Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Dragi colegi din Craiova

        de Virgil Nemoianu

Cu bucurie am aflat de iniţiativa de a stabiliza şi a perpetua memoria remarcabilului om de litere şi gânditor Ion Dezideriu Sîrbu prin colocvii repetate, la care să participe intelectuali cu merite, prieteni şi chiar rude ale admirabilului om.

I. D. Sîrbu descinde din grupul proeminent numit „Cercul Literar de la Sibiu/Cluj”, una din cele mai valoroase mişcări literare, culturale, intelectuale ale României secolului XX. Sîrbu a reprezentat şi, prin opera sa, continuă să reprezinte tot ce a fost mai bun în acest grup.

Nu în ultimul rând, mi se pare semnificativă întrepătrunderea celor două secţiuni principale geoistorice ale României prin dublul caracter transilvan/dunărean al vieţii lui I. D. Sîrbu. De asemenea, se cuvine să dăm atenţie şi faptului că operele cele mai de seamă ale lui Ion Dezideriu Sîrbu, scrise în ultima parte a vieţii sale, îşi păstrează pe deplin actualitatea şi interesul pentru cititorii contemporani. Aceste aspecte se cuvin subliniate neîncetat şi, ar fi de dorit să ducă la o ediţie demnă în formă de valoarea conţinutului creator al scrierilor sale.

Salut pe admirabila văduvă a lui I. D. Sîrbu, îi doresc mulţi ani de viaţă frumoasă şi liniştită, salut pe intelectualii din Craiova, le urez sănătate şi succes în substanţialele lor eforturi.

Washington DC, iulie 2012

Nr. 08 / 2012
Colocviile „Ion D. Sîrbu” – 2012

Dragi colegi din Craiova
de Virgil Nemoianu

Împotriva dictaturii lui Caliban: I.D. Sîrbu și onoarea intelectualilor din România
de Vladimir Tismăneanu

Corabia, călătorii și vâslașii
de Gabriel Chifu

Din Jurnal (2011)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (26)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Ceea ce rămâne
de Adrian Popescu

Sisif, un blestem românesc
de Nicolae Prelipceanu

Tînărul Adrian Alui Gheorghe sau amintiri de marți despre Cenaclul de Luni
de Nichita Danilov

„Jertfele” scriitorului (II)
de Nicolae Oprea

Locuința poetică a zeului
de Paul Aretzu

Un text care s-a scris singur
de Ioan Lascu

„Identități precare”
de Constantin M. Popa

O mașină (literară) pentru viitorul imediat
de Ioana Dinulescu

Paradoxul bibliotecarului
de Daniela Firescu

Atât de direct, și totuși enigmatic
de Gabriel Coșoveanu

O biografie altfel
de Gabriela Gheorghișor

Lumea fără priviri
de Florea Miu

Vara Poeziei la Teatru
de Gabriel Chifu

Vara Poeziei la Teatru
de Horia Gârbea

Vara Poeziei la Teatru
de Nicolae Prelipceanu

Vara Poeziei la Teatru
de Paul Aretzu

Vara Poeziei la Teatru
de Cristian Liviu Burada

Vara Poeziei la Teatru
de Ionel Ciupureanu

Vara Poeziei la Teatru
de Nicolae Coande

Vara Poeziei la Teatru
de Bucur Demetrian

Vara Poeziei la Teatru
de Ioana Dinulescu

Vara Poeziei la Teatru
de Mihai Ene

Vara Poeziei la Teatru
de George Popescu

Nicolae Sava
de Mircea Bârsilă

O poetă uitată: Elena Farago
de Octavian Soviany

Poezie
de Ioan Radu Văcărescu

Viaţa ca o… paradă (vol. I)
de Jean Băileșteanu

Luiza îl invocă pe bunicul mort
de Corin Braga

vitrina cărților
de Nicolae Coande

O sticlă de plastic cu cântic de greieri
de Iulian Caragea

Mihai Cimpoi sau esența Ființei românești
de Tudor Nedelcea

Grigorian Rusu, o perspectivă a realităţii
de Cătălin Davidescu

Revista Argeş sub semnul exigenţei creatoare
de Ioana Dinulescu

FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIŞ“, ediţia a XLIV-a, 2012

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a U.S.R.

Poeme
de Tony Hoagland

© 2007 Revista Ramuri