Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Nikiforos Vrettakos

Anul 2012 începe sub semnul sărbătoririi uneia dintre marile voci lirice ale Eladei. 2012 a fost denumit „Anul Nikiforos Vrettakos” din raţiuni ce privesc atât biografia poetului, cât şi amplitudinea operei sale şi răsunetul ei în lume.

Nikiforos Vrettakos s-a născut la 1 ianuarie 1912 în Krokkees, un sat din câmpia fertilă a Spartei. Şi-a terminat gimnaziul la Ghition. În 1929 a plecat la Atena. Aici i-a apărut prima culegere de versuri: Sub umbre şi lumini. Şi-a câştigat existenţa ca muncitor funcţionar la firme particulare, funcţionar public, redactor literar la diferite ziare şi reviste.

Dintre numeroasele volume (peste 40) pe care poetul le-a dat la iveală, de-a lungul vremii, menţionăm: Coborând în liniştea secolelor (1933), Grimasele omului (1935), Întoarcerea lebedei (1937), Călătoria arhanghelului (1938), Margarita – imagini de asfinţit (1939), Amiaza focului (1940), Simfonia eroică (1944), Taygetul şi tăcerea (1949), Râurile tulburi (1950), Exod cu calul (1952), Mama la biserică (1957), Timpul şi râul (1957), Adâncul lumii (1960), Autobiografie (1961), Oda soarelui (1972), Râul Bies şi cele 7 elegii (1975), Prometeu sau jocul unei zile (1978), Liturghie mai jos de Acropole (1981), Cor (1988).

În 1940 şi 1956 a primit Premiul de stat pentru poezie, iar în 1976 i s-a decernat Premiul Academiei pentru întreaga sa creaţie. În 1987 a devenit membru al prestigioasei Academii ateniene. S-a stins la 4 august 1991, la Atena.

Care sunt notele distinctive ale poeziei lui Nikiforos Vrettakos? Altfel spus, ce-l defineşte pe „Sfântul poeziei greceşti” în raport cu alţi făuritori de vers din generaţia sa? (Generaţie stralucită, căreia îi aparţin Elytis şi Ritsos). Mai întâi, o fragezime de gând şi expresie ce pătrunde până în straturile cele mai adânci ale sufletului. Apoi, simplitatea. O simplitate rodnică şi complexă. Umanismul, în sensul larg al termenului, acela de dragoste pentru om, e o trasatură esenţială a poeziei sale. Un studiu asupra acesteia ar pune în evidenţă un fapt semnificativ: frecventa folosire a unor cuvinte („cuvinte cheie”) referitoare la om ca fiinţă totală, fizică şi psihică.

În integralitatea ei, poezia vrettakiană ni se relevă ca un vibrant elogiu adus omului şi umanităţii.

Traducere din limba greacă de Valeriu Birlan

 

Inscripţie

Mâna ta, lipită de piatră,

pricepe şopotul apei; tu la mine te gândeşti.

Iar eu mă gândesc la soarta lumii. M-am născut

plin de lumină, Elada şi destinul ei

m-au umplut de lacrimi. De vrei să cauţi,

vei găsi,

această inscripţie scrisă pe piatră

de mâna ta, ce desluşeşte şopotul apei:

„Viaţa i-a respectat-o

în tinereţile lui sărăcia, în munţi trăsnetele,

în război gloanţele. Iubirea lui

în Elada l-a răpus.”

Cartierul amintirii

Mi-amintesc de patria mea, de cei morţi,

de vulturii şi de leii de pe chipurile copiilor,

de frumoasele lor vise – un întreg

ogor nimicit – , de pustiire.

E cartierul amintirii, de unde niciodată

n-am să mă mut. Ochii lor, stând în juru-mi,

cu amărăciune grea mă privesc şi se află-n aceleaşi

locuri mereu, aşa cum se află nopţile

şi astrele-n cer.

Iar când somnul vine şi-amintirea

se pierde, aud atunci –

ca o litanie, undeva departe,

într-un spaţiu incert – glasurile eroilor.

Patria ta

Şi patria ta, când o ai închisă în tine,

e pretutindeni. Constelaţia ta, de la acea

înălţime, nu vede Taygetul. Vede Pământul.

Reîntoarceri

Mă-ntorc adesea pe pământu-mi natal.

Acolo, mă vede iarba, m-ascultă glia,

recunosc trei cuvinte de vânt.

Locurile sunt ca o-mbrăţişare ce strâns

mă cuprinde; şi-n timp ce capul mi se clatină,

nesprijinit, îmi cad braţele precum

braţele lui Iisus pe miloşii umeri

ai lui Iosif, după pogorârea de pe cruce.

Galop

Soarele, galopând în univers, şi-a lăsat în jos

arzătoarea, fluturătoarea-i mantie. Pe culme,

mi-a găsit sufletul singur şi ce bine că doar

l-a trecut prin foc. Umbrele arborilor

le-a măturat cu totul.

Sania

Cade zăpada dintr-al şaptelea cer;

scurtă, ziua se clatină-n mers afundându-se, dispare.

Noaptea vine repede şi rămâne mult.

După mine parcă o trag, într-o sanie mare,

pe-o întindere oarbă ce n-are nicăieri

cu lumea hotar.

Întâlnirea

M-a-ntâmpinat, soare, fulgerul prieteniei tale

pe dealuri neproteguite

şi inima mi-a zdrobit-o.

Mă-mpleticeam în mers cu oasele frânte.

Mase de lumină au alunecat

în lăuntrul meu atât de mult, că pierzându-şi

calea, vocea mea

se-nvârtea orbeşte

şi aflându-mi ochii

cădea ca metalul topit.

Scrisul de pe piatră

Şi piatra de care mă prind să urc pe munte

îmi e de-ajutor; iar când stau lângă ea,

tovărăşie îmi ţine (chiar dacă n-a devenit încă

embrion sau filă). Cred că există, în goliciunea-i

ce nimic nu-nseamnă, o scriere nedescoperită,

aşa cum e pe-ntinderea lucitoare a apei,

ori pe-adierea de vânt. Fiorul

sfântului ei scris îl disting, dar

literele îmi scapă.

Somn

Sus, pe deal, ţi-am aşternut ace de pin

şi peste ele raze de soare şi deasupra

un surâs, să nu ţi se rănească trupul.

Şi-am spus timpului să nu te trezească.

Sau, mai bine, să te trezească, de-ar putea,

cât mai târziu,

fiindcă de multe ori lucrurile se-ntâmplă

o singură dată

şi fie zilele toate egale şi soarele etern.

Echilibru

Ochii tăi: un cântar pe care sorii, lunile

şi aştrii, şi norii, şi munţii,

şi pădurile, şi mările se-adună,

cu toată greutatea lor, fără să-l încline.

Dimpotrivă, ochii tăi ridică mai sus

universul ponderabil.

Aşteptarea şi visul

Mă uit la ceas – nu e încă ora să vii.

Învârt cheia în uşă şi iau

prima carte ce nu spune nimic.

Şi deodată, în jurul meu, acolo unde citesc,

aerul se-mblânzeşte, se-alină imperceptibil.

Ai intrat pe neauzite în cameră.

Toate lucrurile devin diafane. Te apropii

purtând pe cap

un văl de cer.

Nescrisul

Precum euforia soarelui sau precum

marea-n extaz, seara târziu, când pare

că se desface deasupra ei

un uriaş trandafir – aşa-i

de tăcută iubirea. În adâncuri se află

cuvintele ei şi-n pământurile

ce nu se dezvăluie.

Nicicând nu se vor preschimba

în sunet perceptibil, articulat, în vorbă.

Dă-mi mâna ta. Poate degetele

vor găsi firul unui cuvânt.

Comuniune

Pe masă, asemenea unei Evanghelii închise –

o pâine neagră. Şi înlăuntrul ei, mâinile.

Cea care a ţinut grâul şi l-a semănat,

cea care l-a secerat şi a frământat aluatul.

Nu sunt singur.

Ţărmuri sudice

Vreau, pe mici pietre, mici poeme să scriu.

Vreau să alcătuiesc un ţărm de lumini. Şi vreau

ca micile-mi poeme să-nconjoare întregu-i cuprins,

făcându-l luminos, ca o centură a pământului.

Toate pietricelele tale, Doamne, le iubesc

şi iubirea mea pot, de-mi îngădui, s-o preschimb

în culori, în strălucire, în podoabă. O schelă-mi lipseşte

şi-o Capelă Sixtină cât cerul.

Datoria

Ai grăit şi lucrurilor care nu aud, ştiind

că şi cele care aud n-au să asculte.

Ai deschis fereastra şi ţi-ai spus cuvântul.

Vorbele tale – firimituri ce nu sunt păsărilor pe plac,

seminţe ce n-au să-ncolţească din pietre. Însă,

orice-ar fi fost, orice s-ar fi întâmplat,

datoria e de folos.

Dând ceea ce simte cineva

în tragedia celui eliberat.

Esenţialul

Să văd şi să iubesc, pretutindeni

găsesc lumina: în pâinea puţină,

în culmea golaşă de munte, în floarea din glastră,

în apa izvorului, în vântul uşor, plin de nobleţe,

ce vine şi-mi dezmiardă mâinile ostenite,

în luminozitatea discretă a casei mele

noaptea, în prezenţa unui om

care înaintează pe celălalt

trotuar, în subitul policromul

foc bengalez al vocii

unui copil nevăzut.

Nr. 03 / 2012
Craiova în primele decenii ale secolului XX
de Marcel Berendei

Cîteva note ale autorului despre propria sa încercare literară
de Gabriel Chifu

Însemnări la o aniversare
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (21)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Chestiuni romane
de Adrian Popescu

Ani medii
de Nicolae Prelipceanu

Măştile poetului
de Nichita Danilov

Poezia ca salvare
de Dumitru Chioaru

Un Weltanschauung
de Paul Aretzu

Aşa grăit-a Eugen Negrici
de Gabriela Gheorghişor

Viața şi poezia în cărbune
de Ioan Lascu

Polemicele unui deceniu
de Ionuţ Răduică

Chemarea Polymniei
de Daniela Firescu

Reflexie în oglinda-labirint
de Daniela Firescu

Pagini despre «ultimii ţărani»
de Mihai Duţescu

Lirica analogică
de Ştefan Vlăduţescu

Lecția de singurătate
de Florea Miu

Pe pămînt străin
de Constantin Arcu

Hazlia poveste a Negustorului din Veneţia
de William Shakespeare

Cel de-al 64-lea Festival de la Cannes, 2011
de Marc Chambost

Poeme
de Victor Munteanu

Poeme
de Constantin M. Popa

Poezia lui Florin Iaru
de Mircea Bârsilă

Romanul vieţii (antum şi postum)
de Nicolae Oprea

Cultura, în Craiova de altădată (1944-1947)
de Alexandru Niculescu

Poeme
de Viorel Mirea

O poveste de dragoste ... socialistă
de Ioana Dinulescu

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Păsările şi arta
de Florin Caragiu

Logică şi naraţiune
de Ion Militaru

Poezii
de Amalia Elena Constantinescu

Poemele oraşului
de Ion Munteanu

A fost, odată, un anticariat. Şi o galerie
de Luiza Barcan

Parodie
de Lucian Perţa

R E G U L A M E N T U L de organizare şi desfăşurare a ...

Zilele „MARIN SORESCU”

Revista revistelor

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Poeme
de Nikiforos Vrettakos

© 2007 Revista Ramuri