Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Reflexie în oglinda-labirint

        de Daniela Firescu

Ara Alexandru Şişmanian continuă serialul poetic al dezintegrării cu volumul 4/Absenţe (Editura Ramuri, Craiova, 2011), în aceeaşi manieră delirant-halucinatorie-umorală, consacrată în opurile anterioare. Criza absenţelor se află acum în zodia alterităţii, a lui celălalt, care se autogenerează narcisist, se proliferează oniric, eteric. Acestui dublu poetic îi este transferat complexul de aşteptări-aspiraţii-obsesii la „visul eternal”.

Gestul recurent în acest volum este cel al depersonalizării, al dedublării simbolice, corporale, scripturale: „mă visez cu mîna de litere şi degetele mă privesc cu paginile încă nescrise”. Pe linia forţării limitelor, absenţa e figurată paradoxal esteticii suprarealiste ca element ordonator („absenţa decupa întâmplări – pagini de întâmplări – şi le dădea la legat”), absenţa generează la propriu şi la figurat „Cartea Absenţelor”, într-o mişcare circulară desprinsă parcă dintr-un tablou al lui M. C. Escher.

Neantul, labirintul, „drumuri cu destinaţia impronunţabil㔠şi „traiectorie incomprehensibil㔠reiau aceeaşi serie a figurilor-obstacol care amână, încetinesc, stăvilesc viziunea, revelaţia: „cine poate căuta în neant altceva decât pe adevăratul mesia”. Căderea în neant, „în literatură”, se vrea o evadare din discursivitatea comună prin decorporalizare-deconstrucţie-dispariţie: „tot trupul se hotărâse să vorbeasc㠖 alunecase livid în albia de nebunie a silabelor – ca o unică voce foarte complexăź trupul se povestea – trupul se preschimba în povesteź în căutarea neantului care s- o asculteź povestea se povestea sieşi – se crea şi se decrea pe sine – devenind – ei da! Devenind – la rându ei – un monstru de solitudineź”.

Expresia poetică a ne-existenţei, definirea conceptuală a vidului este exprimată prin recursul la nedeterminarea matematică a cifrei zero: „ca el eu-eu, eul-zero scufundat în pânza complexă a fantasmelor”, „zeroul prezenţei strălucind de absenţă”, în reprezentări cu alură pedant-erudită, la confluenţa dintre artă şi kitsch, excitarea maladivă a capacităţilor imaginative eşuând în aporie poetică: „zarul mărturiseşte că numele lui adevărat este zero – că numele lui ursuz e urmuz”, „cupa uterină a naşterii îşi varsă preplinul de embrioni morţi ca o bacantă beată strigând evohe!”. Consumat de nelinişti existenţiale, inconştient şi lucid, poetul îşi continuă neabătut proiectul hipertrofiat utopic, suprarealist şi teribilist.

Nr. 03 / 2012
Craiova în primele decenii ale secolului XX
de Marcel Berendei

Cîteva note ale autorului despre propria sa încercare literară
de Gabriel Chifu

Însemnări la o aniversare
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (21)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Chestiuni romane
de Adrian Popescu

Ani medii
de Nicolae Prelipceanu

Măştile poetului
de Nichita Danilov

Poezia ca salvare
de Dumitru Chioaru

Un Weltanschauung
de Paul Aretzu

Aşa grăit-a Eugen Negrici
de Gabriela Gheorghişor

Viața şi poezia în cărbune
de Ioan Lascu

Polemicele unui deceniu
de Ionuţ Răduică

Chemarea Polymniei
de Daniela Firescu

Reflexie în oglinda-labirint
de Daniela Firescu

Pagini despre «ultimii ţărani»
de Mihai Duţescu

Lirica analogică
de Ştefan Vlăduţescu

Lecția de singurătate
de Florea Miu

Pe pămînt străin
de Constantin Arcu

Hazlia poveste a Negustorului din Veneţia
de William Shakespeare

Cel de-al 64-lea Festival de la Cannes, 2011
de Marc Chambost

Poeme
de Victor Munteanu

Poeme
de Constantin M. Popa

Poezia lui Florin Iaru
de Mircea Bârsilă

Romanul vieţii (antum şi postum)
de Nicolae Oprea

Cultura, în Craiova de altădată (1944-1947)
de Alexandru Niculescu

Poeme
de Viorel Mirea

O poveste de dragoste ... socialistă
de Ioana Dinulescu

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Păsările şi arta
de Florin Caragiu

Logică şi naraţiune
de Ion Militaru

Poezii
de Amalia Elena Constantinescu

Poemele oraşului
de Ion Munteanu

A fost, odată, un anticariat. Şi o galerie
de Luiza Barcan

Parodie
de Lucian Perţa

R E G U L A M E N T U L de organizare şi desfăşurare a ...

Zilele „MARIN SORESCU”

Revista revistelor

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Poeme
de Nikiforos Vrettakos

© 2007 Revista Ramuri