, de ispită sunt plătite cu o „întristare de moarte”. La sfârșitul poemului, spre deosebire de călătorii întâlniți pe drum și care sunt îmbrăcați „ca-n vremea romantismului german”, personajul pornește în direcția contrară, cu alte cuvinte alege comportamentul anti-romantic și anti-idealist. Trecutul subiectiv, prin urmare, nu mai poate fi recucerit, timpul se scurge inexorabil, căci, cum scrie Dimov în Cumpărături, „Nu va mai fi ce-a fost niciodată/ Căci toată făptura mea e schimbată”. Dacă timpul oniric este, în genere, un timp stagnant, cu ceasurile oprite, în care se confundă erele și istoria, timpul subiectiv, la care se referă într-un mod particular cele două admirabile poeme, e una cu făptura noastră, supusă neîncetat modificărilor de tot soiul.  

Observând bine, remarcăm faptul că mai toate personajele feminine de marcă din poemele lungi ale lui Dimov expun această combinație de ingenuitate și lascivitate (cuvântul cel mai des folosit de poet în această privință e acela că sunt „iubețe”), combinație adăpostită într-unul și același personaj și nu concretizată, așa cum se întâmplă în Poemul întristărilor, în două figuri antitetice. Astfel stau lucrurile cu gigantica spălătoreasă, cu Clotilda, cu fetele din Corint („fecioare și iubețe”), cu fecioara Jeny sau cu adolescenta Lili, apariții pure și deopotrivă seducătoare. Cazul cel mai elocvent e cel oferit de înfățișările duble, complet contrastante, ale „miraculoasei călătoare”, pe care acarul (e vorba, în poem, de o amintire din tinerețe a personajului, ajuns cantonier la sfârșit de carieră) o percepe, la început, ca fiind nu numai candoarea întrupată, dar și ca pe un soi de dar divin. Femeia necunoscută, zărită în al șaptelea cupeu de clasa-ntâi al vagonului-fantomă, e „cea mai fragilă, cea mai străvezie, cea mai nevisată femeie”. În plus, din coșul pe care-l poartă cu sine se văd răsărind, precum niște insemne evanghelice, „două capete de scrumbii și cinci coltuce de franzelă”, amănunt care rememorează „minunea înmulțirii pâinilor” înfăptuită de Isus pentru mulțimile care îl urmaseră nemâncate vreme de trei zile. În momentul următor însă, aceeași femeie, înzestrată cu atribute angelice, se preschimbă într-o personificare a tentației sexuale la atracțiile căreia acarul nu ezită să răspundă printr-o căutare halucinantă care nu va confirma altceva, în final,  decât certitudinea iluziei: „Apoi zâmbetul ei de nepătruns/ deveni ispititor, de-a dreptul obscen, / În loc de răspuns, cu un gest expert și nătâng,/ femeia cea mică își scoase pantoful stâng,/ apoi pe cel drept. După ciorapii de mătase/ se ghiceau degete dulci, aproape religioase;/ ridicân­du-și rochia de lapis-lazzuli,/ necunoscuta-și scoase jarteaua și o azvârli/ pe bancheta din față./ Simți o răcoare de gheață/ la auzul ciorapului tras într-un fâșiit/ de pe pulpă. Totul îl chema, negreșit, / înăuntru pe bancheta de catifea“.

Două dintre marile poeme ale lui Dimov, pe care le vom discuta în continuare, ies din acest cadru tematic instituit de dialectica ispitei și a căinței. Este vorba de Baia sau O eternitate iterativă și de O dimineață în curte, amândouă apărute în volumul din 1977, Dialectica vârstelor. În primul, scris la persoana întâi, eroul apare ca fiind captivul unei misiuni. O fată din oraș, cu mâini reci, îl trimite la ora unu din noapte, după ce îl mângâie și-l sărută cu efuziune, nu în vreun turnir cavaleresc, ci la baia publică. După ce, pe drum, personajul este aproape linșat de o „mulțime gălăgioasă”, pentru că este gol pușcă, ajunge la stabilimentul respectiv, dar nu e lăsat să pătrundă înăuntru. Urmează alte întâmplări, printre care încă o chelfăneală grozavă primită din partea mulțimii revoltate, nimerește într-un han, unde e bine primit, îngrijit și întremat de niște „fete sulugece”, pentru ca, în final, una din ele, urmând același ceremonial al sărutărilor și mângâierilor de despărțire, să-l trimită încă o dată spre fatidica baie. Poemul, după cum se poate observa și din acest scurt rezumat, alterează raporturile dintre cauză și efect, ceea ce se înțelege prin logicul cauzalității, lăsându-ne, în plus, într-un complet întuneric în ce privește motivul pentru care personajul trebuie să-și împlinească misiunea, misiune de altfel, cel puțin în aparență, cu totul derizorie. Ceea ce am putea desprinde cu claritate ar fi numai faptul că e recomandabil să nu te arăți diferit în fața mulțimii, capabilă să te pedepsească pentru aceasta prin agresivitatea ei.

Călătoria repetată, fără ieșire, căci revine mereu și mereu la același punct fix, constituie însă una din temele subversive predilecte ale literaturii onirice din perioada anilor ’70. Aventura deplasării în gol ascunde, de fapt, stabilitatea unui prizonierat dramatic și în același timp insidios  pentru ființa umană prinsă în capcanele regimului totalitar. O carte a lui D. Țepeneag, scrisă în aceeași epocă, și anume, Zadarnică e arta fugii, abordează aceeași temă, apăsând sensurile pe latura coșmarului pe care îl implică  o asemenea captivitate. Dimpotrivă, personajul lui Dimov (eul fictiv) se arată, cu mici excepții, vesel, încrezător, chiar fericit, înzestrat, în felul voltairianului Candide, cu o superbă capacitate de recuperare după toate nenorocirile prin care trece. Trebuie subliniat însă că pentru Dimov, afirmație capitală pentru înțelegerea poetului, artistul oniric este „un demiurg înclinat spre bunăvoință”, pentru care lucrurile se ordonează „sub pecetea unui zâmbet universal”. Tragicul, așadar, nu intră în vederile creatorului.

Pe de altă parte, o interpretare textualistă a poemului dimovian ar putea percepe aici o metaforă a scrisului, acel ceva care, după cum ar spune Blanchot, nu încetează niciodată și reîncepe totdeauna. În orice caz, ideea identificării eternității cu o umilă baie e întâlnită de Dimov, așa cum ne arată notele sale la Dostoievski („Svidrigailov și eternitatea” în antologia Momentul oniric) la autorul Crimei și pedepsei. Veșnicia, comentează Dimov, este în acest fel „de-simbolizată”, atrasă adică din sfera neînțelesului și a marilor întrebări spre zonele desfășurării vieții curente. Aducând în discuție aceste note, merită să subliniem încă o observație din cuprinsul lor. Și anume aceea în care poetul e de părere că una din caracteristicile poeziei și romanului mo­dern ar consta în tentativa de a încerca „actul demiurgic al istorisirii unor lumi noi”. Este aceasta, fără îndoială, și tentativa proprie artei lui Dimov.

Al doilea poem, O dimineață în curte, o adevărată capodoperă a comediei de limbaj, poate fi considerat în același timp și ca textul cel mai evident subversiv compus  de Dimov în contextul epocii respective. Narațiunea folosește ingenios un citat din Baudelaire („…O sectă timidă și disidentă vrea ca obiectele naturii respingătoare să fie îndepărtate, astfel o oală de noapte sau un schelet”).  În cuprinsul ei, trei „lănțari”, trei personaje ridicole și deopotrivă odioase, țin sub strictă supraveghere o mică și umilă comunitate de mahalagii. Zbirilor nu le scapă nimic, niciun secret, de la obiceiurile și îndeletnicirile oamenilor, la felul cum trăiesc și cum se comportă în intimitate. Își bagă peste tot nasul, cu excepția dejecțiilor zilnice, pe care locatarii din curte le duc în fiecare dimineață, ascunse în recipiente anume, purtate ca-ntr-un soi de ceremonial, spre latrina comună. Un om moare și chiar „lănțarii” sunt cei care îi scot cadavrul în afara comunității. Interioritatea excrementală a corpului și misterul morții (scatologicul și escatologia) se dovedesc astfel a fi singurele lucruri pe care „lănțarii” nu le pot controla. Poemul, plin, de altminteri, de savuroase replici și dialoguri, e o parodie a polițienescului. La un alt nivel, ceea ce se sugerează e faptul că viața merge însă înainte, cu bucuriile și tristețile ei, nepăsătoare parcă la barierele care i se opun. „Bunăvoința” și „zâmbetul universal” reprezintă rețetele dimoviene în felul de a privi existența.

Cum am văzut, în textele sale critice și teoretice, Dimov identifică adeseori poetul cu un demiurg. Acesta e – referința aplicându-se și la sine – nu numai un inventator de arhitecturi verbale, dar și un constructor de „lumi noi”, inexistente în universul real. Motivul demiurgic e la fel de bine reprezentat și în versurile dimoviene. Astfel în poemul Invocație (care deschide volumul A.B.C.), raportul imaginat între poet și cititor este acela dintre un zeu și un muritor, asociați amândoi în contemplarea unei panorame neobișnuite, furnizate însă de „ochii holbați” ai celui care lansează chemarea de a privi împreună. Este o provocare care ar avea darul să-l scoată pe cititor din rutina vieții obișnuite și, în același timp, o invitație pentru acesta de a participa la facerea, la însăși desfășurarea poemului: „Vino să stai oaspete brav/ Cenușiu, vegetativ și bolnav/ În spatele ochilor mei holbați/ Dinastii rânduind, de împărați,/ Spaimă jucând, albă cât aluna/ De mult, lepădată pe-ntotdeuna./ Cocoțați pe-un pneu lângă motor/ Amândoi de braț, zeu și muritor/ Să privim cum tremură-n săli ecleraje/ Cum dorm și gătesc locatari pe etaje,/ Să privim cum, pe toți, o curbă-i desparte/ Împleticiți peste dureri și moarte”.

Asemenea invitații apostrof, adresate cititorului îndeosebi sau unui personaj (iată câteva: „Rămâi alături, să privim din toc”, „Dar să pătrundem … sub pomii fără roade”, „Și-acum să descriem tăcutul voiaj”) funcționează deopotrivă ca niște momente de respiro, ca niște ruperi de ritm în economia textului. E nevoie, așadar, de un martor, chemat să ia parte, să vadă poemul dezvoltându-se sub ochii săi. Posturile, travestiurile sau asumările divine sunt numeroase și nu o dată contradictorii: de exemplu, „fluier de os” prin care să fluiere Dumnezeu, dar și substitut parțial al creatorului universal („Vedeți, lui Dumnezeu, în ardent chiuit/ Pe poteca asimptotelor m-am substituit/ Și tind acum către ce e”); „cel însemnat cu cifra șapte”, număr simbolic al totalității cosmice, „ochi de zeu” care a privit ivirea lumii născându-se „dintr-un decor ocult” sau zeu sub înfățișarea unui „mut licorn de piatră cu aripe”, mineralul ascunzând amintiri și o viață neștiută care „foșnește-n miezuri”. Demiurgicul se combină uneori cu ludicul, căci cel care spune eu în poem e posesorul unui joc magic cu bile de sticlă colorată (remediu mai cu seamă pentru momentele de existență resimțite ca golite de sens) sau creatorul unui „joc etern”, instalat pe un astru vânăt, de platină. Actul acesta ar semăna unei sfidări, precum un soi de hybris icaric, fiindcă jocul e construit, „fără albumen și fără grație divină”, ca o replică la universul paradisiac. În Omnia mutantur, refugiul poetic e localizat imaginar într-o încăpere pierdută pe Saturn, unde, înconjurat deopotrivă de gânduri și vise, creatorul se descătușează de încorsetările zilnice („ghipsul diurn”), ajungând astfel la încredințarea că peisajul său, transpus între filele cărții, nu e o traducere brută a realității, ci opera unei filtrări subtile care se realizează prin intermediul cuvântului elaborat cu artă („Nu-s fluturii albaștri pe pajiști așezați,/ Ci toamna furișată, gălbuie, prin papile./ Foșnind sub apeducte nu-s plopii retezați,/ Ci vorba poleită mi-i flutură-ntre file”).

Pentru Dimov, cuvintele sunt „aducătoare de fapte și imagini”, iar, în acest sens, trebuie să aibă în poem o viață de sine stătătoare, ca „elemente reale și întregi”. Limbajul poemului devine astfel un „depozit de lucruri în sine”. Imaginând creația, printre alte figurări imaginare, drept un zbor ascensional, un urcuș printre curcubeie (Turnul Babel), poetul anunță că se va folosi în descrierile sale de un cuvânt atât colorat cât și substanțial, precum un mineral („vorba cerulee”), cu ajutorul căruia va resuscita lucrurile din somn, din plâns, din cântul trist, din golul temporal pe care mileniile le-au acumulat peste ele. Să mai adăugăm la toate aceste figurări și imaginea poetului experimentator al unor „alchimii sub eșafod” ori imaginea celui zidit în turn, doar cu o călimară și o feștilă alături, pentru a învia, sub palida lumină a recluziunii, ceea ce e diametral opus, și anume „crângurile și primăvara”(Vis cu spovedanie).

Metaforele locului solitar și insolit din care poetul se adresează sunt caracteristice mai ales  primelor volume de poeme ale lui Dimov, Versuri (1966), Pe malul Stixului (1968), Carte de vise (1969). Să reamintim câteva dintre ele, printre cele mai pregnante, care dau și o dimensiune a imaginației dimoviene, precum: corabia plină de lucruri scumpe sau exotice, oferite ca din partea unui negustor magician, planeta Neptun („planeta fără om”), odaia „de pești înfipți în cozi”, barcazul, „rotit la confluențe sure cu strâmb bordei pe punte”, înaltul zborului într-un cerc de smalț, prins în ghearele unei păsări ce trece peste burguri de carton , încăperea ca un „ou adânc”, fără nicio ieșire, unde se moare și unde se exersează în același timp rotiri în elipsă , turnul „colorat, din sticlă clară”, de pe al cărui meterez se poate privi prin ochean spre ceea ce este în afară.

După cum se știe, Dimov a debutat la 39 de ani, ca un poet pe deplin format, situându-se, într-un sens, mult mai aproape de lirica antebelică, de Ion Barbu și Tudor Arghezi, decât de poeții generației ’80. Virtuozitatea, prozodia vizuală, cultivarea formelor fixe (sonetul și rondelul), exotismul și fastuosul, gustul observațiilor imaginare și al vocabulei de dicționar, preferința barocă pentru bijuterie și orfevrărie, melodica nonsensului, predilecția onirică au fost și rămân însușirile și particularitățile remarcate îndeobște la poet. Versurile lui Dimov traversează astfel în mod fericit materii, forme, culori, sonorități. Calitatea fundamentală a lui Dimov din primele volume e însă vocația de a schimba țesătura materială a lumii, de-a lungul unei poezii mai degrabă a substantivului decât a verbului. În cazul său, lucrurile, obiectele, creaturile se compun altfel, din alte substanțe decât cele pe care le știm. Dimov nu numai că ne indică, aproape obsedant, materialul din care e făcut cutare sau cutare lucru ori obiect, dar le alterează, le modifică adeseori alcătuirea. Întâlnim astfel „păduri de solzi, păduri de unghii roz, păduri de zale”, oceane de sidef și aer de jad, „mere de cristal cu reptile sângerii în miez”, lumini „din iris de pisică”. Dincolo de gustul suprarealist al alăturărilor magice de obiecte cât mai disparate, putem vorbi aici și despre o percepție a lumii în felul unui continuum, fără frontiere ori diviziuni stricte.

Poetul s-a dovedit, în același timp, și foarte sensibil la schimbările de mentalitate critic-estetică din epoca sa, în așa fel că locul poemelor intitulate „istorii” sau „povești” e luat, de pildă, în 1980, de un volum care se numește Texte, mai aproape așadar de spiritul teoretic al vremii. Se menționează acum, în poeme, termenul de „scriitură”, iar în poemul Linia moartă (care închide antologia Baia) se citează numele lui Richard, Girard, Teodorov. Se poate totuși vorbi, în ceea ce-l privește, despre un post-modernism, fie acesta și avant-la lettre? Într-un interviu, tot din 1980, Dimov se portretizează în felul următor: „Poate pare un paradox, dar eu refac lanțul clasic: în ultimă instanță nu mă consider un romantic, ci un clasicist”.

 

Nr. x/200x
Strepezeli și strapazane
de Nicolae Prelipceanu

Dinu Flămând
de Adrian Popescu

Festivalul Național de Literatură Sensul iubirii la cea de-a XII-a ediție
Ioana Dinulescu

Din Jurnal (1995)
de Gabriel Dimisianu

Ultimul metafizician
de Ionel Bușe

Dimoviana (IV)
de Dan Cristea

Poeme
de Ioana DINULESCU

Râsul, tristețea și scena
de Gabriel Coșoveanu

În căutarea puterii
de Dania-Ariana Moisa

Textul ca „luminare“
de Gabriela Gheorghișor

Un roman familial
de Bucur Demetrian

Astăzi, despre cărțile de înțelepciune
de Ioan Lascu

D-ale carnavalului literaturii
de Paul Aretzu

Un roman caleidoscopic
de Petre CIOBANU

„Patriarhul“ și memoria culturală
de Ștefan VLĂDUȚESCU

Centenar Mircea Eliade

De ce să epilăm spre Vest
de Mircea GHIȚULESCU

Poeme
de Javier Bozalongo

Amandament la Zorba plăsmuitul (II)
de Maria - Gabriela CONSTANTIN

Poeme
de Olga ȘTEFAN

Poeme
de Andrei NOVAC

Relatare despre moartea mea
de Gabriel Chifu

Tradiție și originalitate
de Nicolae BALOTĂ

Kirillovnele
de Marina Țvetaieva

Cea de-a 60-a EDIȚIE A FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE FILM DE LA CANNES
Marc CHAMBOST și Cornelia CIOLAC

Ion BARBU:
de Mirela GIURA

Arte parțiale
de Horia Gârbea

Poeme
de Elisabeta PREDA

Carnet plastic
de Ema Mărculescu și Constantin Urucu

Motive ale poeziei victoriene
de Victor Olaru

Lumini de neocolit ajunse urgențe
de Henri ZALIS

Rezistența la enclavizare
de Florea MIU

Mirabila natură umană
de Paul ARETZU

Vocație poetică și ființă creatoare
de Mircea MOISA

„Clocotrism“ feminin
de Petre CIOBANU

Pictorul Ioan MIREA

Poeme
de Petruț PÂRVESCU

Poeme
de Cristian-Liviu BURADA

Este vreme…
de Daria DALIN

La vie en rose
de Valentin DASCĂLU

Animalul totemic în povestirile „ Șarpele“ de Mircea Eliade și „Lostrița” de Vasile Voiculescu
de Nicolae Petre VRÂNCEANU

Iubire și lege morală. Suferințele tânărului Werther(III)
de Ion MILITARU

Serghei ESENIN (1895 – 1925)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri