Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Simona Dumitrache

***

imagine frântă a unui ecou

într-o amintire

dezbrăcată pe stradă

scriu fiecare pas într-o carte

sau pe unde apuc doar o secundă

sub o altă mască

o iau de la capăt

***

trăiesc

dintr-odată o realitate

la umbra unui copac

în formă de romb

mă construiesc singură

oarbă în zgomote şi simţuri

numele nu-l mai ştiu

îl citesc cu teamă

în cartea de identitate

***

într-o parte a vieţii

există o fiinţă

născută din claritatea unor aforisme

virgine

este vie, spune în şoaptă

cuvinte tinere

***

uită totul

chiar şi ceea ce nu ai

amorţeala picioarelor nevinovate

printre ani tulbură somnul

se plimbă

prin memorie

străină de tot ce se întâmplă în jur

***

regăsesc spaime, confuzii

priviri spulberate

într-un poem

afară pe o bancă pustie

spaime frânte de oboseală

zugrăvind aduceri-aminte

***

îmi caut timpul

acasă la prieteni

în memorie

trăindu-l în aceeaşi carapace

îmi tulbură anumite părţi ale corpului

în singurătatea

unui destin

***

între patru pereţi

o femeie indiferentă

la erotismul

ce-i savurează prezenţa

***

în aşteptare

mă topeşte o umbră

în aşteptare

iubirea îşi pipăie trupul

în aşteptare

un ecou vorbeşte singur

în aşteptare

un artist adună haotic semne

în aşteptare

scrisul rabdă de foame

***

evadează din memorie

la ore fixe

calcă pe înţelepciunea

semnelor de întrebare

ce vin din când în când

***

o siluetă

ce tremură în moarte

halucinant

devorează cu poftă

cuvinte

***

în somn

lebedele îşi strecoară

nebunia

în preludiul

cărnii lui vii

***

dincolo de tinereţe

se varsă muţenia

pe nara dreaptă

în poala lui Dumnezeu

© 2007 Revista Ramuri