Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Zâmbetul durerii sale

        de Viorel Mirea

Agăţându-şi a doua oară nalba rochiei în rugii de pe dâmbul căii ferate, se gândi că e semnul să-i culeagă logodnicului din cazarmă câteva mure şi se întinse veselă spre păducelul încâlcit în rugi, vulpi desfrânate-n tufişuri. Căldura-i zvâcnea în bumbacul pieptului tânăr ca în atelierul unui potcovar. Coşul cu mâncare, sticla de tămâioasă, plăcintele pregătite întreaga dimineaţă îi alunecară din mână când mierla zbură din hăţişul de păducel, speriindu-se una de alta. Fata alunecă după coş chiar pe calea ferată, ajungând cu glezna între acele dintre şinele care se închideau. Osul trozni şi ea se simţi trasă violent peste fierul înfiorător de fierbinte, cu spatele pe criblura care îi sfâşie spinarea. Şina sfârâia ca para, şi după ce îşi dădu seama ce i se întâmplase, veni urletul. Din păducel zburară leneşe păsări. Laptele de susan al neînţelegerii curgea din belşug de pre ea. Carnea îi ardea de la fierul cumplit, plânsul o zguduia puternic, şi ea lovea sacadat piatra dintre linii cu ceafa. Nu se putea nici mişca prea mult, nici întoarce. Soarele o pârjolea pe faţă cu lampa lui de benzină, piatra şi calea ferată îi sângerau spinarea. Depărtat se-auzeau combinele unui neştiut treierat, ale unui risipit avânt al nimănui către nu se ştie cine. Limba de leşie a cosaşilor şi a păsărilor însetate fierbea ca ispita. Încercă să se smulgă. Viespi şi arici şi furnici şi albine îi spintecară trupul. Cât urşii de mari! Căzu prin ea însăşi până la măseaua de lapte a durerii. Şi stătu. Începea să nu-şi mai simtă piciorul. Cel mai mult o dureau coatele şi capul. Soarele, galbenă măciucă din lemn de corn învelit în reţineri. Se simţea pe o nicovală. De la un neajuns, căldura devine frig, nenorocirea fericire, şi ea începu să aibă frisoane. Mici şi din ce în ce mai dese.

– Şi dacă nu mă descurc la Isaiia dănţuieşte, gândi ea? Cum să nu mă descurc, doar iubitul meu e cel care conduce danţul! Şi nunii! Şi îşi alungă repedele gând aşa cum venise. Privi spre sfinţii altarului care îi surâdeau din ce în ce mai luminoşi. Simţi căldură şi linişte când preotul îi atinse fruntea cu mir. Cămaşa albă a mirelui, pânza corabiei pe catarg, salvatoare. Puteam să-i cos o floare pe guler, îşi zise. În dreptul inimii. Pe manşetă. Îşi zise. Oriunde! Zâmbi. Şi zâmbetul ei urcă spre cerul uscat, se roti, mai privi spre cazarma aflată la doi kilometri, unde o aştepta iubitul, şi se întoarse pe faţa sa, zguduind-o de plâns. Căci cu plâns de suflet fu lovită ea, nu cu durere de trup. Şi plânse! Şi plânse! Plânsul îi năvălea pe ochi, pe gură, pe trup. Se uita la mirele uimit care nu-i înţelegea plânsul. Pe ceruri rotitu-s-au păsări în cercuri din ce în ce mai largi, şi mai sus. Lângă ea vinul, lângă ea pâinea, străjeri de nădejde. Câinele veni, linse rănile şi plecă. Nu se atinse de nimic din ale ei. Nici de privire, nici de strigătele sale. Aerul o încuraja şi îi învelea piciorul, tot cu aer. Fata văzu dintr-o dată câmpul. Şi câmpul era plin de valuri. Era plin de câmp şi de valuri. Şi fata văzu!

– Doamne, ce să mă fac?

Şi încercă. Durerea îi reteză oasele, despărţi carnea de os şi intră în cele din urmă prin amândouă, se împleti şi ajunse una comună, cumplită. Căzu în şezut, şi veni disperarea.

– Doamne, ce să mă fac?

Gogoloaiele de plânset din gât nu o mai puteau ajuta ca să strige. Vocea îi patina şi abia mai reuşea să-i iasă din gură:

– Doamneeee… cu ce ţi-am greşit, Doam-neeee?

Trecu timp, veni timp. Ieşiră la braţ din biserică. Era fericită. Reuşise. Căldura se mai împuţinase. Ca nişte crăiţari. Văzu un fluture şi zâmbi. De-ar fi el, se gândi. Şi era fericită. Din ea nu mai putea plânge.

– Ana, veni mama în zori, de ce nu eşti îmbrăcată mireasă, fata mea?Acu ajung nuntaşii la poartă! Acu!

– Mai e timp, mamă, zise ea şi zâmbi, am stat să-i cos mirelui flori pe cămaşă. De zmeură şi de mure, mamă! Mamă, unde o să mă ai pe mine când n-o să mă mai ai? Zise ea şi iar râse, sălbatic, fericită, ca mieii când dau prima oară de iarbă. Începu să sughită. În sec. Din stomac, din plămâni, din adâncuri, ca un înecat. Căldura o vlăguise. Avea gura uscată ca şina pe care era pironită. Încercă să pipăie cu mâna spre sticla de vin dar ghimpii şi spinii îi pătrunseră palma. Simţi iar durerea, mai vie, mai proaspătă, mai adâncă. Lăcrimă pentru ultima dată. Oftă de întâi. Soarele era negru ca dulăul cel negru în cerul gurii. I se părea că-şi vede ursitorile, îmbrăcate în alb ca şi ea, şi toate cu faţa ei. Păsările se roteau în cercuri din ce în ce mai mici şi mai jos. La o palmă de suflarea-i ajunseră nişte rostocuţe. Soarele îi păru o fântână. Era neagră şi-i fu frică să nu cadă-năuntru.

Aţipi. Negrele păsări nu mai erau. Nici soarele nu se mai afla pe vre-un unde. Valurile curgeau fără câmp. Şi ea, ţinând faldurile rochiei de mireasă căzând în ţărână, ieşi bucuroasă din biserică şi începu să chiuie. Florile de pe cămaşa mirelui străluceau ca luceferii…

Şi după ce privi-n stânga, în dreapta mărăcinilor şi spre un cer nemilos, trase aer puternic de câteva ori în pieptu-i de ghiocel, se odihni puţin în ea însăşi, respirând greu, ca o căprioară-n hăţiş, şi cu tot ce mai rămăsese în sufletul ei îngălbenit de durere strigă peste toate câmpurile şi peste toate vietăţile care erau atunci pe acele nimicuri, cum ai arunca definitiv o piatră-n fântână, fără întoarcere:

– NELUUUUUUUUUU-UUUuuuUUU!

*

Alt pâlc de păsări se-aşezară pe păducel. Alt fluture se puse pe rug. Coclita limbă a mierlei fierbea de suspin. Şi depărtat, depărtat, tot mai mult şi mai mult, se-auzeau combinele unui neştiut treierat, al unui risipit avânt, al nimănui către nu se ştie cine.

Ce era de auzit, se-auzi!

Nr. 01-02 / 2013
Versuri
de Gabriel Chifu

Un poet de tranziţie
de Octavian Soviany

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU” PE ANUL 2012

Din Jurnal (2010)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (32)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Poeme
de Iulia David

Intelectualitate şi credinţă
de Adrian Popescu

Corbii interesaţi
de Nicolae Prelipceanu

America văzută în chip de rinocer
de Nichita Danilov

Premiile Filialei Craiova a U. S. R. pe anul 2011

O altfel de istorie a lumii
de Paul Aretzu

Dificultatea de fi modern când eşti din Sud
de Gabriel Coşoveanu

Triada poeziei
de Gabriela Gheorghişor

Etică şi poetică
de Daniela Firescu

Fata din grădina moldavă
de Ioan Lascu

Moartea literaturii se amână
de Horia Dulvac

Nicolae Manolescu şi Eugen Negrici: Argumente ontologice hard pentru actualitatea şi perpetuarea istoriei literare
de Ştefan Vlăduţescu

Ultimul vărar
de Nicolaie Băbălău

Casa dintre cuvinte
de Florea Miu

Un călător între timpuri: Georg Cristoph Lichtenberg
de Andrei Zanca

Poeme
de George Vulturescu

Înmormântarea lui „Dandy de la Paris” n-a mai avut loc1
de Gheorghe Schwartz

Poeme
de Eliza Novac

Despre viclenie
de Ionel Buşe

Cărţi primite la redacţie:

Poeme
de Mircea Stâncel

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

Zâmbetul durerii sale
de Viorel Mirea

Semnal editorial

Psihologia infinitului pustiu
de Ion Militaru

Crucea Caraimanului
de Viorel Dianu

Poeme - (1888-1967)
e Füst Milán

Poeme
de Tudor Opriş

Careu de valeţi
de C. Voinescu

O nouă revistă - Romanian Book Review

Poeme
de Felix Sima

Limbajul fantastic într-o perspectivă a esteticii ritmului
de Ala Sainenco

Comunicat U.S.R.

Carnet plastic
de Cătălin Davidescu

Viața din culise
de Toma Grigorie

Comunicat U.S.R.

Reverii
de Dan Eugen Dumitrescu

Debut
de Roxana Ştiubei

Poeme
de Vasile Iftimie

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Parodie
de Lucian Perţa

O clară încercare de manipulare

Gil
de Marie Redonnet

© 2007 Revista Ramuri