Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Constantin M. Popa

6 Ianuarie

Din chipul tatălui, sub fotografia sepia,

a rămas doar însemnarea dantelată:

„mort în război, în 1943”.

Ţip împotriva ghilotinei,

amintirii îi dau foc şi marginile

înnegrite se strâng în cenuşă

ca înălţarea unui pod din veacul de mijloc,

pentru trecerea duhurilor dezorientate.

Simt şenilele generalului necunoscut,

triumfător, cu uniforma descusută

sub greutatea decoraţiilor,

zdrobindu-mi oasele

împrăştiate spre capătul lumii,

direcţie de luat în seamă

la ora împachetatului în gheaţă.

Ochii îmi ard degeaba, plictisiţi

în faţa celor văzute până acum –

nimic nu mai seamănă

cu lacrimile înghiţite de valurile

peste care pluteşte crucea bobotezei.

Beau apă sfinţită

atât cât să nu aud cum

despre mine se spune încă:

„născut în război, în 1943”,

deşi, cinicul, binevoitorul

taximetrist Charon

îmi deschide, îndatorat, portiera.

Arte vizuale

Pietrarul adăpostit lângă muzeu

întâmpină din marginea sa

răsăritul soarelui punând zadarnic

iar şi iar

aripi trupurilor goale

sfidătoare blasfemie

când aripile se înalţă singure

înghiţite de umbrele crucificării

când caii purtători de suflete

învaţă limba inadecvării

când strivitoare gramatica destinului

îl umileşte în lutul mediocrităţii

Agăţat de fragila schelă a iluziei

priveşte zborul

şi-l sechestrează într-un fel de instalaţie

cutremurată de nechezatul haotic al retoricii apocaliptice

fără să ştie că uimitorul sculptor

cu degete oarbe

a modelat deja lumina

această lume inscripţionată pe zidul despărţitor

Anno Domini 2012.

Ceremonii de avarie

Mulţimea petrece.

Sunt martorul ceremoniilor de avarie

când turmele îmi invadează sângele

când haitele dansează pe trupul meu sfârtecat

când scâncetul zilelor mi se opreşte în gât.

Propria imagine

se uită la mine cu ochi desabuzaţi

mistuiţi în mâzga infernului

cerşind o referinţă salvatoare

un contrast muzical precum

Baletul umbrelor fericite.

Frumuseţea care ucide

amintirea lui Gluck ireversibilul

şi imensul mormânt al iluziilor

în timp ce către cerul străin

acoperit cu nori deja otrăviţi

se ridică trâmbele de fum

ale altarelor sfârâinde

meschine ofrande aduse

unor zei înecaţi în grăsimi.

Petrecerea măştilor mortuare continuă.

Desenul din covor

Covorul-peretar se destramă

sub crusta poemului

cât e ziua de mare

imprudent

privesc sforile albe nepăsătoare

urzeli necunoscute

praguri şi ochi sceptici

de parcă deschid

hăuri şi porţi

spre casa spiritelor

viscole în contorsionări de carnaval

rostogolesc fâşii din cerul spart

gheare ciocuri traiectorii de păsări bizare

sau de fulger ascuns

germinând frica

frigul lumii şi dârele ţesăturii

în cuvântul anevoios ce loveşte

magice bifurcaţii

cum să înţeleg numele zăpezii

cum să trec prin zidul orb

încadrat de şerpuitoare

stinse culori

de unde să apuc firul Ariadnei

de unde să rup firul Torcătoarelor

de unde?

Piscina judecătorului

În timpul războiului

pivniţa de pe strada Harşu

devenise adăpost antiaerian

era singura construcţie solidă

din cărămidă nemţească

şi prin urmare de încredere

când înspre gară cădeau bombele

ca nişte diavoli fulgeraţi

în căutarea sufletelor ghemuite

oamenii se cutremurau odată cu pământul

ţipete scurte adânceau în ziduri spaima

întunericul plutea printre gânduri

lacrimile inundau cei doi ochi ai beciului

protejaţi de geamul subţire

pe care premonitoriu

se încrucişau câte două benzi albe

asemeni unor prapuri pulsând peste lume

cineva neştiut săpa cerul

în neoprite spiralări

în inutile zvârcoliri spectrale

în sfâşierea sirenelor ce vesteau

sfârşitul alarmei

vecinii se grăbeau spre casele lor

umbre nervoase prin aerul fracturat

scăpate din groapa comună

fără să bănuiască

înecarea de acum

în lăuntrica şi lenta saturare

cu apă a pivniţei.

Nr. 03 / 2012
Craiova în primele decenii ale secolului XX
de Marcel Berendei

Cîteva note ale autorului despre propria sa încercare literară
de Gabriel Chifu

Însemnări la o aniversare
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (21)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Chestiuni romane
de Adrian Popescu

Ani medii
de Nicolae Prelipceanu

Măştile poetului
de Nichita Danilov

Poezia ca salvare
de Dumitru Chioaru

Un Weltanschauung
de Paul Aretzu

Aşa grăit-a Eugen Negrici
de Gabriela Gheorghişor

Viața şi poezia în cărbune
de Ioan Lascu

Polemicele unui deceniu
de Ionuţ Răduică

Chemarea Polymniei
de Daniela Firescu

Reflexie în oglinda-labirint
de Daniela Firescu

Pagini despre «ultimii ţărani»
de Mihai Duţescu

Lirica analogică
de Ştefan Vlăduţescu

Lecția de singurătate
de Florea Miu

Pe pămînt străin
de Constantin Arcu

Hazlia poveste a Negustorului din Veneţia
de William Shakespeare

Cel de-al 64-lea Festival de la Cannes, 2011
de Marc Chambost

Poeme
de Victor Munteanu

Poeme
de Constantin M. Popa

Poezia lui Florin Iaru
de Mircea Bârsilă

Romanul vieţii (antum şi postum)
de Nicolae Oprea

Cultura, în Craiova de altădată (1944-1947)
de Alexandru Niculescu

Poeme
de Viorel Mirea

O poveste de dragoste ... socialistă
de Ioana Dinulescu

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Păsările şi arta
de Florin Caragiu

Logică şi naraţiune
de Ion Militaru

Poezii
de Amalia Elena Constantinescu

Poemele oraşului
de Ion Munteanu

A fost, odată, un anticariat. Şi o galerie
de Luiza Barcan

Parodie
de Lucian Perţa

R E G U L A M E N T U L de organizare şi desfăşurare a ...

Zilele „MARIN SORESCU”

Revista revistelor

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Poeme
de Nikiforos Vrettakos

© 2007 Revista Ramuri