Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Lecția de singurătate

        de Florea Miu

Un mare scriitor este ca un copac bolnav care geme în umbra pădurii din care s-a desprins. E singur, dar el nu ştie asta. Strigă şi crede că toată lumea îl aude. El vorbeşte pentru a-i vindeca pe ceilalţi de o boală fără nume – de care el însuşi nu se poate vindeca. Şi cum să iei în seamă un om ce nu s-a putut vindeca nici pe el însuşi de zbucium, teamă, nelinişti, îndoieli şi altele care macină, clipă de clipă, trecătoarea noastră fiinţă?!

Marin Preda m-a vindecat de certitudini. Da, m-a învăţat să fiu muritor, efemer, neînsemnat. Avea în el ceva «moromeţian», care te amuţea, te lăsa împietrit. Când era director al editurii „Cartea Românească”, unde am debutat prin anii ‘70, m-a privit de câteva ori prin lentilele miopiei sale celebre, însă pare să nu mă fi recunoscut printre ai săi. Desigur, prea tânăr fiind, când de-abia „descălecasem” în Capitală după anii liceului la Roşiorii de Vede, nu avea cum să mă recunoască. Mircea Ciobanu, mentorul meu editor, îi tot spunea că sunt „un conjudeţean”... „Domnu’ Preda, e un tânăr conjudeţean al dumneavoastră, vine de la Roşiori...” Se uita lung, apoi „Bine, bine. Nu l-ai văzut pe cutare?” şi pleca mai departe.

N-am intrat niciodată în biroul său, n-am stat pe la uşi (n-am făcut anticameră!) şi nu m-am rugat. Era de ajuns să ştiu că exist㠖 El, marele scriitor – şi parcă nu mă mai temeam pentru soarta cărţilor mele. La volumul Rostire în gând, Mircea Ciobanu a apărut expansiv şi mi-a spus: „Directorul ţi-a dat undă verde. Ai un referat extern de la Ion Caraion”. Ştiau ei ce ştiau...

I-am audiat una din întâlnirile cu studenţii filologi de la Universitatea bucureşteană, unde învăţam. Pur şi simplu reformula întrebările la care trebuia să răspundă. Nu era omul canoanelor academice, al sofismelor, preferând să fie simplu, direct şi profund. Popularitatea de care se bucura nu i-a adus liniştea, ci, dimpotrivă, i-a sporit singurătatea, i-a accentuat nemulţumirile de sine, de ceilalţi şi de opera sa, supusă unui adevărat act chirurgical al scrisului, unui uriaş travaliu scriitoricesc.

Moartea sa, din 1980, a clătinat în mine cele mai sigure tărâmuri interioare: încredere, aspiraţii, convingeri. Atunci am descoperit, cu adevărat, cât de singuri, de fragili şi fără apărare suntem în dorinţa noastră de a realiza ceva trainic în sensul horaţian al nemuritoarei expresii – exegi monumentum... Port şi acum în mine spaima acelei revelaţii că nemuritorul Marin Preda nu mai exista printre noi. Eram deja în Craiova, în preajma altui nemuritor – Marin Sorescu – ce avea să se stingă şi el ceva mai târziu (dar nu înainte ca nemuritorul Nichita Stănescu să plece dintre cei vii!).

Marin Preda mi-a marcat un timp interior: cel al plecării din mine pentru a mă putea regăsi. Poate cel mai grav moment existenţial pe care l-am trăit, pentru că el deschidea pentru mine un larg şir de încercări, renunţări şi eşecuri în viaţ㠖 acele acorduri simfonice din noi care ne fac mai temători, mai trişti şi mai adevăraţi. Mă bucur să pot spune că eu am auzit plânsul copacului solitar care gemea în umbra pădurii, că i-am desluşit accentul unic pe care sufletul meu îl simte necesar şi îl cere mereu, pentru a-mi reaminti întruna cum să mă vindec de mine cu mine însumi, aşa cum încercase marele singuratic în scurta şi teribila lui existenţă.

P.S. Aceste gânduri le-am rostit, în toamna anului trecut, la simpozionul naţional „Marin Preda – incomod sau actual?”, organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, la Alexandria şi Siliştea Gumenşti, în zilele de 22-23 sept. 2011, după nu mai puţin de opt ani de întrerupere a acestui veritabil capitol de istorie literară. Pe când să îndrăznesc a spera la reînvierea teleormăneană a celorlalte mari capitole purtând numele lui Gala Galaction, Constantin Noica, Zaharia Stancu sau Dimitrie Stelaru – ca să-i menţionez doar pe câţiva dintre cei de aici care au dat stălucire, alături de Marin Preda, spiritualităţii române?!

Nr. 03 / 2012
Craiova în primele decenii ale secolului XX
de Marcel Berendei

Cîteva note ale autorului despre propria sa încercare literară
de Gabriel Chifu

Însemnări la o aniversare
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (21)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Chestiuni romane
de Adrian Popescu

Ani medii
de Nicolae Prelipceanu

Măştile poetului
de Nichita Danilov

Poezia ca salvare
de Dumitru Chioaru

Un Weltanschauung
de Paul Aretzu

Aşa grăit-a Eugen Negrici
de Gabriela Gheorghişor

Viața şi poezia în cărbune
de Ioan Lascu

Polemicele unui deceniu
de Ionuţ Răduică

Chemarea Polymniei
de Daniela Firescu

Reflexie în oglinda-labirint
de Daniela Firescu

Pagini despre «ultimii ţărani»
de Mihai Duţescu

Lirica analogică
de Ştefan Vlăduţescu

Lecția de singurătate
de Florea Miu

Pe pămînt străin
de Constantin Arcu

Hazlia poveste a Negustorului din Veneţia
de William Shakespeare

Cel de-al 64-lea Festival de la Cannes, 2011
de Marc Chambost

Poeme
de Victor Munteanu

Poeme
de Constantin M. Popa

Poezia lui Florin Iaru
de Mircea Bârsilă

Romanul vieţii (antum şi postum)
de Nicolae Oprea

Cultura, în Craiova de altădată (1944-1947)
de Alexandru Niculescu

Poeme
de Viorel Mirea

O poveste de dragoste ... socialistă
de Ioana Dinulescu

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Păsările şi arta
de Florin Caragiu

Logică şi naraţiune
de Ion Militaru

Poezii
de Amalia Elena Constantinescu

Poemele oraşului
de Ion Munteanu

A fost, odată, un anticariat. Şi o galerie
de Luiza Barcan

Parodie
de Lucian Perţa

R E G U L A M E N T U L de organizare şi desfăşurare a ...

Zilele „MARIN SORESCU”

Revista revistelor

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Poeme
de Nikiforos Vrettakos

© 2007 Revista Ramuri