Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Vara Poeziei la Teatru

        de Gabriel Chifu

Exerciţiu de mântuire. Ridicarea la cer

 

Suntem câţiva aici care nu mai ştim

încotro s-o apucăm.

El ne vede (noi nu-l zărim) şi ne mustră:

Ce e cu voi, aţi greşit drumul, v-aţi rătăcit iar?!

Noi stăm smirnă, tăcem vinovaţi,

n-avem ce să zicem, aşa e, iar ne-am rătăcit, iar

ne-am împotmolit, iar am făcut o nefăcută.

Dar, în clipa următoare, din vocea lui iese un omuleţ

cu trup adevărat, din carne şi oase şi sânge,

se înclină, îşi scoate pălărioara şi spune: bună seara.

Apoi ne asigură că

ne scoate el din fundătură, ne descurcă el,

ne arată el calea.

Ne îndeamnă să-l urmăm: haideţi.

Iar noi îl ascultăm timoraţi,

plecăm din vieţile noastre,

din trupurile noastre, le abandonăm

ca pe nişte costume decolorate de clovni,

care nu ne-au venit bine niciodată.

Ne ţinem după el alergând.

Ne conduce pe poteci înguste,

prin întunecime, pe povârnişuri.

Acum sufletul nostru e la vedere,

oricând ni-l putem pierde în ciudatul urcuş.

Tot păşind printre stânci, pe cărările anevoioase

observăm că ne cresc trupuri noi, iar din umeri,

ca nişte muguri umflaţi,

ne dau aripi.

Nu înţelegem încotro mergem, nici ce ne aşteaptă.

Doar bănuim.

Când vom fi sus, în vârful muntelui,

n-ar fi de mirare să-l auzim exclamând:

de aici, n-avem de ales, ne continuăm călătoria zburând.

Nr. 08 / 2012
Colocviile „Ion D. Sîrbu” – 2012

Dragi colegi din Craiova
de Virgil Nemoianu

Împotriva dictaturii lui Caliban: I.D. Sîrbu și onoarea intelectualilor din România
de Vladimir Tismăneanu

Corabia, călătorii și vâslașii
de Gabriel Chifu

Din Jurnal (2011)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (26)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Ceea ce rămâne
de Adrian Popescu

Sisif, un blestem românesc
de Nicolae Prelipceanu

Tînărul Adrian Alui Gheorghe sau amintiri de marți despre Cenaclul de Luni
de Nichita Danilov

„Jertfele” scriitorului (II)
de Nicolae Oprea

Locuința poetică a zeului
de Paul Aretzu

Un text care s-a scris singur
de Ioan Lascu

„Identități precare”
de Constantin M. Popa

O mașină (literară) pentru viitorul imediat
de Ioana Dinulescu

Paradoxul bibliotecarului
de Daniela Firescu

Atât de direct, și totuși enigmatic
de Gabriel Coșoveanu

O biografie altfel
de Gabriela Gheorghișor

Lumea fără priviri
de Florea Miu

Vara Poeziei la Teatru
de Gabriel Chifu

Vara Poeziei la Teatru
de Horia Gârbea

Vara Poeziei la Teatru
de Nicolae Prelipceanu

Vara Poeziei la Teatru
de Paul Aretzu

Vara Poeziei la Teatru
de Cristian Liviu Burada

Vara Poeziei la Teatru
de Ionel Ciupureanu

Vara Poeziei la Teatru
de Nicolae Coande

Vara Poeziei la Teatru
de Bucur Demetrian

Vara Poeziei la Teatru
de Ioana Dinulescu

Vara Poeziei la Teatru
de Mihai Ene

Vara Poeziei la Teatru
de George Popescu

Nicolae Sava
de Mircea Bârsilă

O poetă uitată: Elena Farago
de Octavian Soviany

Poezie
de Ioan Radu Văcărescu

Viaţa ca o… paradă (vol. I)
de Jean Băileșteanu

Luiza îl invocă pe bunicul mort
de Corin Braga

vitrina cărților
de Nicolae Coande

O sticlă de plastic cu cântic de greieri
de Iulian Caragea

Mihai Cimpoi sau esența Ființei românești
de Tudor Nedelcea

Grigorian Rusu, o perspectivă a realităţii
de Cătălin Davidescu

Revista Argeş sub semnul exigenţei creatoare
de Ioana Dinulescu

FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIŞ“, ediţia a XLIV-a, 2012

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a U.S.R.

Poeme
de Tony Hoagland

© 2007 Revista Ramuri