Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicat U.S.R.

        Comitetul Director

Vineri, 5 octombrie, a avut loc reuniunea Comitetului Director al USR, cu participarea preşedinţilor de filiale.

Au fost evocaţi scriitorii recent dispăruţi: Irina Mavrodin, Constanţa Buzea, Romulus Vulpescu, Alexandru George, Constantin Ţoiu şi Cedomir Milenovici.

S-au discutat situaţia financiară a USR, măsurile care au fost luate şi o serie de probleme curente.

Au fost atribuite şase indemnizaţii de merit scriitorilor: Corneliu Antoniu, Al. Călinescu, Nichita Danilov, Paul Goma, Aurel Pantea şi Mihai Zamfir.

S-a decis convocarea, în prima jumătate a lunii decembrie 2012, a Consiliului USR.

Informaţiile referitoare la reuniunea Comitetului Director al USR, apărute pe diverse site-uri şi bloguri, trebuie luate cum grano salis.

© 2007 Revista Ramuri