Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
O biografie altfel

        de Gabriela Gheorghișor

O biografie a unui autor aproape fără biografie este nevoită să-şi revizuiască, într-un anume fel, metodologia. De aceea, volumul de debut al lui Doris Mironescu, Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei (Editura Timpul, Iaşi, 2011), poartă un titlu aparent autosubminant. Nu mai vorbim de faptul că Max Blecher însuşi, marele suferind al literaturii române interbelice, s-a poziţionat constant ca „adversar al tuturor (auto) biografiilor“.

Însă tocmai ingredientul autobiografic al scrierilor blecheriene, în formă brută, naturală sau procesat artistic, oricum, inconturnabil, salvează studiul lui Doris Mironescu de la brevitatea unui istorii de viaţă de câteva pagini. Cum procedează biograful? Documentalul (confesiuni, mărturii, corespondenţă etc.), pe care îl interoghează cu atenţie, este pus mereu în oglinda operei literare. Dar nu pentru a detecta numaidecât identităţi şi corespondenţe. Dimpotrivă, cercetătorul manifestă precauţie vizavi de interpretările biografist-reducţioniste, arătând, de cele mai multe ori, modul în care realitatea este prelucrată simbolic, transfigurată estetic, deformată ficţional. Investigarea contextelor se deschide, astfel, spre o lectură a textelor, implicând, aşa cum observă Antonio Patraş (pe coperta a patra), şi o teorie a receptării literaturii ca „fapt cultural complex, şi nu doar «estetic»“. Din acest hibrid de istorie literară şi de hermeneutică pluriperspectivată a operei, delimitându-se şi luminându-se reciproc, se naşte biografia lui M. Blecher scrisă de Doris Mironescu, un tânăr cronicar literar care confirmă acum şi în ipostaza de exeget.

„Naraţiunea“ biografică prezintă date despre locul natal al autorului Întâmplărilor în irealitatea imediată („Roman. Fotograme din Belle-Époque“), despre famile, copilărie, adolescenţa cu lecturile, amorurile şi aspiraţiile ei literare, despre plecarea la Paris (deşi, se pare, M. Blecher fusese student medicinist la Rouen) şi descoperirea teribilei boli, despre stagiile prin sanatorii şi tratamentele de la Berck, Leysin, Techirghiol, dar şi despre iubirea pentru Maria Ghiolu, prietenia cu pictoriţa Lucia Demetriade-Bălăcescu (prilej de a identifica în scrisul lui Blecher elemente de estetică din pictura „naivă“), apropierea de suprarealişti, de avangardiştii Saşa Pană şi Geo Bogza, despre dificultatea de a scrie în condiţii atroce de suferinţă, despre un parcurs scriitoricesc aşezat sub semnul urgenţei. Se conturează, totodată, şi un portret psihologic şi spiritual al lui Blecher, un om cu o mare curiozitate intelectuală (interesul pentru diverse domenii artistice şi de cunoaştere), cu o uimitoare poftă de viaţă, în ciuda temperamentului melancolic şi, apoi, a maladiei devorante, plin de compasiune şi de generozitate, încercând să-şi poarte, cu discreţie, „crucea“ patimilor, fără a-i împovăra suplimentar pe cei din jur, şi, nu în ultimul rând, cu un cult extraordinar al prieteniei: „Totul este van, totul este fără importanţă, ceea ce contează în viaţă sunt întâlnirile dintre prieteni, bucuria asta impalpabilă ca şi aerul şi pe care «o respiri» într-adevăr“. De menţionat şi refuzul constant al scriitorului de a-şi edifica literatura pe „mitizarea propriei boli“. Suferinţa fizică o găseşte „abjectă, fără sens“ şi nu vrea s-o înnobileze ridicând-o la rangul de „admirabilă inspiratoare în artă“. Opera literară vine însă nu atât „să răscumpere, într-un fel, viaţa sa netrăită“, cât, mai ales, ca victorie morală asupra destinului nemilos.

Departe de romanţări, dar scrisă atrăgător şi cu vădită pasiune, Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei îmbogăţeşte, binevenit, exegeza de până acum a „locatarului“ Vizuinii luminate.

Nr. 08 / 2012
Colocviile „Ion D. Sîrbu” – 2012

Dragi colegi din Craiova
de Virgil Nemoianu

Împotriva dictaturii lui Caliban: I.D. Sîrbu și onoarea intelectualilor din România
de Vladimir Tismăneanu

Corabia, călătorii și vâslașii
de Gabriel Chifu

Din Jurnal (2011)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (26)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Ceea ce rămâne
de Adrian Popescu

Sisif, un blestem românesc
de Nicolae Prelipceanu

Tînărul Adrian Alui Gheorghe sau amintiri de marți despre Cenaclul de Luni
de Nichita Danilov

„Jertfele” scriitorului (II)
de Nicolae Oprea

Locuința poetică a zeului
de Paul Aretzu

Un text care s-a scris singur
de Ioan Lascu

„Identități precare”
de Constantin M. Popa

O mașină (literară) pentru viitorul imediat
de Ioana Dinulescu

Paradoxul bibliotecarului
de Daniela Firescu

Atât de direct, și totuși enigmatic
de Gabriel Coșoveanu

O biografie altfel
de Gabriela Gheorghișor

Lumea fără priviri
de Florea Miu

Vara Poeziei la Teatru
de Gabriel Chifu

Vara Poeziei la Teatru
de Horia Gârbea

Vara Poeziei la Teatru
de Nicolae Prelipceanu

Vara Poeziei la Teatru
de Paul Aretzu

Vara Poeziei la Teatru
de Cristian Liviu Burada

Vara Poeziei la Teatru
de Ionel Ciupureanu

Vara Poeziei la Teatru
de Nicolae Coande

Vara Poeziei la Teatru
de Bucur Demetrian

Vara Poeziei la Teatru
de Ioana Dinulescu

Vara Poeziei la Teatru
de Mihai Ene

Vara Poeziei la Teatru
de George Popescu

Nicolae Sava
de Mircea Bârsilă

O poetă uitată: Elena Farago
de Octavian Soviany

Poezie
de Ioan Radu Văcărescu

Viaţa ca o… paradă (vol. I)
de Jean Băileșteanu

Luiza îl invocă pe bunicul mort
de Corin Braga

vitrina cărților
de Nicolae Coande

O sticlă de plastic cu cântic de greieri
de Iulian Caragea

Mihai Cimpoi sau esența Ființei românești
de Tudor Nedelcea

Grigorian Rusu, o perspectivă a realităţii
de Cătălin Davidescu

Revista Argeş sub semnul exigenţei creatoare
de Ioana Dinulescu

FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIŞ“, ediţia a XLIV-a, 2012

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a U.S.R.

Poeme
de Tony Hoagland

© 2007 Revista Ramuri