Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Un roman familial

        de Bucur Demetrian

La camera da letto (Dormitorul), amplă construcție epică purtând semnătura lui Attilio Bertolucci, este act cultural de restituire a unui univers descins din eposul italian, din Ierusalimul eliberat al lui Tasso, din frescele rafinate, evocatoare. Creația arborescentă a lui Bertolucci apare la Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca, beneficiind de un argument semnat de Doriana Unfer, de cuvântul înainte aparținând lui Ion Pop și de traducerea poetului Adrian Popescu.

Ignorând modernitatea generaționistă, dincolo de vocile lirice îndreptate împotriva epicului, atrase tot mai mult de esențializări și ermetice traiectorii, Attilio Bertolucci, personalitate poetică dominând tot secolul XX, se îndreaptă către poemele împânzite de urme biografice, desfășurate pe suprafețe încăpătoare, asemenea unei simfonii cu o curgere învolburată sau calmă, cu reliefuri abrupte sau liniștite. Sub imperiul emoțiilor puternice, al impresiilor timpului străbătut și al spațiilor pline de vestigii, poetul italian este un spirit prustian, un locuitor al tărâmurilor  care se deschid la fiecare atingere. El scrie „o poezie de notație a unor frânturi de ambianță, de stări, - asociere metonimică de corelative obiective“.

Critica a văzut în Bertolucci un elegiac purtat de treceri necontenite, de amintiri, de imagini care s-au imprimat pe retină cu discreție picturală, gata oricând să declanșeze farmecul narațiunii. Un poet al corespondențelor se conturează în acest poem epico-liric, La camera da letto, cu acorduri de început de lume, cu grave priviri înapoi spre Parma, orașul pătruns în memoria afectivă, generator de resurse interioare, de fragmente capabile să declanșeze resorturi epopeice.

Cartea lui Bertolucci tradusă în limba română de poetul Adrian Popescu, Dormitorul, cuprinde doar unsprezece capitole dintr-o arhitectură labirintică, cu etape bine structurate pe un traseu al originilor, al formării, al familiei, al trecerii ființei într-un univers familiar și familial, într-o atmosferă care poartă amprenta măruntelor ecouri cotidiene deschise parcă spre orizonturi tainice. De la primele rătăciri ale familiei, spre drumuri nesfârșite sau spre stări de neliniște, sau spre drumul către școală, aceste versuri desprinse din suflul epopeic italian înaintează cu ingenuitate sau rafinament plastic, adresându-se tuturor simțurilor: „Dinspre câmpiile mlăștinoase, cu cai, zi / și noapte nouri îi însoțeau / de când plecară lăsând / o câmpie în urmă, / și-n spatele câmpiei marea și orizontul / într-o neclintită pălire de zori văratici. / Caii iuți erau ca nourii / să iasă din strâmtori, să dea în / văi. Dar ca de fiecare dată / când umezeala pajiștilor, un vuiet / depărtat al unui torent, însorita unduire a / vreunei liziere ori alt semn / binevoitor îi ținea deasupra unei trecători, nu trecu mult și ochiul descoperi...“ (Rătăcind cu gândul la migrația maremmanilor).

Urmează un tablou al norilor nesfârșiți, pulverizați pe firmament, descoperiți de ochiul scormonitor, atras de migrația oamenilor și de valuri șerpuind deasupra într-o căutare febrilă, cu rotiri și risipiri deconcertante, cu limpezimi și încețoșate priveliști care așteaptă clipa întemeierii. Iată și imaginea strămoșilor surprinși pe un ton de magnificare apropiat de incadescența imnică, plutind în atmosfera hieratică și familială dintr-o pânză atinsă de vreme, mereu învăluită în amurg sau în frăgezime aurorală: „Dar ție trebuia, Giovanni Rosetti, să-ți crească / o barbă moale pe brunul / trandafiriu al pielii pentru a descoperi / dulceața ce se-ascunde-n pântecele / unei fiice de-a acelor / oameni umili, văcarii pământii / pe care o precoce chelie-i urâțește, / din pricina statuilor, ore și zile / ani după ani, cu creștetul sprijinit / în șoldul vacilor de muls. / Alt timp a trecut, bunica se mulțumește cu florile de hârtie / din cimitirele de câmpie, de firavă / pietate, de vântoase aride, de pulberi și brume nesfârșite vizitate“ (Giovanni Rosetti).

Căutarea timpului pierdut marchează existența poetului care vorbește despre familie și copilărie, de miraculosul oraș Parma, de florile copilăriei și adolescenței, de palate și gospodării, de camere și păsări, de trăsuri desprinse parcă din romanul lui Lampedusa, într-o eternă „primăvară a simțurilor“.

Atmosfera de toamnă, înserările, bătaia clopotului, munca pământului, vânătoarea sau vestimentația femeilor trădează propensiunea către o cuprindere monografică a ținutului redescoperit prin amintire. Elsa, Grevă, Pelerini  sunt capitole care se succed în acest poem care își revarsă apele simfonic, purtând pe apele sale tresăriri afective, fragmente dintr-o biografie care își cheamă începuturile, care se privește în oglindă ca să recompună parfumul hainelor vechi, rama tabloului închizând broderii, țesături, chipuri, încăperi, gesturi, un evantai de miresme, foșnete, lumini gata să explodeze sau să se stingă. Delicatețea gesturilor, misterul întâlnirilor, farmecul atingerii grațioase dau măsura rafinamentului poetic al lui Attilo Bertolucci: „... iată că Ugo / a zărit-o și aleargă la dânsa / astfel că ea roșește-o clipă și părăsește / linia corului pentru a o relua / de-ndată, crescându-i ardoarea / religioasă la atingerea mâinii / care s-a-nchis în a sa ca vrabia / ce-orbește intră-n mărăcinișul întunecat / al unei zile de vară furtunoase și dulci“.

Clarobscurul acestor pânze înnobilează evocarea și imprimă fiecărei clipe nimbul eternității. La camera da letto este descrierea unui topos distinct, al unui univers spiritual generator de năzuințe, de sunete care se îmbină și se regăsesc în sobrietatea unei catedrale. Traducerea lui Adrian Popescu este un act cultural meritoriu, iar condițiile grafice de excepție întregesc imaginea unui obiect cultural durabil.

Nr. x/200x
Strepezeli și strapazane
de Nicolae Prelipceanu

Dinu Flămând
de Adrian Popescu

Festivalul Național de Literatură Sensul iubirii la cea de-a XII-a ediție
Ioana Dinulescu

Din Jurnal (1995)
de Gabriel Dimisianu

Ultimul metafizician
de Ionel Bușe

Dimoviana (IV)
de Dan Cristea

Poeme
de Ioana DINULESCU

Râsul, tristețea și scena
de Gabriel Coșoveanu

În căutarea puterii
de Dania-Ariana Moisa

Textul ca „luminare“
de Gabriela Gheorghișor

Un roman familial
de Bucur Demetrian

Astăzi, despre cărțile de înțelepciune
de Ioan Lascu

D-ale carnavalului literaturii
de Paul Aretzu

Un roman caleidoscopic
de Petre CIOBANU

„Patriarhul“ și memoria culturală
de Ștefan VLĂDUȚESCU

Centenar Mircea Eliade

De ce să epilăm spre Vest
de Mircea GHIȚULESCU

Poeme
de Javier Bozalongo

Amandament la Zorba plăsmuitul (II)
de Maria - Gabriela CONSTANTIN

Poeme
de Olga ȘTEFAN

Poeme
de Andrei NOVAC

Relatare despre moartea mea
de Gabriel Chifu

Tradiție și originalitate
de Nicolae BALOTĂ

Kirillovnele
de Marina Țvetaieva

Cea de-a 60-a EDIȚIE A FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE FILM DE LA CANNES
Marc CHAMBOST și Cornelia CIOLAC

Ion BARBU:
de Mirela GIURA

Arte parțiale
de Horia Gârbea

Poeme
de Elisabeta PREDA

Carnet plastic
de Ema Mărculescu și Constantin Urucu

Motive ale poeziei victoriene
de Victor Olaru

Lumini de neocolit ajunse urgențe
de Henri ZALIS

Rezistența la enclavizare
de Florea MIU

Mirabila natură umană
de Paul ARETZU

Vocație poetică și ființă creatoare
de Mircea MOISA

„Clocotrism“ feminin
de Petre CIOBANU

Pictorul Ioan MIREA

Poeme
de Petruț PÂRVESCU

Poeme
de Cristian-Liviu BURADA

Este vreme…
de Daria DALIN

La vie en rose
de Valentin DASCĂLU

Animalul totemic în povestirile „ Șarpele“ de Mircea Eliade și „Lostrița” de Vasile Voiculescu
de Nicolae Petre VRÂNCEANU

Iubire și lege morală. Suferințele tânărului Werther(III)
de Ion MILITARU

Serghei ESENIN (1895 – 1925)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri