Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Iulia David

Puţină decenţă…

Am început să construiesc

mai întâi un segment de uitare

apoi un zid de care am prins

fotografia Misiei Godebsky

în continuare un colţ

de grădină interbelică.

Şi am tot construit

pentru zilele nemiloase

şi m-am tot răzvrătit

că acum nu mai am ce construi

doar descopăr datorită

vocaţiei mele libertine

anii nebuni cărora le-aş cere

puţină decenţă.

*

Teama de-a nu te recunoaşte

de-a fi cel trecător cu privirea

singurul împovărat de faptele altora

păşind mult mai atent

gândind că e simplu să invoci

primele rugăciuni

întoarcerea la inocenţă

la multele fericiri aproximative

iată dilema

şi nimeni care să ciocnească

cu Dumnezeu în numele tău

libertatea poartă numele ploii

al zilei în care animalele

se înverşunează să trăiască

mărşăluind pe muchia zăpezii

cu toţii visând la un anotimp

ce păcătuieşte de poezie curată.

*

O frumuseţe palidă

ca o gheară de vultur

atârnă de umbra lucrurilor

otrăvită de timp

ninsese şi pasul se afundase

într-un amestec primejdios

atunci am spus mai multe

nemotivându-mi gestul

o prăpastie adâncă ca un fior

se instalase deja

verificându-mi sentimentele

m-am gândit că viaţa ar putea fi

un moment de împăcare cu Dumnezeu.

(Din volumul în curs de apariţie Rămâne de văzut

Nr. 01-02 / 2013
Versuri
de Gabriel Chifu

Un poet de tranziţie
de Octavian Soviany

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU” PE ANUL 2012

Din Jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (32)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Iulia David

Intelectualitate şi credinţă
de Adrian Popescu

Corbii interesaţi
de Nicolae Prelipceanu

America văzută în chip de rinocer
de Nichita Danilov

Premiile Filialei Craiova a U. S. R. pe anul 2011

O altfel de istorie a lumii
de Paul Aretzu

Dificultatea de fi modern când eşti din Sud
de Gabriel Coşoveanu

Triada poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Etică şi poetică
de Daniela Firescu

Fata din grădina moldavă
de Ioan Lascu

Moartea literaturii se amână
de Horia Dulvac

Nicolae Manolescu şi Eugen Negrici: Argumente ontologice hard pentru actualitatea şi perpetuarea istoriei literare
de Ştefan Vlăduţescu

Ultimul vărar
de Nicolaie Băbălău

Casa dintre cuvinte
de Florea Miu

Un călător între timpuri: Georg Cristoph Lichtenberg
de Andrei Zanca

Poeme
de George Vulturescu

Înmormântarea lui „Dandy de la Paris” n-a mai avut loc1
de Gheorghe Schwartz

Poeme
de Eliza Novac

Despre viclenie
de Ionel Buşe

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Mircea Stâncel

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Zâmbetul durerii sale
de Viorel Mirea

Semnal editorial

Psihologia infinitului pustiu
de Ion Militaru

Crucea Caraimanului
de Viorel Dianu

Poeme - (1888-1967)
e Füst Milán

Poeme
de Tudor Opriş

Careu de valeţi
de C. Voinescu

O nouă revistă - Romanian Book Review

Poeme
de Felix Sima

Limbajul fantastic într-o perspectivă a esteticii ritmului
de Ala Sainenco

Comunicat U.S.R.

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Viața din culise
de Toma Grigorie

Comunicat U.S.R.

Reverii
de Dan Eugen Dumitrescu

Debut
de Roxana Ştiubei

Poeme
de Vasile Iftimie

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Parodie
de Lucian Perţa

O clară încercare de manipulare

Gil
de Marie Redonnet

© 2007 Revista Ramuri