Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Viorel Mirea

de Viorel MIREA

FĂGĂDUINŢA – PALATUL CU O MIE DE TREPTE

Domneşte-n mare lenjeria junglei

Ca un vătaf lângă o bivoliţă.

Bucătăria, iată ce pretext de a bate pisica!

Mănuşile, culmea pudorii. Dar laleaua?

În leu stă răgetul pe rafturi

Pline de praf şi de tăcere pline.

Şi totuşi, caii se vaită mai puţin decât boabele orzului! Ţărâna, ce unt al pământului!

Lupa, un lup de gen feminin. Arhimede a strigat evrika atunci când şi-a găsit prosopul.

Halbele de cristal ale râsului. Urzica - soacra buruienilor.

Copil plângând – cascadă de îngeri pescuind în deşert.

Dacă în loc de ochi aveam pahare

Băutura n-ar mai sta-n vitrine.

Execuţiile – cartonaşele roşii ale istoriei!

Noaptea, uniformele se salutau între ele

Cum laptele conspectă fânul.

Iar dacă sarea ar fi dulce, zahărul ar lua-o de păr! Vă asigur, zahărul ar lua-o de măr!

Circulăm pe străzile oraşului ca mâncarea prin intestinele leprei.

Valurile - ridurile mării

De vânt fardate şi de cer ticsite.

Văduva e mama învăţăturii, ziceau săritorii cu prăjina – puricii stadioanelor.

Renii, peştii zăpezilor,

Înfăşuraţi pe funia vântului

Ca mirosul pe ziua de joi.

Ochelarii sunt pentru nori aşa cum ciorapii sunt pentru leuştean. Iar linia - punctul care şi-a luat lumea în cap!

Fără copaci, pădurea moare lin,

Ca un suspin lângă un alt suspin.

Duminica, celelalte zile sunt plecate-n permisie.

Cerul fuma câte un horn de casă,

Casa fuma câte un horn de cer

Dar fuma dinăuntrului de lasă

Ne ocupa iertarea ce vă cer.

Insula, ce parte pubiană a mării!

Câte sugiţuri intră într-un cal? Dar în hamurile locomotivei, hal?

O natură înţeleaptă ar fi crescut lâna pe dinăuntrul oilor.

Sute de sfinţi, batalioane de îngeri, miliarde de voluntari de pe pământ, plus Atotputernicul -

pentru un singur diavol! Ce măreaţă inegalitate!

Viţeii – boii noştri de mâine! Iată Caligula lichiorului de casă!

Un regat, un regat, dau calul meu pe un regat! Priviţi ipocrizia democraţiei!

O, Paradis, tu ştrand al nudiştilor,

Unde la chioşc Dumnezeu

Împarte frunza de vie sarmalelor!

Marea e un popor în care probema naţionalităţilor conlocuitoare nu e rezolvată deloc.

După mine potopul! Strigă regele peştilor aruncându-se pe uscat!

Aşa cum melcul nu trăieşte în aceeaşi casă cu soţia sa

Melcul nu trăieşte în aceeaşi casă cu soţia sa.

Şi nici eu nu trăiesc în aceeaşi casă cu soţia melcului.

Banii ţinuţi la întuneric fac închisoare?

Ecuatorul este buricul pământului aşa cum America este buricul Madonei.

Nu vă fie frică de câini, dacă vă muşcă înseamnă că l-au citit pe Descartes!

E unul, căruia ca să nu-i rămânem datori, trebuie să-i plătim dinainte: groparul!

Zilele, aceste cărţi de joc pe care soarta le amestecă după dorinţă.

Câinii îşi iau temperatura lingându-ne mâinile. Caii se visează potcovari. Crinii leşină în braţele domniţelor. Ce elegant urcă Mercur în termometre! Joia!

Noaptea, pielea caprei se visează tobă, iar caii nu poartă cravată pentru că nu ştiu să-i facă nod.

Dacă roţile maşinii ar fi sus, pe maşină, jalnic ar mai murdări ele cerul!

Pentru barbă nu s-a creat nici un altoi. Dar pentru altoi s-a creat vreo barbă?

Varianta cea mai bună este cea ne aleasă. Varianta ne aleasă şi corectă este dezmăţul.

Când Pământul e un dreptunghi în comă, bucătăria fără cheie e ca lacătul fără femeie!

Soarele trimise cu capul spre poarta cealaltă a cerului

Mingea desumflată a norilor.

Mâinile noastre, sarea, câinii vântului lingând-o mereu. De-aia ţânţarii sunt astistente luându-ne grupa sanguină!

Femeia – veşnicul pământ cultivat cu vrăbii.

Nr. 03 / 2012
Craiova în primele decenii ale secolului XX
de Marcel Berendei

Cîteva note ale autorului despre propria sa încercare literară
de Gabriel Chifu

Însemnări la o aniversare
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (21)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Chestiuni romane
de Adrian Popescu

Ani medii
de Nicolae Prelipceanu

Măştile poetului
de Nichita Danilov

Poezia ca salvare
de Dumitru Chioaru

Un Weltanschauung
de Paul Aretzu

Aşa grăit-a Eugen Negrici
de Gabriela Gheorghişor

Viața şi poezia în cărbune
de Ioan Lascu

Polemicele unui deceniu
de Ionuţ Răduică

Chemarea Polymniei
de Daniela Firescu

Reflexie în oglinda-labirint
de Daniela Firescu

Pagini despre «ultimii ţărani»
de Mihai Duţescu

Lirica analogică
de Ştefan Vlăduţescu

Lecția de singurătate
de Florea Miu

Pe pămînt străin
de Constantin Arcu

Hazlia poveste a Negustorului din Veneţia
de William Shakespeare

Cel de-al 64-lea Festival de la Cannes, 2011
de Marc Chambost

Poeme
de Victor Munteanu

Poeme
de Constantin M. Popa

Poezia lui Florin Iaru
de Mircea Bârsilă

Romanul vieţii (antum şi postum)
de Nicolae Oprea

Cultura, în Craiova de altădată (1944-1947)
de Alexandru Niculescu

Poeme
de Viorel Mirea

O poveste de dragoste ... socialistă
de Ioana Dinulescu

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Păsările şi arta
de Florin Caragiu

Logică şi naraţiune
de Ion Militaru

Poezii
de Amalia Elena Constantinescu

Poemele oraşului
de Ion Munteanu

A fost, odată, un anticariat. Şi o galerie
de Luiza Barcan

Parodie
de Lucian Perţa

R E G U L A M E N T U L de organizare şi desfăşurare a ...

Zilele „MARIN SORESCU”

Revista revistelor

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Poeme
de Nikiforos Vrettakos

© 2007 Revista Ramuri