Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Un roman caleidoscopic

        de Petre CIOBANU

După mai bine de trei decenii de la primele traduceri din creația lui Evgheni Alexandrovici Evtușenko – (romanul „Dulce ținut al poemelor“, Ed. Minerva, 1973 și culegerea  de „Poezii“ – Ed. Univers, 1974) – editura bucureșteană C.D. Press publică, în traducerea excepțională a scriitorului Ștefan Dimitriu, alte două volume: antologia de versuri Mierea  târzie (2005) și romanul Să nu mori înainte de moarte (2007). Tradus în 72 de limbi, personalitate de excepțională valoare culturală, Evgheni Evtușenko, convins că „nicio politică din lume n-ar trebui să coste vieți omenești, dar e greu să convingi politica de acest lucru“, avea să  declare nonșalant: „am transformat poezia într-o armă de luptă“ – „analfabetismul moral mă sperie“.

Amplu scenariu (430 pg.), romanul Să nu mori înainte de moarte este scris între anii 1991-1993 sub presiunea evenimentelor la care a participat direct; publicat în 1995, devine best-seller și va primi premiul Giovani Boccaccio. Frescă de proporții, univers de fapte și evenimente, opera urmărește, într-o perspectivă largă, nu un adevăr istoric ci unul uman, ce se concretizează în vieți reale. Interesat de tot ce se întâmplă în jurul său, Evtușenko subliniază  idei și stări de spirit, fără reacții viscerale, fără mânie (proletară), considerând că umorul e mai caustic decât invectiva.

Gravitând în jurul zilei de 19 august 1991, ziua puciului, prin care forțele comuniste au vrut să-și ia revanșa și să restaureze în Uniunea Sovietică vechiul regim totalitar, romanul oferă date inedite despre ce s-a întâmplat între Gorbaciov și Elțân, devenind o întreagă sinteză a evenimentelor radiografiate la diverse paliere. Cele 35 de secvențe ne poartă printr-un labirint social, politic, cultural, moral, configurând un topos alimentat de amintiri derulate cinematografic.

Un rechizitoriu aspru demască dictaturile comuniste: „Poporul încetase să mai creadă în visul comunismului. Năluca aceasta, ca o nemțoaică spălățică, un fel de Grethen, cu șorțul frumos apretat – fiică a dragostei lui Marx cu Engels, ce-și servise grațios cu bere părinții - fusese deflorată de murdarii asasini din Ekaterinburg, chiar în balta de sânge a familiei imperiale. Apoi o violase Stalin, pe patul de sârmă ghimpată al lagărelor de concentrare. Apoi, pe ea se cățărase, grohăind vioi, Hrușciov. Apoi, pe trupul ei aproape fără suflare se vânzolise impotentul Brejnev, pierzându-și proteza dentară în timpul încercărilor sale disperate de a o săruta. Apoi, cățărați cu multă precauție pe trupul ei ce se răcea, Andropov și Cernenko se sufocaseră ca niște bătrâni alpiniști și sleiți de putere, sfârșindu-și și ei zilele  acolo, odată cu ea. Lui Gorbaciov nu-i mai rămăsese  decât s-o îngroape“.

Puciul e surprins în latura sa umană: „Inelul viu, ce cuprindea Casa Albă ca ultima ei speranță, era alcătuit din oameni obișnuiți să stea lipiți unul de altul și să respire aerul izvorât din propria lor respirație. Inelul viu era compus din Oamenii de la Cozi. Inelul viu era și el un  fel de coadă – coadă la speranță. Dar la cozile din magazine, oamenii priveau unul în ceafa celuilalt. Aici, la coada pentru speranță, își împreunaseră mâinile și stăteau față-n față cu cei ce doreau să le năruie această speranță. /.../ Profesioniștii forțelor speciale și diversioniștii erau opriți de o frică neașteptată – frica de a ucide /.../ Frica de a ucide se transformase în conștiință. Împreunându-și mâinile și înconjurând Casa Albă, baricada vie salvase Rusia de stihiile trecutului.“

Roman de o mare profunzime, acesta e construit într-o personalizată arhitectură, în care scenele sunt cu abilitate îmbinate printr-o rafinată tehnică a contrapunctului. O știință a detaliului mizează pe acumularea de amănunte, care generează o atmosferă și totodată o creștere progresivă a tensiunii: „Asfaltul tunelului se înșirase sub șenilele însângerate, ieșite din minți, iar pe una din ele se învârtea nebunește o mânecă ruptă din vestonul veteranului de război din Afganistan, pe care poate că doar cu o seară mai înainte i-o peticise cu multă dragoste mama sa.“

Roman polifonic de o extraordinară complexitate, produs de o imaginație luxuriantă, acesta caligrafiază scene de viață care cititorului român îi readuc în memorie realitățile României post-decembriste sfâșiate de conflicte încărcate de ură, minciună, corupție, jaf național: „După victorie, nimeni nu mai are nevoie de adevărații învingători. După victorie, vin învingătorii învingătorilor“ – „Democratul – Copcă participant la «morsă» încă de pe vremea lui Brejnev, când nu era deloc democrat, o dusese destul de bine și înaintea perestroikăi. /.../ Perestroika se dovedise o speranță nu numai pentru oamenii cinstiți, dar și pentru escroci. Oamenii cinstiți așteptau de la perestroika libertatea cuvântului și a gândului, iar hoții – libertatea de a fura. Din întreaga istorie mondială, Democratul – Copcă învățase un singur lucru, și anume că, până la urmă, toate sistemele  politice și serviciile mor, dar șpaga nu moare. El observase că nou-veniții la putere – democrații idealiști – erau neputincioși. Ei aveau nevoie de escroci pentru a supraviețui.“

Frescă relațională, o galerie vastă de personaje reale populează romanul: poeții exilului rus, academicianul Saharov, poetul Pasternak, foștii mari fotbaliști (cap. „Fotbalul și alpinismul“, „Un covor în poarta de fotbal“), Stalin, Hrusciov, Brejnev, Gorbaciov, Elțân etc.; - virtuale: anchetatorul Palcikov, Alevtina; - fulgurante: o mamă siberiană, un tanchist tadjic; - simbolice: Omul-Violoncel, Marele Degustător, Comunistul Curat ca Lacrima, Fiul de Țăran, Guvernatorul de Partid etc. O faună imundă: profitori, golani, bețivi, afaceriști venali etc.

Modalitatea de construcție a personajelor dezvăluie modernitatea; romanul focalizează atenția asupra personajului-reflector – Evgheni Evtușenko – care, dizident ultragiat, marginalizat - dar tolerat pentru prestigiul câștigat prin operă, este surprins în ipostaze ce-l personalizează evidențiind trăsături profund umane. Erou al perioadei sovietice, preocupat  de principalele întrebări ale vieții, autorul ni se înfățișează ca om și artist. Un fior confesional provoacă un micro-roman, adevărat demers sentimental – „Spovedanie înainte de Puci“ – în care, în pagini de o profundă candoare, evocă cele patru iubiri ale sale, adevărate poeme de dragoste, suferință și împlinire.

Scriitor de o remarcabilă forță epică, perfect stăpân pe universul său postmodern, exploziv și percutant, Evtușenko probează o virtuozitate expresivă. Romanul „Să nu mori înainte de moarte“ (și pentru mulți viața n-a fost viață!) este o proză de o extraordinară realitate, elaborată cu o deosebită luciditate  prin investigarea faptului de viață cu largi semnificații, oferind o lectură plurală cu dileme de existență. Numeroasele trimiteri culturale, ce facilitează accesul la universul spiritual intern al personalității, ca și inserția propriilor versuri, într-o perfectă armonie, conduc la o stare lirică aureolată de spiritul cald și generos care tutelează toate poemele lui Evgheni Evtușenko.

Nr. x/200x
Strepezeli și strapazane
de Nicolae Prelipceanu

Dinu Flămând
de Adrian Popescu

Festivalul Național de Literatură Sensul iubirii la cea de-a XII-a ediție
Ioana Dinulescu

Din Jurnal (1995)
de Gabriel Dimisianu

Ultimul metafizician
de Ionel Bușe

Dimoviana (IV)
de Dan Cristea

Poeme
de Ioana DINULESCU

Râsul, tristețea și scena
de Gabriel Coșoveanu

În căutarea puterii
de Dania-Ariana Moisa

Textul ca „luminare“
de Gabriela Gheorghișor

Un roman familial
de Bucur Demetrian

Astăzi, despre cărțile de înțelepciune
de Ioan Lascu

D-ale carnavalului literaturii
de Paul Aretzu

Un roman caleidoscopic
de Petre CIOBANU

„Patriarhul“ și memoria culturală
de Ștefan VLĂDUȚESCU

Centenar Mircea Eliade

De ce să epilăm spre Vest
de Mircea GHIȚULESCU

Poeme
de Javier Bozalongo

Amandament la Zorba plăsmuitul (II)
de Maria - Gabriela CONSTANTIN

Poeme
de Olga ȘTEFAN

Poeme
de Andrei NOVAC

Relatare despre moartea mea
de Gabriel Chifu

Tradiție și originalitate
de Nicolae BALOTĂ

Kirillovnele
de Marina Țvetaieva

Cea de-a 60-a EDIȚIE A FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE FILM DE LA CANNES
Marc CHAMBOST și Cornelia CIOLAC

Ion BARBU:
de Mirela GIURA

Arte parțiale
de Horia Gârbea

Poeme
de Elisabeta PREDA

Carnet plastic
de Ema Mărculescu și Constantin Urucu

Motive ale poeziei victoriene
de Victor Olaru

Lumini de neocolit ajunse urgențe
de Henri ZALIS

Rezistența la enclavizare
de Florea MIU

Mirabila natură umană
de Paul ARETZU

Vocație poetică și ființă creatoare
de Mircea MOISA

„Clocotrism“ feminin
de Petre CIOBANU

Pictorul Ioan MIREA

Poeme
de Petruț PÂRVESCU

Poeme
de Cristian-Liviu BURADA

Este vreme…
de Daria DALIN

La vie en rose
de Valentin DASCĂLU

Animalul totemic în povestirile „ Șarpele“ de Mircea Eliade și „Lostrița” de Vasile Voiculescu
de Nicolae Petre VRÂNCEANU

Iubire și lege morală. Suferințele tânărului Werther(III)
de Ion MILITARU

Serghei ESENIN (1895 – 1925)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri