Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Lirica analogică

        de Ştefan Vlăduţescu

Pentru Flaviu George Predescu, poezia se constituie ca un loc de analiză, de introspecţie, de clarificare şi de echilibrare. Gestica poetică a volumului Sisifica resemnare (Cluj-Napoca, Editura Dacia XXI, 2011) este una de imunizare resemnată. Dacă viaţa înseamnă bâjbâială, poezia se instaureaz㠄trăgând şi oferind învăţăminte” („Bâjbâieli”). Lirica lui Flaviu George Predescu este un fel de silogism poetic. În interiorul ei, evenimentele existenţiale sunt filtrate reflexiv. Pentru problemele lumii există anesteziere şi înfruntare. Această poezie este una a generării de ipoteze vindecătoare. Situaţia de meditaţie fundamentală este următoarea: „În minte,/Pe un raft,/Stau pastile de liniştire,/Iar pe un altul,/O decizie...” („Alternativă”). Una dintre alternative o reprezintă resemnarea. Emoţiile, îndoielile, interogaţiile, incertitudinile, falsitatea, adică materia liricii, se aduc în instanţa alternativelor. Dacă nu de fiecare dată se optează pentru una dintre variante, oricum în fiecare caz se conchide ceva. Spiritul poetic îşi asumă o existenţă lirică. Este una a cunoaşterii confuze ce subîntinde o modalitate original analitică de configurare. Doar în cadrul unei existenţe lirice se poate întâlni o adevărată împăcare cu lumea. Poemele sunt inferenţe lirice îndreptate spre o concluzie. Acceptându-şi condiţia, spiritul creator se şi ataşează de ea: „Prefer să trăiesc cu concluzii naive” („Stimată doamnă”).

Analiză ingenuă de sentimente, gânduri şi îngrijorări, poezia este o concluzie resemnată. Întrucât „gândurile (...) se întorc sisific”, eul liric se află permanent în stare de alertă. Nu pentru a preîntâmpina vreun fel de gând, ci pentru a aduce gândul în orizontul cunoaşterii. Concluziile lirice nu sunt pur, simplu şi direct naive. Sunt decizii estetice şi îşi găsesc similitudini în „pictura naivă”. Analogic, poezia şi pictura se apropie în spaţiul esteticului. Ele comunică în raport cu lipsa de preocupare de a soluţiona practic, obstinat şi compulsiv probleme mundane, obişnuite, banale.

Poezia se situează pe teritoriul emoţionalului. În lumea poetic㠄până la urmă totu-i o interpretare” („Cunoaştere”). Cunoaşterea lirică este una elegantă, delicată, candidă, ingenuă. Concluziile ei sunt estetice, adică inocent-naive. Dorinţele sunt mângâietoare. Idealul ei îl reprezint㠄o simplă adiere de vânt,/Cu miros de liliac” („Dorinţă”).

Concluziile practice, concluziile inocente constituie versuri memorabile: „Unii oameni/sunt la fel de limitaţi/ca strada pe care stau” („Limitare”) sau „Daţi, vă rog, un telefon părinţilor mei/Înainte de a da cu piatra!” („În apărarea mea”). Uneori concluzia se edifică printr-un raţionament liric extins: „Nu poţi primi de la un pom/Şi cireşe şi mere şi gutui!/Nu cere unei femei/Şi înţelegere şi iniţiativă,/Dar şi capacitatea de-a-ţi asculta/Poeziile în miez de noapte,/Fiecare cu fructele ei...” („Fiecare cu fructele ei”). Lirismul este analogic. Energia lirică nu este produsă de o tensiune ce s-ar instaura între eul poetic şi mediul în care se situează. Impulsul poetic iniţial constituie o forţă inefabilă pentru care se văd efectele.

Rainer Maria Rilke mărturiseşte că a fost întrebat de un tânăr cum să facă să-şi dea seama dacă are chemare, vocaţie pentru scris. Poetul (decedat ulterior în urma unei înţepături într-un spin de trandafir) i-a răspuns că să stea o perioadă fără să scrie. Iar dacă o forţă necontrolabilă îl va aduce la masa de scris, atunci are chemare şi trebuie să şi-o cultive, înainte de toate, prin lecturi literare şi ulterior prin scris. Pentru Flaviu George Predescu, lirica se prezintă ca o forţă irezistibilă: „Am nişte slăbiciuni,/Nişte impulsuri,/Pe care nu le pot controla./Aproape tot,/Ceea ce scriu,/Este peste puterea mea” („Slăbiciune”). Impulsul poetic este perceput ca slăbiciune. În mod derivat, poeziile sunt considerate ca „neterminate” („Viaţa mea”). Cu toate acestea, prin poezie, lumea poate fi salvată. Nu în totalitate şi dintr-o dată, ci parţial şi câte puţin. De aceea, demersul esenţial este ca măcar „să mai salvăm ceva” („Să mai salvăm ceva”). Atunci când salvarea nu mai este posibilă să ne protejăm „amintirile” şi „iluziile” („Peste puterea mea”).

Volum coerent în textualizarea unei stări poetice, Sisifica resemnare ne arată un poet stăpân pe instrumentarul aducerii la vers şi ajuns la un nivel al sensibilităţii faţă de lume şi faţă de lucruri care declanşează inspiraţia poetică. Pas cu pas, Flaviu George Predescu devine un poet notabil.

Nr. 03 / 2012
Craiova în primele decenii ale secolului XX
de Marcel Berendei

Cîteva note ale autorului despre propria sa încercare literară
de Gabriel Chifu

Însemnări la o aniversare
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (21)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Chestiuni romane
de Adrian Popescu

Ani medii
de Nicolae Prelipceanu

Măştile poetului
de Nichita Danilov

Poezia ca salvare
de Dumitru Chioaru

Un Weltanschauung
de Paul Aretzu

Aşa grăit-a Eugen Negrici
de Gabriela Gheorghişor

Viața şi poezia în cărbune
de Ioan Lascu

Polemicele unui deceniu
de Ionuţ Răduică

Chemarea Polymniei
de Daniela Firescu

Reflexie în oglinda-labirint
de Daniela Firescu

Pagini despre «ultimii ţărani»
de Mihai Duţescu

Lirica analogică
de Ştefan Vlăduţescu

Lecția de singurătate
de Florea Miu

Pe pămînt străin
de Constantin Arcu

Hazlia poveste a Negustorului din Veneţia
de William Shakespeare

Cel de-al 64-lea Festival de la Cannes, 2011
de Marc Chambost

Poeme
de Victor Munteanu

Poeme
de Constantin M. Popa

Poezia lui Florin Iaru
de Mircea Bârsilă

Romanul vieţii (antum şi postum)
de Nicolae Oprea

Cultura, în Craiova de altădată (1944-1947)
de Alexandru Niculescu

Poeme
de Viorel Mirea

O poveste de dragoste ... socialistă
de Ioana Dinulescu

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Păsările şi arta
de Florin Caragiu

Logică şi naraţiune
de Ion Militaru

Poezii
de Amalia Elena Constantinescu

Poemele oraşului
de Ion Munteanu

A fost, odată, un anticariat. Şi o galerie
de Luiza Barcan

Parodie
de Lucian Perţa

R E G U L A M E N T U L de organizare şi desfăşurare a ...

Zilele „MARIN SORESCU”

Revista revistelor

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Poeme
de Nikiforos Vrettakos

© 2007 Revista Ramuri