Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezii

        de Andrei Zanca

limpeziri

aidoma băştinaşilor americani

nefiind în stare a zări

corăbiile spaniole

la orizont

până când şamanul nu le-a înlesnit vederea

tot astfel locul unde m-aş putea duce

e locul unde sunt deja.

stau aşadar aici. stau şi ascult.

ascult cum ascultă.

odihnesc în vedere pădurea.

nu există răi şi buni, doar fiinţe

ce nu şi-au limpezit abisul

trupul părăsind cândva sufletul

dinspre care trăim

reînoirea / e darul

morţii prieteni de ieri

prieteni necunoscuţi de mâine

capitulare

dacă celulele noastre s-ar purta

între ele cum ne purtăm noi între noi

trupul nostru ar pieri într-o singură noapte

în Clipă se poate însă schimba însăşi trecutul:

te privesc şi o scăpărare de nesfărşire

se iveşte din necunoscut

spre a se cunoaşte

prin tine

înfiripând tandreţe, ne tulbură

ne tulbură dăruirea ta gratuită

roză - eşti parte din noi

aşteptându-ne, unde nici unul

din noi nu este ce se ţine a fi

mă deschid, mă ofer ţie

fără a mai întreba

de unde vii

nopţile acelea lungi

în care ninge printre felinare

ca o cădere lină

în adânc

ninge

peste lebedele adormite pe mal peste

apa-n care se mistuie acest monolog.

îl ascult cum ai asculta tăcerea aceea celebră

după care niciodată nu mai eşti acelaşi

cum orice vorbă, orice şoaptă

ar tulbura căderea egală

mai grăitoare decât

muţenia dintotdeauna a lebedelor

dacă întind noaptea mâna

dacă întind noaptea mâna peste râu

simt că undeva departe, o altă mână

se întinde fără de voie în dimineaţa plutind peste ape

nu ne vom întâlni în această viaţă, nu ştiu cine este

nu ştie cine sunt, însă în gestul acesta

zace o presimţire lent preschimbată

într-o suavă durere, apoi

o lebădă se lasă-n unde

loveşte de trei-patru ori apa cu o aripă

încremenind cu graţie sub o despletire de salcie

o privesc şi propria mea viaţă mă inundă

unduind înspre maluri îndepărtate

amuţind în maluri uitate

orbs - mesaje

zorile încă mai ezitau când am ieşit pe câmpul năpădit de iarbă

în depărtare acoperişul unei case de ţară şi braţul lung

al unei cumpene în lumina crepusculară, o pasăre

s-a lăsat razant între două şiruri de plopi

în pârtia de ţipăt a altei păsări şi deodată

un roi de orbs

a apărut dincolo de înfrunziri acolo unde luna

încă mai zăbovea în mireasma de iarbă şi rouă, şi totul

totul a început să vibreze ca un trup ostenit de drum

în oprirea lui de răgaz. un văl se sfâşiase.

ochiul nemaidesluşind contururi, separări

doar întrepătrunderi atât de intime

încât întinzând mâna spre orbs

am simţit pielea zvâcnind

în trezirea sângelui

traversat de o boare necunoscută. orbs, am şoptit

prelungind prin murmur razele inimii în nesfârşire

încât globuri de lumină au apărut deodată dinspre liziere

adunându-se-n stol de stol unduind albuind văluriri

risipindu-se adunându-se iară oprindu-se-ntr-o sfială

atât de copilăroasă încât mi s-au împânzit ochii....

m-am aşezat în iarba până la umeri şi-am rămas aşa

cu ochii închişi spre a nu alunga rumoarea de lumini

glob după glob, stol după stol –

nemişcat, până când prima rază de soare

mi-a atins obrazul, fruntea şi-un ciripit neostenit de pasăre

a reluat o poveste neştiută şi fără de vorbe

pe care am ascultat-o până înspre amiază

când am redeschis ochii, ştiind de pe-acum

că într-o zi, într-o anume zi

mă voi aşeza şi eu ostenit într-un fotoliu

voi surâde cu sfială, şi voi închide ochii, alăturându-mă

orbs – globuri de lumină, care apar în văzduh ori în apele adînci în preajma delfinilor atunci când vibrează în cei din jur o anume emoţie, o muzică inspirată; ele au, la o privire mai atentă, o anume structură ca o mandala şi se simte intuitiv cum sunt înzestrate cu o anume conştiinţă şi inteligenţă: ele apar celor inspiraţi, celor cu aplecare spirituală ori pe placa fotografică a aparatelor digitale.

gândul şi inima

gândul şi inima mea sunt una azi, mamă

vălul dintre noi mai subţire decât aripa de fluture

sunt aici şi tot ce mă înconjoară

depune în clipă mărturia lăuntrului meu

îţi simt vederea, cum le simt vederea altor dispăruţi.

aici sunt mamă, aici unde îmi absolv

viaţa şi moartea zilnică încercând

să preschimb coşmarul

în compasiune

numai iubirea poate înlesni înţelegerea

adâncind-o, încât în fiecare clipă sunt altul

şi acelaşi, nesfârşit de aproape

limpezit, pe potriva transparenţei

din grădina din care ne-am rupt

căutându-ne cu toţii de atunci unul pe altul

inima şi gândul meu au fraternizat, mamă

şi e închipuire fertilă, căci numai ea

poate mântui prin gratuitate pură

pe potriva cântului unei privighetori

fără de alt ghes decât înălţarea

unui tril în văzduh

cum fără de vorbă ne împărtăşim acum, mamă

cum în orice carte scrisă cu dăruire deplină

te învăluie când o deschizi inima celui care a scris-o

dincolo de vorbe, totul

într-un sentiment de pădure

mistuită-n razele-aurii ale zorilor

eşarfa tibetană

de ce să-mi propun depărtări

când abisul e în mine

umblam noapte de noapte

şi doar insomnia ferestrelor

mă însoţea, inima

fluturând ca o eşarfă tibetană de rugă, durerea

mereu o călăuză trezindu-mă reamintindu-mi

drumul acasă. ascultam cum se zbate zăpada

printre trunchiuri. apoi, doar tăcerea

în alb-negru ca o reculegere.

 

acum, e martie şi plouă uşor

şi-n cuibul lor puii îşi înalţă ciocul.

adânc în bezna abisului mă uit

lent inundat de o lumină în faţa căreia

toate cuvintele sunt ninsoare peste ape.

cândva îmi voi întoarce ochii spre nord

ca toţi cei care-şi cunosc dinainte ceasul.

e lesne să crezi în ceea ce poţi zări:

sub fluturele care se lasă peste ea

mâna mea se mistuie

în siaj de lebădă

© 2007 Revista Ramuri