Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Chestiuni romane

        de Adrian Popescu

Am discutat recent cu un tânăr sculp-tor român, Dan Istrate, abia întors din Italia (după o fructuoasă ucenicie artistică, una care a durat câţiva ani, în atelierul unui maestru, la Carrara), despre Roma arhitecturilor baroce. Subiect în general cunoscut, unde numele lui Gian Lorenzo Bernini, sculptor şi arhitect prolific, se impune de la sine. Cine nu a admirat Fântâna fluviilor, din Piaţa Navona, sau Ponte Sant’ Angelo, ori Santa Maria del Popolo, ori Fântâna Tritonului, din Piaţa Barberini, proiectată de acelaşi vizionar al scenografiei sacre şi civile? Bernini, favorit al papilor, Inocenţiu al X-lea, printre alţii, a luat cam tot ce se poate lua din marile comenzi ale Urbei, sublinia partenerul nostru de dialog. Adevărat, Roma e berniniană în mare parte, de pe la 1600 încoace până azi, palate, pieţe, biserici. Nu le înşir pe toate, le cunoaşteţi. Altceva era la mijloc în discuţia noastră, destinul artistic al unui alt arhitect faimos, Francesco Castelii, zis Borromini, originar din Lugano, din nordul Cizmei, dintr-o familie de artişti, colaborator al prolificului Bernini, la Bazilica vaticană, printre altele, dar exact opusul marelui Bernini. Fire introvertită, instabilă, retractilă, Borromini este mereu depăşit de energia creativă a experimentatului Bernini. Nu doar gloria şi recompensele, dar, uneori, se pare că şi insuccesul – e drept, efemer – stau pe creştetul acestuia. De pildă, ideea sa de a adăuga două, prea ambiţioase, campanile, care să depăşească faţada lui Maderno, la bazilica San Pietro, dăduse chix. Se fisuraseră ambele, terenul era destul de nesigur, din cauza vecinătăţii Tibrului, iar clopotniţele – bine demonstra contraexpertiza lui Borromini, care le desenase exact papei – se crăpaseră dintr-o excesivă înălţime. S-a renunţat la ele, desigur, ele ar fi trebuit să fie unde azi se află arcurile clopotelor, simetrice, la stânga şi la dreapta intrării... Fiasco, dar şi o revenire, îmi amintea Dan Istrate, fost student al lui Constantin Lucaci, unul foarte meritoriu, de vreme ce clujeanul luase, nu de mult, un premiu la Bienala din Japonia.

Bernini, ca să-şi răscumpere greşelile, îşi va uimi contemporanii cu o lucrare celebră, „Extazul Sfintei Tereza“ de la Santa Maria Vittoria. Borromini? Acelaşi perdant în faţa lui Bernini, Castelli, zis Borromini, un talent autentic, dar necompetitiv. Tipologic, avem situaţia lui Victor Hugo şi a lui Rimbaud, a lui Alecsandri şi a lui Cârlova. Boromini are opere arhitecturale excepţional de ingenioase, dar relativ puţine. Este unanim admirat, mai ales pentru cele trei biserici romane, vi le amintesc, Chiesa Nuova, San Carlino alle Quattro Fontane, Sant Agnese in Agone, ultima contrastează, stilistic, cu Fântâna fluviilor a lui Bernini, mai cu seamă fiindcă sunt faţă-n faţă, în Piaţa Navona. Scoici, elipse, goluri, forme marine, uşor bizare, flăcări încremenite, o lume răsucită, spirale, vârtejuri ascensionale traduc sensibilitatea unui artist abstrus. Borromini, sensibil la culme, instabil psihic, se va sinucide, pradă unui impuls vinovat de autosuprimare. Bietul Borromini, ai spune…

Luna trecută, la Liturghia solemnă de la San Pietro, Benedict al XVI-lea a vorbit, în predica sa, despre „cattedra di San Pietro“, lucrarea în bronz a lui Bernini, a nu se confunda cu enormul baldachin tot de bronz, conceput tot de „geniul lui Bernini“. Ce zice Papa nu e ceva strict confesional, de aceea îmi permit să citez, neuitând că românii sunt ortodocşi, majoritar. Dar acordarea titlului de cardinal episcopului major unit Lucian Mureşan, petrecută cu o zi înainte, este tot un act supraconfesional, cred, iar steagurile tricolore, care se desfăşuraseră în mulţimea de pelerini, din Piaţa vaticană cu coloanele lui Bernini, erau ale întregii Românii, nu doar ale Blajului greco-catolic. Benedict al XVI-lea insista, în omelia sa, asupra artei berniniene care-şi conduce pelerinul sau vizitatorul, treptat, cu o iscusinţă minunată, de la intrarea în bazilică, spre altarul din spate, deasupra căruia se afl㠄tronul“ amintit, după legendă, acesta ar fi chiar o parte din cel al Pescarului de oameni, alţii spun că tronul din lemn, provenind din secolul al IX-lea, s-ar putea să conţină fragmente din primele veacuri. Alţii, că a fost tronul unui împărat etc. Tronul amintit e o lucrare de artă, nu un tron propriu-zis, e „cattedra“, de unde catedră, iar patru masive coloane, aminteşte Papa, reprezentându-i pe Părinţii Bisericii Occidentale şi Orientale, adică Ambrogio, Augustin, pe de o parte, Ioan Gură de Aur, Atanasie, pe de alta, sprijin㠄catedra“ strălucitoare. Deasupra ei se află o fereastră ovală, cu imaginea unui porumbel sacru, de unde lumina se revarsă supraabundentă asupra privitorilor. Benedict al XVI-lea interpretează arhitectura bazilicii în cheie profund creştină, totul, de o actualitate vădită: „Fereastra absidei deschide Biserica spre exterior, spre întreaga creaţie, în vreme ce imaginea Porumbelului Sfântului Duh îl arată pe Dumnezeu ca izvor de lumină… Dar este şi un alt aspect de reliefat. Biserica însăşi e de fapt ca o fereastră, locul în care Dumnezeu se apropie de noi, vine la întâlnire cu lumea noastr㓅 Lumina o face transparentă, lumea de aici şi pe cea de dincolo, fereastra nu izolează, uneşte, spune, în esenţă, Episcopul Romei. Dar Pontiful roman merge mai departe, „Biserica este locul în care Dumnezeu «ajunge» la noi şi de unde noi «plecăm» spre El“…

Bernini devine, astfel interpretat, mai mult decât un scenograf al artei sacre, care transpune în travertin sau marmură visul universalităţii creştine, el este un inspirat. Borromini este anahoretul iluminat, solitarul straniu. Bernini e plenitudinea creatoare.

Nr. 03 / 2012
Craiova în primele decenii ale secolului XX
de Marcel Berendei

Cîteva note ale autorului despre propria sa încercare literară
de Gabriel Chifu

Însemnări la o aniversare
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (21)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Chestiuni romane
de Adrian Popescu

Ani medii
de Nicolae Prelipceanu

Măştile poetului
de Nichita Danilov

Poezia ca salvare
de Dumitru Chioaru

Un Weltanschauung
de Paul Aretzu

Aşa grăit-a Eugen Negrici
de Gabriela Gheorghişor

Viața şi poezia în cărbune
de Ioan Lascu

Polemicele unui deceniu
de Ionuţ Răduică

Chemarea Polymniei
de Daniela Firescu

Reflexie în oglinda-labirint
de Daniela Firescu

Pagini despre «ultimii ţărani»
de Mihai Duţescu

Lirica analogică
de Ştefan Vlăduţescu

Lecția de singurătate
de Florea Miu

Pe pămînt străin
de Constantin Arcu

Hazlia poveste a Negustorului din Veneţia
de William Shakespeare

Cel de-al 64-lea Festival de la Cannes, 2011
de Marc Chambost

Poeme
de Victor Munteanu

Poeme
de Constantin M. Popa

Poezia lui Florin Iaru
de Mircea Bârsilă

Romanul vieţii (antum şi postum)
de Nicolae Oprea

Cultura, în Craiova de altădată (1944-1947)
de Alexandru Niculescu

Poeme
de Viorel Mirea

O poveste de dragoste ... socialistă
de Ioana Dinulescu

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Păsările şi arta
de Florin Caragiu

Logică şi naraţiune
de Ion Militaru

Poezii
de Amalia Elena Constantinescu

Poemele oraşului
de Ion Munteanu

A fost, odată, un anticariat. Şi o galerie
de Luiza Barcan

Parodie
de Lucian Perţa

R E G U L A M E N T U L de organizare şi desfăşurare a ...

Zilele „MARIN SORESCU”

Revista revistelor

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Poeme
de Nikiforos Vrettakos

© 2007 Revista Ramuri